Aktuality

(18. 5. 2020)

V ČR skončil nouzový stav, a tak i CSSP bude postupně vracet činnost svých služeb do běžného provozu. Již od 1.5.2020 jme plně obnovili činnost Dětské skupiny Bona a poskytování ambulantních služeb v Krizovém centru RIAPS. Od 18.5.2020 pak obnovujeme příjem nových klientů do všech našich azylových domů.


(29. 4. 2020)

S účinností od 1.5.2020 od 8 hod. se ruší omezení ambulantních konzultací (zrušení neakutních konzultací) v KC RIAPS. Pracoviště KC RIAPS od uvedeného data opět zahájí ambulantní konzultace, a to včetně neakutních konzultací. Ambulantní provoz v KC RIAPS bude ale zabezpečen tak, aby bylo co nejvíce eliminováno riziko přenosu infekce Covid-19 mezi klienty i zaměstnanci – používání odpovídajících OOP, pravidelná dezinfekce rukou i prostor, maximálně 3 klienti v čekárně apod. (dle doporučených postupů MZ ČR a KHS).

S účinností od stejného data a hodiny se zároveň v KC RIAPS upravuje provozní...


(3. 4. 2020)

CSSP zajišťuje pro Magistrát hl. m. Prahy redistribuci ochranných pomůcek a prostředků pro poskytovatele sociálních služeb. V době nejakutnějších dodávek a poptávek jsme toto Distribuční centrum drželi v nonstop provozu (24/7). Nyní se již ale relativně zaběhl systém, opadl tlak noční poptávky ze strany poskytovatelů služeb a redistribuce materiálu by se dále měla dělit mezi CSSP a další distribuční místo. Z těchto a také z personálních a provozních důvodů, kdy musíme držet vyhlídku udržení Distribučního centra na několik týdnů až měsíců dopředu, od 4.4.2020 upravujeme provozní dobu...


(27. 3. 2020)

V našich službách se snažíme pomoci stovkám lidí denně – zajišťujeme ambulantní i pobytové sociální a humanitární služby pro osoby v nejrůznějších těžkých životních situacích. V současném období epidemie Covid-19 máme tuto naši práci velmi zkomplikovanou, ale i tak se snažíme v našich službách pokračovat a dokonce je i upravovat či rozšiřovat dle aktuálních potřeb.
Abychom mohli chránit naše zaměstnance, kteří pracují v první linii v nepřetržitém zápřahu, a také klienty našich služeb, kteří často patří k nejohroženějším skupinám, potřebovali bychom:
• ušité látkové...


(27. 3. 2020)

Cítíte úzkost ze současné situace, která narušuje Vaši schopnost fungovat? Cítíte se ohroženi a chybí Vám podpora a pocit bezpečí?
CSSP Vám nabízí nonstop telefonickou krizovou pomoc na dvou specializovaných telefonních linkách:
222 580 697 – Pražská linka důvěry
739 557 574 – Krizová linka KC RIAPS
NEMUSÍTE V TOM BÝT SAMI, JSME S VÁMI.
Centrum sociálních služeb Praha


 

Archiv aktualit

 

Tiskové zprávy

(9. 4. 2020)

Ředitelství Centra sociálních služeb Praha v Žilinské ulici se změnilo v distribuční centrum.

Desítky aut každý den přiváží a na základě rozhodnutí hl. m. Prahy zase rozváží po území našeho hlavního města osobní ochranné...


(9. 4. 2020)

Náporu hovorů čelí Pražská linka důvěry. V současné době vyřizuje mnohem více hovorů, než v době před krizí. Většina se týká témat souvisejících s koronavirem. Více v článku kliknutím na jeho nadpis.


(20. 12. 2019)

Pražská linka důvěry nabízí již více než sedm let klientům i chatovou formu komunikace.  Zájem o tuto službu přitom neustále roste. Pracoviště vychází vstříc zvýšené poptávce uživatelů a rozšiřuje od 1. ledna 2020 provozní...


 

Archiv tiskových zpráv

 

Newsletter

(11. 3. 2020)

newsletter brezen 2020

Partnertství a nevěra

Karneval v Boně

Program Viola

Rozšíření probozní doby Chatu - Pražská linka důvěry

Job Day

Festival "Mezi ploty"