top of page
Image by Marcus Loke

MĚSTSKÉ UBYTOVNY

Nacházíte se v nevyhovující bytové situaci nebo nemáte kde bydlet?

 

Městská ubytovna (dále jen "MUb") je ubytovací zařízení pro osoby, které jsou bez domova nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení a pobytem na ulici jsou zranitelné z důvodu svého věku či zdravotního stavu. MUb jsou zřizovány hlavním městem Prahou pod koordinací Centra sociálních služeb Praha ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb. 

☏ +420 603 403 821
✎ mub@csspraha.cz

 

Vyhlašujeme STOP STAV na přijímání nových žádostí o ubytování na MUb, a to od 23. 6. 2023.

Žádosti doručené skrze Kontaktní místa pro bydlení budou od tohoto termínu vráceny zpět žadatelům.

O opětovném spuštění procesu přijímání žádostí budeme informovat s přihlédnutím k dostupným kapacitám.

Děkujeme za pochopení.

Tým Oddělení koordinace městských ubytoven

Základní funkce

  • Ubytování na základě smlouvy o ubytování na 1 rok s možným prodloužením. 


  • Možná spolupráce se sociálními pracovníky, kteří na MUb působí a nabízí podporu ve stabilizaci sociálně nepříznivé situace a zajištění následného standardního bydlení.

Cílová skupina / klientela

​Cílovou skupinou MUb jsou dospělé osoby dlouhodobě pobývající v Praze v sociálně nepříznivé situaci, které jsou v bytové nouzi a jsou ohroženy riziky spojenými s životem bez přístřeší.
 
Při výběru zájemců o ubytování jsou zohledněna tato kritéria: 

  • věk


  • zdravotní obtíže či omezení


  • bytová situace / nouze a její akutnost


  • příjem do čtyřnásobku životního minima

  • ochota aktivně řešit svou nepříznivou situaci

Ceník ubytování

Místo na jednolůžkovém pokoji: 7.000 Kč/měsíc

Místo na dvoulůžkovém pokoji: 5.500 Kč/měsíc

MUb Strojírenská: 120,- Kč za m2 + poplatky za služby a energie; orientační cena za pokoj cca 4.000,- Kč až 4.500,- Kč

Kotva 1

Bc. Zdeněk Plíšek

 

+420 603 366 679

zdenek.plisek@csspraha.cz

Michaela Mácová

koordinátorka MUb

+420 732 409 785

michaela.macova@csspraha.cz

Mgr. Jitka Červinková, DiS.

 

+420 730 574 237

jitka.cervinkova@csspraha.cz

Mgr. Hana Zahajská, Dis.

 koordinátorka MUb

+420 605 351 332

hana.zahajska@csspraha.cz

bottom of page