top of page
Image by Kat J

INTERVENČNÍ CENTRUM

 • Facebook - Bílý kruh

Jste ohroženi domácím násilím takového rozsahu, že situaci nejste schopni zvládnout vlastními silami? Intervenční centrum Vám nebo Vašim blízkým poskytne pomoc a podporu.

 

Domácí násilí se může projevovat v podobě:

 • psychického násilí (např. urážky, ponižování, vydírání, vyhrožování, zastrašování…)

 • fyzického násilí  (např. facky, tahání za vlasy, bití…)

 • sexuálního násilí (např. nucení k sexuálním aktivitám, vynucování nepříjemných sexuálních praktik…)

 • ekonomického násilí (např. nucení k odevzdávání peněz, kontrola vydávání peněz, znemožnění chodit do práce...)

 • sociální izolace (např. zakazování udržování či navazování kontaktů s rodinou, přáteli či kolegy…) 

 

O Intervenčním centru

Naše služba je určená jak osobám ohroženým domácím násilím po vykázání ze společného obydlí, tak i ženám a mužům, u kterých se odehrává domácí násilí, ale k vykázání nedošlo. Pomoc je poskytována zejména ambulantně, všem osobám starším 16 let. Vedle přímé pomoci ohroženým je posláním Intervenčního centra i osvěta v oblasti domácího násilí a rozvoj interdisciplinární spolupráce. Intervenční centrum se podílí na veřejné diskusi, poskytuje informace laické i odborné veřejnosti, pořádá vzdělávací akce, a je organizátorem a garantem setkání interdisciplinárních týmů, které sdružují jednotlivce a instituce, které se problematikou domácího násilí zabývají nebo s ní přicházejí do kontaktu.

Poskytované služby

 • sociálně - právní poradenství (osobní, telefonické a e-mailové konzultace), podporu při jednání s policií, sociálním odborem a dalšími institucemi, pomoc při vypracování písemných žádostí a podání a při sepsání návrhu k soudu na vydání předběžného opatření o prodloužení doby policejního vykázání)

 • právní poradenství (zejména rodinná problematika, otázky bydlení

 • psychologická pomoc, krizová intervence

Cílová skupina / klientela

 • osoby ohrožené domácím násilím

 • osoby blízké osobám ohroženým domácím násilím

 • osoby, v jejichž okolí se domácí násilí odehrává

 • odborníci (PČR, MP Praha, OSPOD, právníci přestupkových oddělení, soudci, sociální pracovníci a členové interdisciplinárních týmů)

Image by Charl Folscher

Program Viola

 

Program Viola vznikl s cílem pracovat přímo s konflikty a násilím. Jeho smyslem je nahradit agresivní a destruktivní způsoby fungování v blízkých vztazích nekonfliktními vztahovými a komunikačními vzorci.

Program je určen pro Vás, pokud

 • máte v důsledku svého chování problémy a konflikty v blízkých vztazích

 • máte obavy, že Vaše chování zraňuje Vaše blízké

 • máte pocit, že jste ovládáni svými emocemi, hněvem a vztekem

 • chcete změnu, ale nevíte si sami rady

 • byli jste v důsledku svého chování vykázáni

 • máte nařízenou účast v programu na zvládání agrese a násilí

Můžeme Vám pomoci​

 • porozumět příčinám stávající situace a nalézt řešení

 • ovládnout praktické postupy a techniky, jak zvládat své emoce a kontrolovat své chování

Viola

DARAC

metoda vyhodnocování míry rizika domácího násilí pro dítě

 

Darac je nástroj k vyhodnocení míry ohrožení pro děti, které vyrůstají v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. Je určen pro rodiny, ve kterým bylo rozpoznáno, nebo existuje riziko násilí na matce.

Darac slouží k podpoře profesionálního rozhodování ve dvou klíčových otázkách:

 • Jaká je úroveň rizika pro dítě?

 • Existuje riziko, že se násilí v rodině bude stupňovat a míra ohrožení zvyšovat?

Darac pomáhá:

 • Identifikovat rizika domácího násilí a vyhodnotit je

 • Rozhodnout se, zda konkrétní případ vyžaduje podporu rodiny prostřednictvím specializovaných služeb nebo zásah OSPOD

 • Identifikovat vhodné intervence pro dítě, matku a otce (otcovskou figuru)

 • Metodu lze využívat na základě absolvování akreditovaného školení (akreditace MPSV)

 

Máte-li o školení předběžný zájem, vyplňte prosím tento formulář nebo napište na icpraha@csspraha.cz

Leták s nabídkou kurzů ke stažení

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Chelčického 39, 130 00 Praha 3
☏ +420 281 911 883
✎ icpraha@csspraha.cz

_

 

Tým Intervenčního centra

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Jitka Řeháčková
vedoucí pracoviště
281 911 883, 736 253 395
jitka.rehackova@csspraha.cz
Zdeněk Chalupa, DiS.
sociální pracovník
281 911 883, 605 408 017
zdenek.chalupa@csspraha.cz
Mgr. Lenka Vaníčková
sociální pracovnice
281 911 883, 605 407 778
lenka.vanickova@csspraha.cz
Mgr. Leona Roubalíková
sociální pracovnice
281 911 883, 734 510 292
leona.roubalikova@csspraha.cz
Bc. Radka Pavlovská
sociální pracovnice
281 911 883
radka.pavlovska@csspraha.cz
Šimon Strakatý, MSc.
psycholog
281 911 883, 734 510 292
simon.strakaty@csspraha.cz
Mgr. Martina Denemarková
psycholožka
773 666 784
martina.denemarkova@csspraha.cz
Mgr. Andrea Nondková
psychoterapeutka
281 911 883
andrea.nondkova@csspraha.cz
Mgr. Zuzana Zajícová
právnička
281 911 883, 734 510 292
zuzana.zajicova@csspraha.cz

 

Provozní doba

Den
Provozní doba
Pouze pro objednané
Pondělí
9:00–16:00
8:00–8:30 a 17:30–18:00
Úterý
9:00–16:00
8:00–8:30 a 17:30–19:00
Středa
9:00–16:00
8:00–8:30 a 16:30–19:30
Čtvrtek
9:00–16:00
8:00–8:30 a 16:30–19:00
Pátek
9:00–14:00
8:00–8:30 a 14:00–15:00

_

bottom of page