top of page
Image by Brian Wangenheim

AZYLOVÝ DŮM pro matky s dětmi

V Azylovém domě pro matky s dětmi Vám i dětem poskytneme bydlení, pomoc a podporu pro překlenutí obtížné životní situace.

O Azylovém domu pro matky s dětmi

Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomoci klientkám služby v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování, nabízí klidový prostor a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.

Cílová skupina / klientela

Služba je určena pouze matkám, které:

  • jsou ve věku minimálně 18 let a mají děti, které nejsou starší než 12 let (případně těhotným ženám ve třetím trimestru těhotenství)

  • jsou schopné domluvit se v českém jazyce

  • nepotřebují asistenci další osoby při pohybu a běžné sebeobsluze

Náplň služby

AD poskytuje ubytování matkám s dětmi na dobu určitou v maximální délce jeden rok. Je zde k dispozici 8 samostatných zařízených ubytovacích jednotek o velikosti 1+0 s vybaveným kuchyňským koutem, WC a koupelnou. Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci AD poskytovány tyto základní činnosti:

  • ubytování, umožnění celkové hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků)

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

Se žádostí o poskytnutí základních informací o službě se může na sociálního pracovníka nebo vedoucí AD obrátit kdokoli (zájemkyně, její rodina, pracovník úřadu apod.), osobně, telefonicky nebo písemně. Jednání o přijetí do služby je ale možné zahájit až přímo se zájemkyní o službu.
Zájemkyně je na základě předchozí domluvy pozvána sociálním pracovníkem AD k návštěvě zařízení, kde proběhne tzv. jednání se zájemcem o sociální službu. V rámci této schůzky si obě strany vyjasní, co zájemkyně od služby očekává, co AD nabízí, jaké jsou podmínky poskytování služby a jakým způsobem bude služba poskytována. Zájemkyně v rámci schůzky odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí.

Zájemkyně je o schválení žádosti telefonicky informována. Do doby, než se uvolní místo, a bude vyzvána k nástupu, je v zájmu zájemkyně informovat azylový dům o změnách svých kontaktních údajů (telefon, mail). 

Ceník poskytovaných služeb

  • poplatek za poskytování sociální služby činí 80 Kč dospělá osoba/1 den, 50 Kč dítě/1 den

  • použití automatické pračky 20 Kč/1 cyklus praní, použití sušičky na prádlo 20 Kč/1 cyklus sušení 

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Jasmínová 2904/35, Praha 10
☏ +420 604 971 580 ☏ +420 272 657 058
✎ lada.kellnerova@csspraha.cz

_

mapa .png
JASMINOVA.jpg

 

Tým Azylového domu pro matky s dětmi

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Bc. Lada Kellnerová
vedoucí, sociální pracovnice
734 892 320
lada.kellnerova@csspraha.cz
Mgr. Zdeňka Kacejová, DiS.
sociální pracovnice
604 971 580
zdenka.kacejova@csspraha.cz
Jana Benešová
pracovník v sociálních službách
Dagmar Kováčová
pracovník v sociálních službách
Radka Kudryová
pracovník v sociálních službách
Pavlína Kušková
pracovník v sociálních službách
Blanka Müllerová
pracovník v sociálních službách
Lenka Zelinger
pracovník v sociálních službách
lenka.zelinger@csspraha.cz
recepce
272 657 058

_

bottom of page