top of page
Image by Ye Jinghan

Resocializační a reintegrační programy

Nedařilo/nedaří se Vám dodržovat pravidla a zákony, týká se vás oblast spojená s odsouzením, pobytem ve vězení, chcete pomoci na cestě k osobním změnám? Máte ve své rodině, nebo okolí takový problém? Pomůžeme Vám.

O Resocializačních a reintegračních programech

Pracoviště Resocializační a reintegrační programy nabízí služby klientům, kteří mají zkušenost s odsouzením či pobytem ve výkonu trestu a věnujeme se i jejich sociálnímu okolí. Společně hledáme cestu, jak nadále žít bez porušování pravidel, norem a zákonů společnosti. Primárně se pracoviště věnuje výkonu opatření uložených povinností pachatelům trestné činnosti, kterým tuto povinnost uložil soud. Všechny programové moduly se zaměřují na zpracování rizik a individuálních potřeb klientů a jejich aktuální životní situaci. V další rovině se pracoviště výrazně věnuje kontinuální práci se sociálním okolím klientů RRP. Odborné poradenství realizované na tomto pracovišti, nabízí komplexní řešení problémů souvisejících s pácháním trestné činnosti a výkonem trestu odnětí svobody.

Cílová skupina / klientela

 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 • pachatelé trestné činnosti (obvinění, obžalovaní, podmíněně odsouzení, nepodmíněně odsouzení – vězněné osoby, podmíněně propuštění z VTOS)

 • osoby, které se dostali do konfliktu se společenskými normami, selhávají v základní komunikaci a vztahu se svým sociálním okolím a způsobem trávení volného času se dostávají do rizikových situací. 

 • osoby, kterým bylo v rámci rozsudku, usnesení, trestního příkazu, uloženo omezení nebo povinnost podrobit se psychosociálnímu výcviku, převýchovy, programu psychologického poradenství

 • osoby s dalšími možnými variantami alternativního řešení potrestání

 • rodinní příslušníci, blízké osoby a sociální okolí klientů sociálních služeb RRP – rizikové osoby, pachatelé odsouzení apod.

 • občané i širší veřejnost, pro ty, kteří mají v rodině, či ve svém okolí osobu v konfliktu se zákonem, odsouzeného nebo vězněnou osobu a potřebují informace, doporučení pomoc při řešení situace

Poskytované služby

 • provázení a podpora

 • odborné poradenství sociální a právní, dluhové poradenství

 • psychosociální tréninkové aktivity

 • psychoterapie

 • zprostředkování kontaktů, adaptace, začlenění

 • dále tyto programy nabízejí poradenství ve smyslu řešení trestně právních otázek a sociálních problémů

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Sokolovská 95, 186 00 Praha 8
☏ +420 731 605 313
✎ zuzana.stancova@csspraha.cz

_

rrp2.jpg

 

Tým Resocializačních a reintegračních programů

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Zuzana Stancová
vedoucí pracoviště
731 605 313
zuzana.stancova@csspraha.cz
Bc. Lenka Culková, DiS
sociální pracovnice
605 841 449
lenka.culkova@csspraha.cz
Bc. Kristýna Sklářová, DiS.
sociální pracovnice
605 170 232
kristyna.sklarova@csspraha.cz
Bc. Tereza Javůrková
sociální pracovnice
704 610 094
tereza.javurkova@csspraha.cz

 

Provozní doba (doporučujeme si předem telefonicky objednat konzultaci)

Pondělí
7:30–16:00
Úterý
7:30–16:00
Středa
7:30–16:00
Čtvrtek
7:30–16:00
Pátek
7:30–16:00

_

bottom of page