top of page
Image by Janine Robinson

STÍŽNOSTI

Naši klienti jsou nositeli základních lidských práv a svobod zakotvených v ústavních normách ČR, mezinárodních úmluvách a dalších lidských práv. Jedním z projevů aktivního naplňování těchto práv je možnost vyjádřit nesouhlas či nespokojenost.

K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv, nejen osoba, která využívá službu či humanitární program. Stěžovatel má možnost si pro podáni a vyřizováni stížnosti zvolit nezávislého zástupce či blízkou osobu, tato osoba však bez ověřeného písemného zmocnění klientem nemá právo nahlížet do jeho klientské dokumentace.


Stížnost podává klient (či jiná zúčastněná osoba) osobně, písemně, elektronicky (e-mailem) na kontaktní adrese/e-maiIové adrese CSSP stiznosti@csspraha.cz nebo pracovníkovi v přímém kontaktu s klientem ve službě/zařízení. Volba mezi těmito možnostmi přísluší pouze stěžovateli. Stížnosti přijaté telefonicky nejsou přijímány, osoba, která podnět přebírá, požádá stěžovatele o písemnou či osobní formu. Stěžovatel má právo podat stížnost anonymně, což nemá vliv na samotný stížnostní postup.

Směrnice CCSP „Stížnosti“ ke stažení zde.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Děkujeme za odeslání!

bottom of page