top of page
Image by Scott Graham

AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY
S DĚTMI

Jste rodina v nepříznivé sociální situaci a potřebujete přechodné ubytování?

V Azylovém domě pro rodiny s dětmi Vám poskytneme dočasné bydlení a pomůžeme zlepšit Vaši životní situaci. 

☞ Horáčkova 1096/3, Praha 4
☏ +420 730 551 936 ☏ +420 730 174 457
✎ dagmar.jelinkova@csspraha.cz

 

O Azylovém domu pro rodiny s dětmi
Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi (dále jen AD) je pomoci rodinám v překlenutí nepříznivé sociální situace, která vážně ohrožuje fungování rodiny. AD rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti. 


Služba je aktivně zapojena do projektu Sítě aktérů pro domov, z. s. s názvem Zvládání závislostí ve službách pro lidi bez domova.

Cílová skupina
Cílovou skupinou AD jsou rodiny s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou, které se ocitly z různých důvodů v sociálně nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení, a není v jejich silách tuto nepříznivou sociální situaci samostatně řešit.

Služba je určena pouze osobám, které:

 • pečují o nezaopatřené dítě/děti,

 • jsou soběstačné při pohybu a běžné sebeobsluze

 • a jsou schopné domluvit se v českém jazyce.

Náplň služby
AD poskytuje ubytování rodinám s dětmi na dobu určitou. Smlouva o poskytování služby se na počátku uzavírá zpravidla na 1 měsíc s možností prodloužení maximálně na 12 měsíců. Služba je poskytována nepřetržitě a kapacita azylového domu je 35 lůžek (k dispozici je 12 ubytovacích jednotek různé velikosti). 


Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platné prováděcí vyhlášky poskytujeme v rámci azylového domu tyto činnosti: 

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 

 • poskytnutí ubytování (po dobu nepřevyšující zpravidla 1 rok):

  • umožňujeme: celkovou hygienu těla,

  • vytváříme podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků. 

 

TÝM AZYLOVÉHO DOMU PRO RODINY S DĚTMI

Dagmar Jelínková, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice

+420 730 551 937

dagmar.jelinkova@csspraha.cz

Bc. Zdeňka Čámská, DiS.

sociální pracovnice

+420 730 551 936

zdenka.camska@csspraha.cz

Magda Stružková

pracovnice v sociálních službách

Adam Pospíšil

pracovník v sociálních službách

Helena Macková

pracovnice v sociálních službách

Vendula Macháčková, DiS.

sociální pracovnice

+420 730 174 457

vendula.machackova@csspraha.cz

Jan Černý

pracovník v sociálních službách

Dana Kudrnová

pracovnice v sociálních službách

Mgr. Tomáš Hricišák

pracovník v sociálních službách

 

RECEPCE

 +420 730 551 945

rodiny.jpg

 

KDE NÁS NAJDETE: HORÁČKOVA 1096/3, PRAHA 4

bottom of page