• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům pro rodiny s dětmi

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Azylový dům pro rodiny s dětmi (dále jen AD) je pobytová sociální služba, poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu pro rodiny s dětmi (dále jen AD) jsou rodiny s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit.

Služba je určena pouze rodičům, kteří:

 • jsou zletilí,
 • pečují o dítě nebo děti ve věku do 18 let,
 • mají občanství ČR nebo EU,
 • jsou hlášeni k trvalému pobytu na území ČR,
 • jsou schopni domluvit se v českém jazyce,
 • jsou soběstační při pohybu a běžné sebeobsluze.

Poslání služby

Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.

Cíle služby

 • naplnění základních potřeb rodiny
 • posílení schopností rodiny zvládat běžné životní situace
 • zlepšení finanční situace rodiny
 • posílení schopností rodičů v péči o děti a jejich výchově
 • odchod rodiny do stabilnějšího bydlení

Zásady poskytování služby

 • přizpůsobování služby podle individuálních potřeb rodin
 • podpora rodin v samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • poskytnutí podpory při řešení všech záležitostí, v případě nutnosti také zprostředkování další odborné pomoci
 • důraz na posilování vztahů mezi rodiči a dětmi

 

Specifikace poskytované sociální služby

AD poskytuje ubytování rodinám s dětmi na dobu určitou v maximální délce jeden rok. Je zde k dispozici 12 samostatných zařízených ubytovacích jednotek s vybaveným kuchyňským koutem a koupelnou (umyvadlo, WC, sprchový kout). Celková kapacita AD je maximálně 35 osob (včetně dětí).
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci AD poskytovány tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků).

 

 Ceník poskytovaných služeb

 • při nástupu do azylového domu je vybírána vratná záloha ve výši 500,- Kč
 • poplatek za poskytování sociální služby činí 80 Kč dospělá osoba/1 den, 50 Kč dítě/1 den
 • použití automatické pračky 20 Kč/1 cyklus praní (nezahrnuje prací prostředek), použití sušičky na prádlo 20 Kč/1 cyklus sušení

Postup přijetí zájemců

Se žádostí o poskytnutí základních informací o službě se může na sociálního pracovníka nebo vedoucího AD obrátit kdokoli (zájemce o službu, jeho rodina, pracovník úřadu apod.), a to osobně, telefonicky nebo písemně. Jednání o přijetí do služby je ale možné zahájit až přímo se zájemcem o službu (tzn. rodiči, kteří mají zájem o pobyt v AD).
Zájemce je pozván sociálním pracovníkem AD k návštěvě zařízení, kde proběhne tzv. jednání se zájemcem o sociální službu, z něhož je pořízen písemný záznam. V rámci tohoto jednání si obě strany vyjasní, co zájemce od služby očekává, co AD nabízí, jaké jsou podmínky poskytování služby a jakým způsobem bude služba poskytována. Pokud zájemce splňuje všechny podmínky a AD má volnou vhodnou ubytovací jednotku (s ohledem na počet členů rodiny a věk dětí) jsou se zájemcem domluveny termíny dodání všech potřebných dokumentů, podpisu smlouvy o poskytování služby a nástupu do AD. V případě, že jsou všechny vhodné ubytovací jednotky obsazené, má zájemce možnost požádat o zařazení do pořadníku zájemců o službu.

Vyjádření orgánu sociálně právní ochrany dětí příslušné obce s rozšířenou působností

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ubytování v Azylovém domě pro rodiny s dětmi

Posudek lékaře

Kontaktní informace:

Název pracoviště Azylový dům pro rodiny s dětmi
Adresa pracoviště:   Horáčkova 1096/3, 140 00 Praha 4 
Vedoucí pracoviště:
  Vendula Hrádková, DiS.
Telefon na vedoucího pracoviště:   222 201 610, 730 551 937
E-mail na vedoucího pracoviště:
  vendula.hradkova@csspraha.cz
Sociální pracovnice   Sandra Ulrychová, DiS.
Telefon na sociální pracovnici   222 201 611, 730 551 936
E-mail na sociální pracovnici   sandra.ulrychova@csspraha.cz
Sociální pracovník   Bc. Dušan Vaněk
E-mail na sociálního pracovníka   dusan.vanek@csspraha.cz
Telefon na sociálního pracovníka   730 174 457
Recepce - telefon   222 201 612, 730 551 945

Dopravní spojení - MHD

 • autobus č. 134, 188 nebo 193 stanice Sídliště Pankrác
 • metro trasa „C“ stanice Pankrác

azylový dům Horáčkova