top of page
Image by REGINE THOLEN

LOĎ HERMES - NOCLEHÁRNA

Když jste v nouzi a nemáte kde přespat. Noclehárna Hermes Vám může pomoci v momentě, kdy jste bez bydlení a nemáte kde být přes noc. Může to být první místo na cestě ke změně.

O noclehárně Hermes

Posláním noclehárny pro osoby bez přístřeší – lodi Hermes, je individuální podpora osob v nepříznivé sociální situaci, které mají zájem o využití hygienického zařízení a bezpečného přenocování. Další činností je následně základní sociální poradentství, kdy se s uživateli hledají možnosti řešení té dané nepříznivé situace.

Cílová skupina / klientela

 • Fyzicky soběstační muži a ženy starší 18 let, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zázemí.

 • Osoby nacházející se v tíživé sociální nebo finanční situaci, kterou nemohou řešit jiným způsobem než využitím sociální služby.

Bezpečná služba nemůže být poskytnuta:

 • osobám mladším 18 let,

 • osobám, které potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu dlouhodobou pomoc jiné fyzické osoby,

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,

 • osobám, které v minulosti závažným způsobem porušily „Ubytovací řád“,  nebo vážným způsobem omezují práva druhých osob,

 • osobám, které jeví znaky silné opilosti či intoxikace, což se projevuje sníženou koordinací pohybů, poruchou vědomí, případně verbální nebo fyzickou agresivitou,

 • osobám, které jeví známky duševního onemocnění v akutní fázi.

Náplň služby

 • Poskytnutí přenocování

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí základního sociálního poradenství

Kapacita služby

 • Muži: 135

 • Ženy: 45

hermes.jpg

INFORMACE K využívání služby

Služba je poskytována zdarma
Provozní doba: Po–Ne 19:30–06:30
Příjem: 19:30–20:30
Večerka: 22:00
Budíček: 6:00

Principy sociální služby poskytované na lodi Hermes, noclehárně pro osoby bez přístřeší:

 • sociální služba je poskytována na základě partnerského přístupu ke klientům

 • sociální služba zachovává lidskou důstojnost klientů, kterým je poskytována

 • sociální služba je poskytována na principu dobrovolnosti a jasně daných pravidel viz ubytovací řád, se kterými jsou klienti srozuměni

 • služba působí na klienty aktivně

 • služba podporuje klienty v samostatnosti 

 • pracovníci poskytovatele respektují lidská práva klientů 

 • pomoc a podpora poskytovaná klientům vychází z jejich individuálně určených potřeb a snaží se vést klienty k znovu začlenění do společnosti, nebo alespoň prostřednictvím základního sociálního poradenství zmírnit sociální vyloučení klienta

 

Příklady činností a poskytovaných služeb během noclehu (bez úplaty):

 • klienti mají na recepci volně k dispozici mýdlo, základní hygienický materiál

 • klientům je zapůjčeno ložní prádlo

 • během užívání sociální služby mají k dispozici čaj a vodu

 • klienti mohou využít podpory při hledání zaměstnání nebo brigády

 • klienti mají možnost využít konzultace s psychologem  (1 x za týden) 

 • klienti mohou v případě potřeby využít služeb ošetřovny 

 • klienti mohou využít během noclehu společenské místnosti s televiz

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Nábř. kpt. Jaroše, Praha 7
☏ Recepce (19:00–07:00): +420 774 986 792
☏ Vedoucí služby (08:00–19:00): +420 774 936 834
✎ martin.novotny@csspraha.cz

_

hermes.jpg

 

Tým Lodi Hermes

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Martin Novotný
vedoucí a koordinátor provozu
774 936 834
martin.novotny@csspraha.cz
Mgr. Jan Frühbauer
sociální pracovník
jan.fruhbauer@csspraha.cz
Bc. Kateřina Iblová
sociální pracovník
katerina.iblova@csspraha.cz
Lukáš Fišar
pracovník v sociálních službách
Jiří Loepen
pracovník v sociálních službách
Jiří Polomský
pracovník v sociálních službách
recepce
774 986 792
recepce.hermes@csspraha.cz

_

bottom of page