top of page
Bright Living Room

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY

Jste ženou v nouzi a nemáte kde bydlet? Azylový dům pro ženy Vám může pomoci dočasným ubytováním i podporou při řešení Vaší situace.

O Azylovém domu pro ženy

Posláním Azylového domu pro ženy je poskytnout dočasné ubytování a podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Poskytovaná sociální služba vychází z individuálních potřeb klientek a motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci. Služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby, zpravidla na dobu 3 měsíců s možností prodloužení na další 3 měsíce. Maximální doba ubytování je celkem 6 měsíců.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou azylového domu jsou ženy starší 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a splňují následující požadavky:

 • nemají nezletilé dítě v přímé péči,

 • jsou schopny se dorozumět i porozumět slovu v českém jazyce,

 • jsou schopny prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, příp. náhradním dokladem totožnosti,

 • jsou soběstačné při běžné sebeobsluze,

 • nepotřebují bezbariérové ubytování,

 • netrpí duševním onemocněním, které by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob,

 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.

Náplň služby

Ubytování je poskytováno v bytech o velikosti 1kk, 2kk, součástí je kuchyňský kout a sociální zařízení. Klientky spolu daný byt sdílí, k dispozici jsou spodní i horní lůžka. Celková kapacita je 14 lůžek.

Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci azylového domu poskytovány tyto základní činnosti:

 • ubytování, umožnění celkové hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z plánu klientky, který si sestaví společně se svým sociálním pracovníkem v azylovém domě)

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

V případě zájmu o ubytování je možné pracovníky azylového domu kontaktovat telefonicky nebo e-mailem na uvedených kontaktech od pondělí do pátku mezi 8. a 15. hodinou. Se zájemkyní je domluvena osobní schůzka na podání žádosti. Žádost se vyplňuje až v průběhu schůzky se sociálním pracovníkem. V případě, že se zájemkyně nemůže dostavit na osobní schůzku, je domluveno náhradní řešení.

Pokud je zájemkyně cílovou skupinou, v azylovém domě je volná kapacita, je ihned domluven termín nástupu. V případě, že je kapacita obsazená, je žádost zařazena do pořadníku a je nezbytné, aby se zájemkyně 1x do měsíce ozvala pracovníkům s tím, že má o využití služby stále zájem (pokud není měsíční kontakt, je zájemkyně z pořadníku vyřazena). Při uvolnění kapacity pracovníci zájemkyni telefonicky kontaktují.

Ceník poskytovaných služeb

Poplatek za poskytnutí ubytování činí 100 Kč za den. Platí se do 28. dne daného měsíce, při nástupu není nutné mít počáteční úhradu na ubytování.

Doplňkové služby:

 • využití automatické pračky za poplatek 20 Kč za jedno praní (nezahrnuje prací prostředek),

 • revize elektrických spotřebičů za poplatek 29 Kč za jeden spotřebič (nevztahuje se na nabíječku k mobilnímu telefonu).

Brožura ke stažení:

1.png
2.png
Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Šromova 862/3, 198 00 Praha 14
☏ +420 731 056 738
✎ adprozeny@csspraha.cz

_

šromova.jpg

 

Tým Azylového domu pro ženy

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Kateřina Zengerová, DiS.
vedoucí, sociální pracovnice
731 056 738, 296 182 063
katerina.zengerova@csspraha.cz
Mgr. Martina Stránská
sociální pracovnice
605 778 591
martina.stranska@csspraha.cz
Veronika Kadeřávková
pracovnice v sociálních službách
recepce
281 914 376

_

bottom of page