top of page
Image by Janine Robinson

O NÁS

Centrum sociálních služeb Praha poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, která poskytuje především sociální, ale také zdravotní, informační a vzdělávací služby obyvatelům Prahy. Mezi poskytovanými službami jsou mimo jiné služby pro lidi bez domova, lidi v sociální a ekonomické tísni, v bytové nouzi, v psychické krizi nebo duševně nemocné, oběti domácího násilí, navrátilce z výkonu trestu, ale také rodiny a jednotlivce, kteří potřebují poradenství v tíživé rodinné situaci či osobním životě. Provozujeme mj. azylové domy, terénní programy, krizové a intervenční služby, poradny a řadu dalších služeb. Vedle toho je CSSP koordinátorem a poskytovatelem humanitárních opatření, především v zimním období pro lidi bez domova, ale také při jiných krizových situacích.

CSSP intenzivně spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími důležitými partnery, jako jsou poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, včetně nemocnic a zdravotnické záchranné služby, ale také například školy a školská zařízení atd. CSSP je důležitou součástí sociálních politik hlavního města Prahy, podílí se na přípravě strategických dokumentů a návrhů opatření pro zlepšení sociální situace Pražanů.

Centrum sociálních služeb Praha

Žilinská 2769/2, Praha 4

E-mail: cssp@csspraha.cz

Telefon: +420 222 586 608
IČO: 70878277

ID datové schránky: 56uz5k6

  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram sociální Icon
  • Twitter Sociální Icon
  • SoundCloud sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon
bottom of page