top of page
Image by Janine Robinson

SLUŽBY SPOJENÉ S ŘEŠENÍM
vztahových potíží

Image by Külli Kittus
Odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Poskytujeme odborné sociální poradenství, psychologické a terapeutické služby jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních a nepříznivých sociálních situacích v oblasti rodinných vztahů.

 
Image by Michał Parzuchowski
Poradenství a terapie pro rodiny a jejich členy

Triangl - centrum pro rodinu
Nabízíme odborné sociální poradenství, psychologické a terapeutické služby pro děti a jejich rodiny v nepříznivé psychosociální situaci s primárním zaměřením na potřeby dítěte.

 
bottom of page