Aktuality

(9. 1. 2019)

Dětem, které jsou se svými rodiči v Azylovém domě Šromova, nadělil Ježíšek dárky už v čase předvánočním. Vláček, panenka nebo stan na hraní, to je příklad dárků, které děti pod stromečkem našly. Za splněná přání dětí a rozdávání radosti děkujeme všem zaměstnancům CSSP, kteří se do této akce zapojili v rámci akce „Strom splněných přání“.

Martina Majerová
Vedoucí Azylového domu Šromova
Vedoucí Azylového domu pro ženy


(29. 11. 2018)

V sobotu 1.12.2018 zahajuje CSSP, ve spolupráci s dalšími poskytovateli sociálních služeb pro lidi bez domova, tzv. Zimní opatření. Jedná se o ucelený systém humanitární pomoci, který má v zimním období umožnit lidem bez domova přečkat tento kritický čas v přijatelných podmínkách, s podporou a pomocí poskytovatelů služeb i zainteresovaných organizací a institucí a zajistit tak v co největší míře ochranu zdraví i samotného života lidí bez domova v hl. m. Praze. Do systému této humanitární pomoci spadá otevření bezplatných zimních nocleháren, rozšířený provoz nízkoprahových denních center,...


(22. 11. 2018)

Vzhledem k rychlému nástupu mrazivého počasí CSSP dočasně ruší, s účinností od 21.11.2018, vybírání poplatku za nocleh v Noclehárně pro osoby bez přístřeší na lodi Hermes. Lidé bez domova jsou v tomto období prudkými klimatickými změnami a mrazivým počasím ohroženi na zdraví a často i na životě samotném. Poskytovatelé služeb pro tuto klientelu se snaží jim co nejvíce zpřístupnit své služby a poskytnout jim veškerou pomoc dle svých možností.

Nezapomínejme ale všichni na to, že i lidé bez domova jsou stále lidmi.


 

Archiv aktualit

Tiskové zprávy

(22. 12. 2018)

Přestože se říká, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody, v některých rodinách to bohužel neplatí. Vánoční svátky patří mezi krizovější období, kdy ve společných domácnostech často atmosféra houstne a končí roztržkou nebo...


(29. 11. 2018)

Hlavní město postupně spouští sérii mimořádných zimních opatření, která navyšují počty míst v noclehárnách pro lidi bez domova, kde mohou v teple přečkat mrazivé noci. Ti už nyní dostávají také materiální pomoc, další opatření...


(31. 10. 2018)

V historii Intervenčního centra Praha nebylo v měsíci září vykázáno kvůli domácímu násilí tolik osob, jako tomu bylo letos. Celkem 24 případů skončilo vykázání násilné osoby ze společné domácnosti. Kromě roku 2016, kdy bylo...


 

Archiv tiskových zpráv

Newsletter

(21. 12. 2018)

Zimní opatření 2018/19 -newsletter 12 2018

- humanitární pomoc lidem bez domova

Strom splněných přání

Triangl

Nová skupina pro manželské páry

Předvánoční čas v AD Šromova

AD pro matky s dětmi

Zrušení poplatku v noclehárně Hermes

při mrazivém...


 

Archiv