top of page
Image by Jerry Zhang

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE

  • Twitter - Bílý kruh

Záleží Vám na Vašich žácích? Pomůžeme Vám vytvářet pro ně ve škole bezpečné prostředí.

O Pražském centru primární prevence

Pražské centrum primární prevence nabízí v rámci své činnosti odborné služby určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, další pedagogické pracovníky, organizace a další odborníky z oblasti prevence rizikového chování. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

  • spolupracujeme se školami a dalšími odbornými organizacemi a institucemi státní i nestátní sféry

  • poskytujeme metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování

  • podílíme se na tvorbě informačních a metodických projektů

  • mapujeme systém služeb primární prevence

  • podílíme se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového řízení MHMP v oblasti primární prevence

  • připravujeme také analýzy z oblasti rizikového chování, které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární prevence rizikového chování v Praze, v této oblasti také spolupracujeme s MŠMT a odborem prevence MHMP

  • podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými pracovišti.

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Rumunská 1, Praha 2
☏ +420 604 724 628
✎ jan.zufnicek@csspraha.cz 
★ prevence-praha.cz

_

pcpp.jpg

 

Tým Pražského centra primární prevence

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Jan Žufníček
vedoucí pracoviště, psycholog
222 074 126, 604 724 628
jan.zufnicek@csspraha.cz
Lucie Myšková, PhD.
psycholog
222 074 126, 604 724 628
lucie.myskova@csspraha.cz
Mgr. Pavel Dosoudil
psycholog
222 074 126, 604 724 628
pavel.dosoudil@csspraha.cz
Mgr. Jana Gricová
psycholog
222 074 126, 604 724 628
jana.gricova@csspraha.cz
Roman Petrenko
odborný pracovník
222 074 126, 604 724 628
roman.petrenko@csspraha.cz
Jana Marečková
administrativní a spisový pracovník
222 074 126, 604 724 628
jana.mareckova@csspraha.cz

 

Provozní doba

Pondělí
9:00–16:30
Úterý
9:00–16:30
Středa
9:00–16:30
Čtvrtek
9:00–16:30
Pátek
9:00–15:00

_

bottom of page