top of page
Image by Dmitry Goykolov

MĚSTSKÉ UBYTOVNY

Nacházíte se v nevyhovující bytové situaci nebo nemáte kde bydlet?

O Městských ubytovnách

Městská ubytovna (dále jen "MUb") je ubytovací zařízení pro osoby, které jsou bez domova nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení a pobytem na ulici jsou zranitelné z důvodu svého věku či zdravotního stavu. MUb jsou zřizovány hlavním městem Prahou pod koordinací Centra sociálních služeb Praha ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. 

Základní funkce

 • Ubytování na základě smlouvy o ubytování na 1 rok s možným prodloužením. 

 • Možná spolupráce se sociálními pracovníky, kteří na MUb působí a nabízí podporu ve stabilizaci sociálně nepříznivé situace a zajištění následného standardního bydlení.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou MUb jsou dospělé osoby dlouhodobě pobývající v Praze v sociálně nepříznivé situaci, které jsou v bytové nouzi a jsou ohroženy riziky spojenými s životem bez přístřeší.

 

Při výběru zájemců o ubytování jsou zohledněna tato kritéria: 

 • věk

 • zdravotní obtíže či omezení

 • bytová situace / nouze a její akutnost

 • příjem do čtyřnásobku životního minima

 • ochota aktivně řešit svou nepříznivou situaci

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o ubytování

K ubytování na MUb je třeba podat žádost o ubytování, a to na Kontaktních místech pro bydlení (“KMB”) nebo v Sociálně právní poradně Kontakt CSSP (“Kontakt”). Žádost je možné podat pouze osobně, s jejím sepsáním může zájemci o ubytování pomoci pracovník KMB/Kontaktu, který žádost včetně všech příloh zkompletuje a odešle na Oddělení koordinace MUb CSSP.

 

Seznam míst pro podání žádosti:

 • KMB při Magistrátu HMP - Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1 - Nové Město, přízemí, přepážka č. 8

 • Kontakt - Ječná 1317/3, Praha 2 - Nové Město

  • ​Žádost je možné podat po předchozím objednání na telefonním čísle 222 515 400

 • KMB Praha 3 - Havlíčkovo náměstí 746/11, Praha 3 - Žižkov, 1. patro 

 • KMB Praha 7 - U Průhonu 1338/38, Praha 7 - Holešovice, 2. patro, č. dveří 2.11

 • KMB Praha 12 - Generála Šišky 2375/6, Praha 12 - Modřany, 3. patro, č. dveří 391

 • KMB Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, Praha 14 - Černý Most, č. dveří 219

 

Seznam KMB na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy zde.

 

Do 40 dní od podání žádosti na KMB/Kontaktu zasedá Pracovní skupina MUb, která žádost vyhodnotí, a v případě schválení je zájemce zařazen do pořadníku. Podle dostupné kapacity je zájemce osloven pracovníky Oddělení koordinace MUb CSSP.

 

Podrobnější informace o MUb a procesu přijímání žádostí a zájemců naleznete v dokumentu “Průvodní informace pro zájemce o ubytování”.

Ceny ubytování

Místo na jednolůžkovém pokoji: 7.000 Kč/měsíc

Místo na dvoulůžkovém pokoji: 5.500 Kč/měsíc

MUb Strojírenská: 120,- Kč za m2 + poplatky za služby a energie; orientační cena za pokoj cca 4.000,- Kč až 4.500,- Kč

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☏ +420 603 403 821
✎ mub@csspraha.cz

 

Oddělení koordinace městských ubytoven (OKMUb)

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Pavel Řeháček
vedoucí oddělení
603 403 821
pavel.rehacek@csspraha.cz
Mgr. Simona Šimíčková
koordinátorka OKMUb
731 119 718
simona.simickova@csspraha.cz
Mgr. Hana Zahajská, DiS.
koordinátorka MUb
605 351 332
hana.zahajska@csspraha.cz
Michaela Mácová
koordinátorka MUb
732 409 785
michaela.macova@csspraha.cz

_

bottom of page