Azylový dům pro ženy

Azylový dům pro ženy (dále jen ADŽ) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

Kapacita ADŽ je 14 lůžek. Sociální služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavírána obvykle na 1 měsíc, smlouvu lze však prodlužovat, pokud uživatelka služby splňuje podmínky uvedené ve smlouvě. Maximální doba ubytování je celkem 6 měsíců. Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok.

Pro koho je služba určena

Cílovou skupinou ADŽ jsou ženy, starší 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Podmínky pro přijetí do ADŽ, které musí zájemkyně splňovat

 • je schopna se dorozumět i porozumět slovu v českém jazyce
 • je schopna prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, příp. náhradním dokladem totožnosti nebo cestovním pasem
 • je soběstačná při běžné sebeobsluze
 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi
 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob
 • nepotřebuje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • není závislá na návykových látkách (vyjma nikotinu) nebo je schopna po dobu pobytu v AD abstinovat

Náplň služby

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy: Uživatelky služby mají možnost připravovat si stravu z vlastních surovin v kuchyňkách v ubytovacích jednotkách.
 • Poskytnutí ubytování: Ubytovací jednotky jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči, kuchyňskou linkou, koupelnou a WC. Ubytovací jednotku sdílí více uživatelek.
 • Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Při pravidelných setkáních sestaví uživatelka s klíčovým sociálním pracovníkem individuální plán změny dosavadní nepříznivé sociální situace, na kterém budou poté spolupracovat.

Ceník poskytovaných služeb

Poplatek za poskytnutí ubytování činí 100 Kč za den.

Při nástupu do ADŽ je vybírána vratná záloha na krytí případných škod ve výši 200,- Kč a poplatek za poskytnutí ubytování minimálně na prvních 5 dní pobytu nebo předem domluvená částka.

 Doplňkové služby

 • možnost využití automatické pračky (poplatek za jedno praní je 20 Kč, nezahrnuje prací prostředek)

Poslání služby

Posláním ADŽ je poskytnout dočasné ubytování a podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Poskytovaná sociální služba vychází z individuálních potřeb uživatelek a motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci. 

Cíle služby

 • dosažení stabilního finančního příjmu uživatelek
 • odchod uživatelek do návazného bydlení
 • rozvinutí schopností uživatelek směřujících k samostatnému řešení životních situací
 • zlepšení případných narušených společenských vztahů uživatelek
 • zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu uživatelek
 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce

 Zásady poskytované služby

 • dodržování základních lidských a občanských práv
 • dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživatelkám
 • citlivý přístup k uživatelkám
 • rovný přístup k uživatelkám
 • podpora samostatnosti uživatelek
 • budování nezávislosti uživatelek na službě
 • zajištění podpůrného a bezpečného prostředí
 • týmová spolupráce

Postup přijetí zájemců o poskytnutí služby

 • Pro získání základních informací se může zájemkyně obrátit na ADŽ telefonicky, případně osobně a to v pracovní dny v rozmezí 8:00-15:00 hodin. ADŽ je možné kontaktovat také e-mailem nebo poštou, všechny kontakty jsou uvedené níže. První kontakt s ADŽ může zprostředkovat i sociální pracovník, se kterým zájemkyně spolupracuje na řešení své situace.
 • Se zájemkyní je domluven termín osobního jednání v ADŽ. V případě, že se zájemkyně z vážných důvodů nemůže dostavit na osobní schůzku je domluveno náhradní řešení.
 • Během osobní schůzky jsou doplněny informace o zájemkyni a je společně jednáno o případném nastavení individuálního plánu průběhu služby. Zájemkyně je požádána o doložení dalších nezbytností k přijetí.
 • Pokud zájemkyně splní kritéria přijetí a ADŽ má volnou kapacitu, je domluven termín nástupu zájemkyně do ADŽ.
 • V případě naplnění kapacity ADŽ je zájemkyně zařazena do pořadníku a je nezbytné, aby se 1x za 14 dní ozvala pracovníkům ADŽ s tím, že má o využití služby stále zájem. Při uvolnění kapacity pracovníci zájemkyni telefonicky kontaktují a je domluveno datum nástupu do ADŽ.

 

Název pracovištěAzylový dům pro ženy
Adresa Šromova 862/3, 198 00 Praha 9 MAPA
Vedoucí
Martina Majerová, DiS.

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Dopravní spojení - MHD:

ze stanice metra „B“ Rajská zahrada 10 minut pěšky dle ukazatelů na Azylový dům Šromova