top of page
Image by Scott Graham

AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ

Jste mužem v nouzi a nemáte kde bydlet?

Azylový dům Skloněná Vám může pomoci s dočasným ubytováním i podporou při řešení Vaší situace.

☞ Malá Skloněná 521/2, Praha 9
☏ +420 774 745 650
✎ recepce.sklonena@csspraha.cz

 

O Azylovém domu Skloněná

Posláním AD je pomoci mužům starším 18 let s podporou ubytování a intenzivní sociální práce na přechodnou dobu řešit jejich nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení.

Cílová skupina / klientela

Azylového domu (dále jen AD) jsou muži ve věku od 18 do 80 let, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří jsou:

 • schopni se dorozumět a porozumět českému jazyku,

 • soběstační při běžné sebeobsluze,

 • z hlediska aktuálního zdravotního stavu způsobilí využívat pobytovou sociální službu (na základě doložení písemného posudku lékaře.

Popis služby​

​Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok, tj. 24 hodin denně. Maximální doba pobytu klienta je zpravidla nepřevyšující 1 rok. V zařízení jsou k dispozici pouze dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyňkou společnou pro celé patro.
Dle zákona Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách jsou v AD poskytovány tyto základní činnosti:

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy,

 • poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla, 

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování klientů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek).

Prostory, materiálně technické vybavení služby

​Budova azylového domu je třípodlažní. Vchod do budovy je uzamykatelný. Ubytovací jednotky pro klienty jsou uzamykatelné a jsou vybaveny skříněmi, nočními stolky, stolem, dvěma židlemi a malou ledničkou pro uchovávání potravin. V každé ubytovací jednotce mohou být ubytováni 2 klienti.
Při vstupu je umístěna plošina pro vozíčkáře. Pobyt vozíčkářů v AD je podmíněn schopností se samostatně o sebe starat, k dispozici je bezbariérová koupelna.
V přízemí budovy se nachází recepční místnost, službu konající pracovník vpouští osoby do budovy prostřednictvím interkomu.
Na každém podlaží jsou klientům k dispozici společné toalety, společné sprchy, společné televizní místnosti (ve dvou je umožněno kouření, jedna je určena pro nekuřáky) a kuchyně s vybavením pro přípravu stravy (kombinovaný elektrický sporák, varné konvice, možnost zapůjčení nádobí dle možností AD). Klientům je rovněž k dispozici prádelna, která je vybavena pračkou a sušičkou. Dále mají klienti možnost využívat např. počítače s připojením na internet, knihovnu, posilovnu s cvičícími přístroji, vč. rotopedu.

Cíle služby​

 • Obnovení sociálních vazeb,

 • nalezení vhodného zaměstnání, případně vyřízení nárokovatelných sociálních dávek,

 • nalezení následného bydlení,

 • řešení dalších obtížných situací v životě klienta,

 • podpora při vyřizování občanských záležitostí.

Zásady služby​

 • Dodržování základních lidských a občanských práv,

 • dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti,

 • individuální přístup ke klientovi,

 • citlivý a rovný přístup ke klientům,

 • podpora samostatnosti klienta,

 • podpora nezávislosti klienta na službě,

 • zajištění podpůrného a bezpečného prostředí,

 • týmová spolupráce.

 

TÝM AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ

Bc. Nikola Němcová, DiS.

vedoucí pracoviště

+420 266 316 400 | 736 252 851

nikola.nemcova@csspraha.cz

Bc. Vít Jirků

sociální pracovník

+420 284 825 240 | 731 063 283

vit.jirku@csspraha.cz

Markéta Nováková, DiS.

sociální pracovnice

+420 605 238 273

marketa.novakova@csspraha.cz

Bc. Denisa Venclíková, DiS.

sociální pracovnice

+420 732 410 438

denisa.venclikova@csspraha.cz

 

RECEPCE (NONSTOP)

 +420 284 825 241

☏ +420 774 745 650

Provoz služby je nepřetržitě zajištěn pracovníka v sociálních službách.

DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Všední dny mimo víkendy a svátky od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 15:30.
Mimo uvedenou dobu dle individuální domluvy na základě potřeby klienta a možnosti daného pracovníka.

 

KDE NÁS NAJDETE: MALÁ SKLONĚNÁ 521/2, PRAHA 9

IMG_3310.jpg
bottom of page