top of page
Image by Janine Robinson

NAŠE SLUŽBY

Image by Headway
Sociálně právní poradenství
 

Sociálně právní poradna Kontakt
Bezplatné sociální, právní a pracovní poradenství lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci

☞ Ječná 3, 120 00 Praha 2

☏ +420 222 515 400

poradna.kontakt@csspraha.cz

Image by Jon Tyson
Služby pro osoby bez domova

Terénní programy

Materiální a psychická pomoc lidem bez domova

☞ Donovalská 1658/30, Praha 11

☏ +420 739 891 407

eva.stehlikova@csspraha.cz

 

Loď Hermes

Noclehárna pro lidi bez domova s celoročním provozem

☞ Nábř. kpt. Jaroše, Praha 7

☏ +420 774 936 834

martin.novotny@csspraha.cz

Image by Külli Kittus

Psychologické poradenství, rodinná terapie

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích

Podrobné kontakty zde


Triangl - centrum pro rodinu

Odborné sociální poradenství, psychologické a terapeutické služby pro děti a jejich rodiny v nepříznivé psychosociální situaci s primárním zaměřením na potřeby dítěte

☞ Chelčického 39, 130 00 Praha 3

☏ +420 731 056 720

triangl@csspraha.cz

Image by Mikail Duran
Primární prevence

Pražské centrum primární prevence
Odborné metodické pracoviště, zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území hl. m. Prahy

☞ Rumunská 1, Praha 2

☏ +420 604 724 628

jan.zufnicek@csspraha.cz 

Image by Francisco Gonzalez

Služby pro osoby v krizi

Krizové centrum RIAPS 
Nepřetržité ambulantní a pobytové služby pro osoby v akutní krizi

☞ Chelčického 39, 130 00 Praha 3

☏ +420 222 586 768

riaps@csspraha.cz


Pražská linka důvěry
Telefonická a online krizová pomoc

☏ +420 222 580 697

✎ linka.duvery@csspraha.cz

chat-pomoc.cz

Image by Kin Li
Azylové domy

Azylový dům pro rodiny s dětmi

☞ Horáčkova 1096/3, Praha 4

☏ +420 730 551 936 ☏ +420 730 174 457
✎ dagmar.jelinkova@csspraha.cz

Azylový dům pro matky s dětmi
☞ Jasmínová 2904/35, Praha 10

☏ +420 604 971 580 ☏ +420 272 657 058
✎ lada.kellnerova@csspraha.cz

Azylový dům Šromova
☞ Šromova 862, Praha 14

☏ +420 281 914 376
✎ adsromova@csspraha.cz

Azylový dům Michle (pro muže)
☞ Chodovská 3137/6, Praha 4

☏ +420 734 795 474 
✎ magdalena.melusova@csspraha.cz

Azylový dům Skloněná (pro muže)
☞ ☞ Malá Skloněná 521/2, Praha 9
☏ +420 774 745 650
✎ recepce.sklonena@csspraha.cz

Azylový dům pro ženy
☞ Šromova 862/3, Praha 14

☏ +420 731 056 738
✎ adprozeny@csspraha.cz

Azylový dům s ošetřovatelskou službou
☞ Šromova 861/1, Praha 14

☏ +420 732 235 072
✎ petra.mlejnkova@csspraha.cz

Image by Ben Wicks
Služby nerodičovské předškolní péče v denním centru

Dětská skupina BONA
Alternativní služba péče o děti již od dvou let, která nabízí flexibilitu, kvalitu a individuální přístup

☞ Šromova 862, Praha 14

☏ +420 731 695 084
jana.bochnakova@csspraha.cz

icc.jpeg
Služby řešící násilí v blízkých vztazích

Intervenční centrum
Pomoc osobám ohroženým násilím v blízkých vztazích

☞ Chelčického 39, 130 00 Praha 3

☏ +420 281 911 883

✎ icpraha@csspraha.cz


Program Viola
Pomoc osobám, které nezvládají svoji agresi

☏ +420 773 666 784

✎ viola@csspraha.cz

Násilí v blízkých vztazích pro odborníky

Nabídka vzdělávání a mezioborové spolupráce

☏ +420  734 510 292

✎ jitka.rehackova@csspraha.cz

Image by Maria Ziegler
Služby související se zabydlováním

Nábytková banka Praha
Bytové vybavení a domácí potřeby pro nízkopříjmové skupiny Pražanů

☞ Obrataňská 1430, 148 00 Praha 4

☏ +420 731 649 875

tomas.valenta@csspraha.cz


Městská nájemní agentura
Zprostředkování nájemního bydlení Pražanům v bytové nouzi

☏ +420 739 797 044

mna@csspraha.cz

Městské ubytovny
Ubytovací zařízení pro osoby bez domova nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení

☏ +420 603 403 821

mub@csspraha.cz

Image by Intricate Explorer
Služby pro pachatele trestné činnosti

Resocializační a reintegrační programy
Kompletní řešení problémů souvisejících se zařazením podmíněně odsouzených a podmíněně propuštěných zpět do společnosti formou realizace specializovaných programů pro alternativní opatření trestu v ČR

☞ Sokolovská 95, 186 00 Praha 8

☏ +420 731 605 313

zuzana.stancova@csspraha.cz

bottom of page