top of page
Call Center Headset

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY

 • Facebook - Bílý kruh

Procházíte si psychicky náročným obdobím a máte pocit, že už to sami nezvládáte? Nebojte se nás kontaktovat, nemusíte na to být sami.
 

O Pražské lince důvěry

Pražská linka důvěry poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství (222 580 697). Vedle telefonické intervence je možné využít služeb internetového poradenství, a to formou e-mailu (linka.duvery@csspraha.cz) či chatu (chat-pomoc.cz).

 

Služba je nabízena všem klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci - nezávisle na místě pobytu, věku, pohlaví či řešené problematice. Jediným omezením je schopnost dorozumět se v češtině. Pracoviště nabízí klientům anonymitu, nemusí sdělovat své jméno, ani místo pobytu. Hovory nejsou nahrávány, nezobrazuje se číslo volajícího. Služby jsou poskytovány bezplatně, klient hradí pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, který využívá pro spojení s „pevnou linkou“, případně poplatek za internetové připojení.


Pražská linka důvěry rovněž zabezpečujeme informační servis z oblasti návazných psychosociálních služeb pro laickou i odbornou veřejnost. Spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v rámci sociální sítě, podílí se na projektech zaměřených na rozvoj kvality poskytovaných služeb (např. projekt „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know how“ na krizova-pomoc.cz).

Pražská linka důvěry je členem České asociace pracovišť linek důvěry a dodržuje její etické kodexy práce. 

Na Pražskou linku důvěry se klienti obracejí zejména v těchto oblastech:

 • intrapsychické problémy (stres, psychické vyčerpání, samota a osamění, úzkost a deprese, psychická krize, duševní či fyzické onemocnění)

 • problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské a rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, problematické vztahy na pracovišti, s vrstevníky, sousedy)

 • ohrožení trestnou činností (domácí násilí, týrání a zneužívání, šikana)

 • prožité trauma (tragické úmrtí, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda)

 • tíživá sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce)

 • ohrožení sebevražedným jednáním (myšlenky na smrt, sebepoškozování, sebevražedný pokus)

 • závislostní chování (alkohol, drogy, hráčství)

 • nemoc, umírání a smrt (vlastní nebo blízkého člověka)

 • a mnoho dalších...

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☏ +420 222 580 697
✎ linka.duvery@csspraha.cz
★ chat-pomoc.cz
★ krizova-pomoc.cz

 

Nonstop telefonická krizová pomoc:​  ☎ +420 222 580 697

Online chat:​  chat-pomoc.cz

 • chat je anonymní

 • není nutné zadávat skutečné jméno, pokud si tak nepřejete

 • veškerá komunikace je po ukončení chatu automaticky vymazána (na obou stranách)

 • vždy komunikuje jeden klient s jedním pracovníkem, který se mu plně věnuje

 • doporučená maximální délka chat komunikace s jedním klientem v jednom dni je 90 minut

 • provozní doba chatu: Po-Čt 9:00-21:00, Pá 9:00-15:00, So 14:00-20:00

E-mailové internetové poradenství: linka.duvery@csspraha.cz

 • bez omezení pro česky píšící populaci

 • odpovědi zasíláme nejpozději do 5 pracovních dnů

 • doporučená maximální délka příchozího e-mailu jsou 3 normostrany

 • nepřijímáme dokumenty zasílané formou příloh

 

Vedoucí Pražské linky důvěry (služební kontakt, neslouží pro telefonickou krizovou pomoc)

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Jitka Gryga Medřická
vedoucí pracoviště
736 469 196
jitka.medricka@csspraha.cz

_

bottom of page