top of page
Smiling Family

AZYLOVÝ DŮM pro rodiny s dětmi

V Azylovém domě pro rodiny s dětmi Vám poskytneme dočasné bydlení a pomůžeme zlepšit Vaši životní situaci. 

O Azylovém domu pro rodiny s dětmi

Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám v překlenutí nepříznivé sociální situace, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou Azylového domu pro rodiny s dětmi (dále jen AD) jsou rodiny s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou, které se ocitly z různých důvodů v sociálně nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení, a není v jejich silách tuto nepříznivou sociální situaci samostatně řešit.


Služba je určena pouze rodičům, kteří: 

 • jsou zletilí, 

 • pečují o dítě nebo děti ve věku do 18 let, 

 • jsou schopni domluvit se v českém jazyce, 

 • jsou soběstační při pohybu a běžné sebeobsluze.

Náplň služby

Azylový dům poskytuje ubytování rodinám s dětmi na dobu určitou. Smlouva o poskytování služby se na počátku uzavírá zpravidla na 1 měsíc s možností prodloužení maximálně na 12 měsíců. Služba je poskytována nepřetržitě a kapacita azylového domu je 35 lůžek (k dispozici je 12 ubytovacích jednotek různé velikosti). 


Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platné prováděcí vyhlášky poskytujeme v rámci azylového domu tyto činnosti: 

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, 

 • poskytnutí ubytování (po dobu nepřevyšující zpravidla 1 rok):

  • umožňujeme: celkovou hygienu těla, 

  • vytváříme podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků. 

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

Se žádostí o poskytnutí základních informací o službě se může na sociálního pracovníka azylového domu obrátit kdokoli (zájemce o službu, jeho rodina, pracovník úřadu apod.), a to osobně, telefonicky nebo písemně. Jednání o přijetí do služby je ale možné zahájit až přímo se zájemcem o službu (tzn. rodiči, kteří mají zájem o pobyt v azylovém domě).


Zájemce je pozván sociálním pracovníkem azylového domu k návštěvě zařízení, kde proběhne jednání, z něhož je pořízen písemný záznam. V rámci tohoto jednání si obě strany vyjasní, co zájemce od služby očekává, co azylový dům nabízí, jaké jsou podmínky poskytování služby a jakým způsobem bude služba poskytována. Dnem přijetí vyplněné žádosti o poskytování služby se zájemce o službu stává žadatelem. Pokud žadatel splňuje veškeré podmínky a azylový dům má volnou vhodnou ubytovací jednotku (s ohledem na počet členů rodiny a věk dětí), jsou se žadatelem domluveny termíny dodání všech potřebných dokumentů, podpisu smlouvy o poskytování služby a nástupu do azylového domu. V případě, že jsou všechny vhodné ubytovací jednotky obsazené, má žadatel možnost požádat o zařazení do pořadníku žadatelů o službu. 

Ceník poskytovaných služeb

 • Poplatek za poskytování sociální služby činí 80 Kč dospělá osoba/1 den, 50 Kč dítě/1 den.

 • Použití automatické pračky 20 Kč/1 cyklus praní (nezahrnuje prací prostředek), použití sušičky na prádlo 20 Kč/1 cyklus sušení.

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Horáčkova 1096/3, Praha 4
☏ +420 730 551 936 ☏ +420 730 174 457
✎ dagmar.jelinkova@csspraha.cz

_

rodiny.jpg

 

Tým Azylového domu pro rodiny s dětmi

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Dagmar Jelínková, DiS.
vedoucí, sociální pracovnice
730 551 937
dagmar.jelinkova@csspraha.cz
Vendula Macháčková, DiS.
sociální pracovnice
730 174 457
vendula.machackova@csspraha.cz
Bc. Zdeňka Čámská, DiS.
sociální pracovnice
730 551 936
zdenka.camska@csspraha.cz
Magda Stružková
pracovník v sociálních službách
Dana Kudrnová
pracovník v sociálních službách
Adam Pospíšil
pracovník v sociálních službách
Mgr. Tomáš Hricišák
pracovník v sociálních službách
Helena Macková
pracovník v sociálních službách
recepce
730 551 945

 

Na azylový dům byla získána finanční podpora z projektu „Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4“, reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000567 podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve výši 28 000 000 Kč.

logolink-OP-PPR.JPG

_

bottom of page