Smiling Family

AZYLOVÝ DŮM pro rodiny s dětmi

Poskytujeme ubytování rodinám s dětmi a pomáháme jim zlepšit jejich životní situaci. 

O Azylovém domu pro rodiny s dětmi

Posláním Azylového domu pro rodiny s dětmi je pomoci rodinám v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům rodinám poskytuje ubytování a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou Azylového domu pro rodiny s dětmi jsou rodiny s dětmi, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit. Služba je určena pouze rodičům, kteří:

  • jsou zletilí

  • pečují o dítě nebo děti ve věku do 18 let

  • jsou schopni domluvit se v českém jazyce

  • jsou soběstační při pohybu a běžné sebeobsluze

Náplň služby

Azylový dům poskytuje ubytování rodinám s dětmi na dobu určitou v maximální délce 12 měsíců v případě běžného pobytu nebo na dobu 3 měsíců v případě krizového bytu. Je zde k dispozici 12 samostatných zařízených ubytovacích jednotek s vybaveným kuchyňským koutem a koupelnou (umyvadlo, WC, sprchový kout). Celková kapacita azylového domu je maximálně 35 osob (včetně dětí). Maximální počet osob, které je možné v rámci jedné rodiny ubytovat je 5. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci azylového domu poskytovány tyto základní činnosti:

 

  • ubytování, umožnění celkové hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků)

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

S žádostí o poskytnutí základních informací o službě se může na sociálního pracovníka nebo vedoucího azylového domu obrátit kdokoli (zájemce o službu, jeho rodina, pracovník úřadu apod.) a to v pracovní dny v rozmezí 8:00-16:00 hod. Azylový dům je možné kontaktovat telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně.

Se zájemcem je domluven termín osobního setkání  v azylovém domě. Během tohoto setkání si obě strany vyjasní, co zájemce od služby očekává, co azylový dům nabízí, jaké jsou podmínky poskytování služby a jakým způsobem bude služba poskytována. Pokud zájemce splňuje všechny podmínky a azylový dům má volnou vhodnou ubytovací jednotku (s ohledem na počet členů rodiny a věk dětí) jsou se zájemcem domluveny termíny dodání všech potřebných dokumentů, podpisu smlouvy o poskytování služby a nástupu do azylového domu. V případě, že jsou všechny vhodné ubytovací jednotky obsazené, má zájemce možnost požádat o zařazení do pořadníku zájemců o službu.

Ceník poskytovaných služeb

  • poplatek za poskytování sociální služby činí 80 Kč dospělá osoba/1 den, 50 Kč dítě/1 den

  • použití automatické pračky 20 Kč/1 cyklus praní (nezahrnuje prací prostředek), použití sušičky na prádlo 20 Kč/1 cyklus sušení

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Horáčkova 1096/3, Praha 4
☏ +420 730 551 936 ☏ +420 730 174 457
✎ dagmar.jelinkova@csspraha.cz

_

rodiny.jpg

 

Tým Azylového domu pro rodiny s dětmi

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Dagmar Jelínková, DiS.
vedoucí, sociální pracovnice
730 551 937
dagmar.jelinkova@csspraha.cz
Vendula Macháčková, DiS.
sociální pracovnice
730 174 457
vendula.machackova@csspraha.cz
Bc. Zdeňka Čámská, DiS.
sociální pracovnice
730 551 936
zdenka.camska@csspraha.cz
Magda Stružková
pracovník v sociálních službách
Dana Kudrnová
pracovník v sociálních službách
Adam Pospíšil
pracovník v sociálních službách
Mgr. Tomáš Hricišák
pracovník v sociálních službách
recepce
730 551 945

 

Na azylový dům byla získána finanční podpora z projektu „Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4“, reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000567 podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR ve výši 28 000 000 Kč.

logolink-OP-PPR.JPG

_