• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům pro rodiny s dětmi

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Azylový dům pro rodiny s dětmi (dále jen AD) je pobytová sociální služba, poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Na azylový dům byla získána finanční podpora z projektu „Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4“, reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000567 podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve výši 28 000 000 Kč.

 

Tisková zpráva o projektu - pod tímto odkazem

Cílová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu pro rodiny s dětmi jsou rodiny s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit.

Služba je určena pouze rodičům, kteří

 • jsou zletilí
 • pečují o dítě nebo děti ve věku do 18 let
 • jsou schopni domluvit se v českém jazyce
 • jsou soběstační při pohybu a běžné sebeobsluze

Poslání služby

Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.

Cíle služby

 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce
 • stabilizace nebo snížení dluhů
 • vyřízení nárokových sociálních dávek
 • posílení schopností rodičů v péči o děti a jejich výchově
 • odchod rodiny do následného bydlení

Zásady poskytování služby

 • přizpůsobování služby podle individuálních potřeb rodin
 • podpora rodin v samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • poskytnutí podpory při řešení všech záležitostí, v případě nutnosti také zprostředkování další odborné pomoci
 • důraz na posilování vztahů mezi rodiči a dětmi

Specifikace poskytované sociální služby

Azylový dům poskytuje ubytování rodinám s dětmi na dobu určitou v maximální délce 12 měsíců v případě běžného pobytu nebo na dobu 3 měsíců v případě krizového bytu. Je zde k dispozici 12 samostatných zařízených ubytovacích jednotek s vybaveným kuchyňským koutem a koupelnou (umyvadlo, WC, sprchový kout). Celková kapacita azylového domu je maximálně 35 osob (včetně dětí). Maximální počet osob, které je možné v rámci jedné rodiny ubytovat je 5.

Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci azylového domu poskytovány tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků)

Ceník poskytovaných služeb

 • poplatek za poskytování sociální služby činí 80 Kč dospělá osoba/1 den, 50 Kč dítě/1 den
 • použití automatické pračky 20 Kč/1 cyklus praní (nezahrnuje prací prostředek), použití sušičky na prádlo 20 Kč/1 cyklus sušení

Postup přijetí zájemců

S žádostí o poskytnutí základních informací o službě se může na sociálního pracovníka nebo vedoucího azylového domu obrátit kdokoli (zájemce o službu, jeho rodina, pracovník úřadu apod.) a to v pracovní dny v rozmezí 8:00-16:00 hod. Azylový dům je možné kontaktovat telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně.

Se zájemcem je domluven termín osobního setkání  v azylovém domě. Během tohoto setkání si obě strany vyjasní, co zájemce od služby očekává, co azylový dům nabízí, jaké jsou podmínky poskytování služby a jakým způsobem bude služba poskytována. Pokud zájemce splňuje všechny podmínky a azylový dům má volnou vhodnou ubytovací jednotku (s ohledem na počet členů rodiny a věk dětí) jsou se zájemcem domluveny termíny dodání všech potřebných dokumentů, podpisu smlouvy o poskytování služby a nástupu do azylového domu. V případě, že jsou všechny vhodné ubytovací jednotky obsazené, má zájemce možnost požádat o zařazení do pořadníku zájemců o službu.

Žádost o poskytnutí služby

Lékařský posudek

Dary pro azylový dům

Uvítáme dary v podobě knížek pro děti ve věku 6 – 18 let. Rádi přijmeme také dary ve formě různých stolních a rozvojových her pro školní děti.

V tuto chvíli nepřijímáme použité oblečení a hračky. 

 

Název pracovištěAzylový dům pro rodiny s dětmi
Adresa Horáčkova 1096/3, 140 00 - Praha 4 - MAPA
Kontaktní telefony 730 551 936, 730 174 457
Vedoucí
Mgr. Kárová Martina

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Dopravní spojení - MHD

 • Autobusem č. 134 stanice Sídliště Pankrác, č. 193 stanice Krčský hřbitov, č. 118, č. 170 stanice Na Strži
 • Metro trasa „C“ stanice Pankrác