top of page
Image by Bryan Rodriguez

ZIMNÍ HUMANITÁRNÍ OPATŘENÍ

Když se venkovní teploty drží hluboko pod bodem mrazu, lidé bez střechy nad hlavou mohou umrznout nejen v noci, ale také přes den.

O zimních humanitárních opatřeních

Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat mrazivé dny a zejména noci v teplém, čistém a bezpečném prostředí. Pro zvlášť ohrožené jedince nebo lidi se zdravotním hendikepem bylo na letošní zimu připraveno 82 lůžek ve 2 zařízeních s nepřetržitým provozem. Dále jsou k dispozici 3 noclehárny s kapacitou celkem 308 lůžek, včetně noclehárny na lodi Hermes s kapacitou 180 lůžek, která funguje celoročně. Počty lůžek postupně narůstají, během prosince přibylo dalších 50 v režimu 24/7 a od pátku tohoto týdne bude k dispozici další noclehárna s kapacitou 75 míst. Celkový počet lůžek pro letošní zimní humanitární opatření se tím dostane na číslo 515, přičemž se předpokládá postupné doplňování další kapacity nocleháren a zařízení v režimu 24/7 s očekávanou rostoucí potřebou v průběhu zimy.

 

Dodatečná pomoc dále zahrnuje posílení terénní práce, která má vyhledávat přímo ohrožené osoby v terénu, rozšíření provozu denních center, zřízení zvláštního Intervenčního týmu pro spolupráci se zdravotnickými zařízeními a řadu dalších opatření.

Realizace opatření by se neobešla bez podpory a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb i dalších zainteresovaných organizací a institucí. Jen tak je možné zajistit v co největší míře ochranu zdraví nebo i života lidí bez domova na území hlavního města. Kromě Centra sociálních služeb Praha, které zimní humanitární opatření nad rámec obvyklých sociálních služeb organizuje každoročně, jsou do jejich realizace přímo zapojené organizace Naděje, Armáda spásy, Jako doma, Arcidiecézní charita, Farní charita Praha 1, Sananim, Drop In, Progressive. Na zimních humanitárních opatření dále spolupracují Městská policie hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytná stanice, Městská poliklinika Praha, kurátoři MČ a další instituce… Bez jejich pomoci by to nešlo. Moc děkujeme!

Pomoc se daří stupňovat i díky všímavosti veřejnosti – prosíme Vás proto, abyste nebyli k lidem bez domova lhostejní. Na našem webu bezdomova.eu zjistíte, co dělat, když narazíte na člověka v nouzi, najdete na něm mapu i seznam veškerých služeb od výdeje jídla, přes denní centra a noclehárny, kde se lidé bez domova mohou zdarma ohřát a vyspat, až po poradenské služby či lékařskou pomoc.

 

Základním doporučením zůstává, aby občané, kteří potkají osobu bez domova, tuto osobu oslovili a zjistili, zda potřebuje pomoc. V případě ohrožení života nebo zdraví je prosíme, aby volali záchrannou službu na čísle 155.

Od spuštění zimních humanitárních opatření rozdáváme lidem bez domova letáky s přehledem míst, kde se mohou zdarma ohřát, najíst nebo ubytovat. Chcete-li se také zapojit, můžete si tyto letáky stáhnout zde.

Tím, že člověku v nouzi věnujete pár minut svého života, můžete ten jeho zachránit. Prosíme, nebuďme lhostejní a pojďme se společně postarat o to, aby tuto zimu na ulicích nikdo nemrznul a nehladověl. Děkujeme!

 

Tisková zpráva k ZHO zde.

Kotva 1
bottom of page