top of page
Image by Nathan Oakley

AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ

Jste mužem v nouzi a nemáte kde bydlet? Azylový dům Skloněná Vám může pomoci s dočasným ubytováním i podporou při řešení Vaší situace.

O Azylovém domu Skloněná

Posláním ADS je pomoci mužům v překlenutí složité životní situace ohrožující jejich fungování v běžném životě. ADS poskytuje uživatelům sociální služby ubytování a nabízí klidový prostor a odbornou pomoc, příp. její zprostředkování pro vyřešení nejzávažnějších překážek pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou ADS jsou muži bez přístřeší ve věku od 18 let, kteří

 • mají občanství EU, přednostně ČR

 • jsou hlášení k trvalému pobytu v ČR, přednostně na území hl. m. Prahy

 • jsou schopní se dorozumět v českém jazyce

 • jsou schopní prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, případně náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem

 • jsou soběstační při běžné sebeobsluze

 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob

 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

 • mají dostatek prostředků pro hrazení poplatků za služby 

Náplň služby

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Uživatel má možnost si připravovat stravu z vlastních potravin ve společných kuchyňkách se základním vybavením.

 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích, je zajištěna pravidelná výměna ložního prádla, uživatelé si mohou zapůjčit žehličku, sušák na prádlo a pomůcky pro úklid, uživatelé služby mohou využívat společenskou místnost s televizí, knihovnu a počítač s připojením k internetu.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle služby

 • zajištění následného bydlení

 • rozvinutí schopností uživatele stabilizovat narušené vztahy

 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce

 • zlepšení finanční situace uživatele

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

 • Zájemce kontaktuje zařízení osobně nebo telefonicky a domluví si termín schůzky se sociálním pracovníkem.

 • Zájemce se dostaví do ADS v předjednaném termínu a čase.

 • Během vstupního pohovoru jsou zjišťovány potřeby zájemce a je zjišťováno, zda zájemce spadá do cílové skupiny ADS.

 • Zájemce je seznámen s domácím řádem a chodem ADS.

 • Pokud zájemce splňuje podmínky pro přijetí do služby a souhlasí, je zařazen do pořadníků žadatelů. Pořadí žadatelů je určováno dle bodových kritérii a vážnosti situace zájemce o službu.

 • V případě volného místa, je zájemce kontaktován, převážně telefonicky a je domluven termín nástupu do služby.

 • V den nástupu zájemce předloží sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu ADS doklad totožnosti a posudek lékaře o zdravotní způsobilosti, poté je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.

Odmítnutí zájemce o službu

 • AD Skloněná neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby).

 • Kapacita zařízení je naplněna (zařazen do pořadníku žadatelů).

 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).

 • V době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ceník poskytovaných služeb

 • Cena za noc pobytu činí 100,- Kč
  •    1x praní / 20,- Kč
  •    1x sušení prádla v sušičce / 20,- Kč
  •    1x revize elektrospotřebičů /29,- Kč

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Malá Skloněná 521/2, Praha 9
☏ +420 774 745 650
✎ recepce.sklonena@csspraha.cz

_

IMG_3310.jpg

 

Tým Azylového domu Skloněná

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Bc. Zuzana Kapusňáková
vedoucí azylového domu
266 316 400, 736 252 851
zuzana.kapusnakova@csspraha.cz
Mgr. Linda Novotná
sociální pracovnice
605 238 273
linda.novotna@csspraha.cz
Bc. Vít Jirků
sociální pracovník
284 825 240, 731 063 283
vit.jirku@csspraha.cz
Iva Hellebrandová
pracovník v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
recepce.sklonena@csspraha.cz
Eva Krejčová
pracovník v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
eva.krejcova@csspraha.cz
Pavlína Vaňková
pracovník v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
pavlina.vankova@csspraha.cz
Markéta Belingerová
pracovník v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
recepce.sklonena@csspraha.cz
David Vrátník
pracovník v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
recepce.sklonena@csspraha.cz
Kristina Sluková
pracovník v sociálních službách
284 825 241, 774 745 650
recepce.sklonena@csspraha.cz

 

Provozní doba

Pondělí
8:00–12:30
13:00–15:30
Úterý
8:00–12:30
13:00–15:30
Středa
8:00–12:30
13:00–15:30 *
Čtvrtek
8:00–12:30
13:00–15:30
Pátek
8:00–12:30
13:00–15:30

*na základě předchozí domluvy do 18:00

bottom of page