• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi (dále jen AD) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou AD jsou matky s dětmi, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit. Jedná se o pobytovou sociální službu, která se poskytuje na adrese Jasmínová 2904/35, budova A, Praha 10.

Poslání služby

Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomoci uživatelkám služby v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování, nabízí klidový prostor a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti

Cíle služby

 • naplnění základních potřeb uživatelky a jejích dětí
 • posílení schopností uživatelky zvládat běžné životní situace
 • zlepšení finanční situace uživatelky
 • posílení schopností uživatelky v péči o děti a jejich výchově
 • odchod uživatelky do stabilnějšího bydlení

Zásady poskytování služby

 • přizpůsobování služby podle individuálních potřeb uživatelek
 • postupné vedení uživatelek k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • motivování uživatelek k překonávání překážek
 • podpora uživatelek při nastavování životních hodnot a jejich udržování
 • poskytnutí podpory při řešení všech záležitostí, v případě nutnosti také zprostředkování další odborné pomoci
 • poskytování potřebné podpory všem uživatelkám bez ohledu na jejich minulost, barvu pleti apod.
 • důraz na vztahy mezi matkou a dětmi

Specifikace poskytované sociální služby

AD poskytuje ubytování matkám s dětmi na dobu určitou v maximální délce jeden rok. Je zde k dispozici 9 samostatných zařízených ubytovacích jednotek o velikosti 1+0 s vybaveným kuchyňským koutem, WC a koupelnou.
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci AD poskytovány tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků)

Cílová skupina

Služba je určená matkám s dětmi, které se ocitly z různých důvodů bez přístřeší, a není v jejich silách tuto krizovou životní situaci samostatně řešit a zároveň musí splňovat tyto požadavky

 • jsou ve věku minimálně 18 let a mají děti, které nejsou starší než 12 let
 • mají občanství ČR nebo EU a jsou schopné domluvit se v českém jazyce
 • nepotřebují asistenci další osoby při pohybu a běžné sebeobsluze

Ceník poskytovaných služeb

 při nástupu do azylového domu je vybírána vratná záloha ve výši 500,- Kč

 • poplatek za poskytování sociální služby činí 80 Kč dospělá osoba/1 den, 50 Kč dítě/1 den
 • použití automatické pračky 20 Kč/1 cyklus praní (nezahrnuje prací prostředek), použití sušičky na prádlo 20 Kč/1 cyklus sušení 

Postup přijetí zájemců

Se žádostí o poskytnutí základních informací o službě se může na sociálního pracovníka nebo vedoucí AD obrátit kdokoli (zájemkyně, její rodina, pracovník úřadu apod.), osobně, telefonicky nebo písemně. Jednání o přijetí do služby je ale možné zahájit až přímo se zájemkyní o službu.
Zájemkyně je na základě předchozí domluvy pozvána sociálním pracovníkem AD k návštěvě zařízení, kde proběhne tzv. jednání se zájemcem o sociální službu. V rámci této schůzky si obě strany vyjasní, co zájemkyně od služby očekává, co AD nabízí, jaké jsou podmínky poskytování služby a jakým způsobem bude služba poskytována. Zájemkyně v rámci schůzky odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí.
Při splnění všech podmínek je žádost na pravidelných poradách sociálních pracovníků a vedoucího AD schválena a zařazena do pořadníku čekatelů.
Zájemkyně je o schválení žádosti telefonicky informována s tím, že do doby, než bude možné ubytování poskytnout, je nezbytné, aby se 1x měsíčně ozývala k ujištění, že o využití služby stále projevuje zájem.
V případě uvolnění vhodné ubytovací jednotky v AD (s ohledem na počet a věk dětí) je se schválenou žadatelkou jednáno o konkrétním termínu nástupu do AD. Po podpisu smlouvy je uživatelce přidělen klíčový pracovník a následně je sestaven individuální plán průběhu služby.

Ke stažení

Žádost o poskytnutní sociální služby

Vyjádření OSPOD - formulář

Posudek lékaře

Oblast působnosti pracoviště dle registrace sociální služby

 • druh služby: azylový dům pro matky s dětmi
 • kapacita: 9 ubytovacích jednotek (maximální počet 9 matek s dětmi)

 

Název pracovištěAzylový dům pro matky s dětmi
Adresa Jasmínová 2904/35, 106 00 - Praha 10 - MAPA
Kontaktní telefony 604 971 580, 272 657 058
Vedoucí
Bc. Lada Kellnerová

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Dopravní spojení - MHD

 • tramvaj č. 22, 26 stanice Sídliště Zahradní Město
 • metro trasa „A“ stanice Skalka, dále autobusem č. 177 zastávka Sídliště Zahradní Město nebo autobusem č. 101, 138, 195 zastávka Centrum Zahradní Město