top of page
Image by Scott Graham

AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY

Jste ženou v nouzi a nemáte kde bydlet?

Azylový dům pro ženy Vám může pomoci dočasným ubytováním i podporou při řešení Vaší situace.

☞ Šromova 862/3, 198 00 Praha 14
☏ +420 731 056 738
✎ adprozeny@csspraha.cz

 

O Azylovém domu pro ženy

Posláním Azylového domu pro ženy je poskytnout dočasné ubytování a podporu ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Poskytovaná sociální služba vychází z individuálních potřeb klientek a motivuje je k tomu, aby aktivně řešily svou nepříznivou sociální situaci. Služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby zpravidla na dobu 3 měsíců s možností dalšího prodloužení. Maximální možná doba pobytu je 12 měsíců.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou azylového domu jsou ženy starší 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a splňují následující požadavky:

 • nemají nezletilé dítě v přímé péči,

 • jsou schopny se dorozumět i porozumět slovu v českém jazyce,

  jsou schopny prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem, příp. ztotožněním od PČR nebo spolupracující organizace,

 • jsou soběstačné při běžné sebeobsluze,

 • nepotřebují bezbariérové ubytování,

 • netrpí duševním onemocněním, které by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob,

 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.

Náplň služby

Ubytování je poskytováno v bytech o velikosti 1kk, 2kk, součástí je kuchyňský kout a sociální zařízení. Klientky spolu daný byt sdílí, k dispozici jsou spodní i horní lůžka. Celková kapacita je 14 lůžek.

Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a platných prováděcích vyhlášek jsou v rámci azylového domu poskytovány tyto základní činnosti:

 • ubytování, umožnění celkové hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla;

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy;

 • pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z plánu klientky, který si sestaví společně se svým sociálním pracovníkem v azylovém domě).

 

TÝM AZYLOVÉHO DOMU PRO ŽENY

Kateřina Zengerová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice

+420 731 056 738 | +420 296 182 063

katerina.zengerova@csspraha.cz

Mgr. Martina Stránská

sociální pracovnice

+420 605 778 591

martina.stranska@csspraha.cz

 

RECEPCE

 +420 281 914 376

šromova.jpg

 

KDE NÁS NAJDETE: ŠROMOVA 862/3, PRAHA 14

bottom of page