• Nacházíte se zde:
  • Pracoviště
  • Pražské centrum primární prevence

Pražské centrum primární prevence

PCPP logoPražské centrum primární prevence

Obecný popis základních poskytovaných služeb
Pražské centrum primární prevence (PCPP) vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické pracoviště zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území hl. města Prahy.

 

  • Spolupracujeme se školami a dalšími odbornými organizacemi a institucemi státní i nestátní sféry
  • Poskytujeme metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování
  • Podílíme se na tvorbě informačních a metodických projektů
  • Mapujeme systém služeb primární prevence
  • Podílíme se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového řízení MHMP v oblasti primární prevence
  • Připravujeme také analýzy z oblasti rizikového chování, které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární prevence rizikového chování v Praze, v této oblasti také spolupracujeme s MŠMT a odborem prevence MHMP.
  • Podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými pracovišti (1. LF UK a VFN v Praze, FF UK).

 

Cílové skupiny
Školy - ředitelé škol, školní metodici prevence a učitelé
Poskytovatelé programů primární prevence
Odborná i laická veřejnost
Instituce
Rodiče
Studenti

Podrobné informace o aktuálních činnostech a novinkách z prevence naleznete na webových stránkách centra na adrese www.prevence-praha.cz

Informace o pracovišti:

Název pracoviště Centrum sociálních služeb Praha, Pražské centrum primární prevence
Adresa pracoviště:  Rumunská 1, Praha 2, 120 00
Kontaktní telefon na pracoviště:  +420 222 074 126, +420 604 724 628
Kontaktní e-mail na pracoviště:  jan.zufnicek@csspraha.cz
Vedoucí pracoviště:  Mgr. Jan Žufníček
Telefon na vedoucího:  +420 222 074 126
E-mail na vedoucího pracoviště: jan.zufnicek@csspraha.cz
Webové stránky pracoviště:

 www.csspraha.cz , www.prevence-praha.cz

Provozní doba:

Pondělí  9:00 - 16:30 hodin
Úterý  9:00 - 16:30 hodin
Středa  9:00 - 16:30 hodin
Čtvrtek  9:00 - 16:30 hodin
Pátek  9:00 - 15:00 hodin

 

Pražské fórum primární prevence rizikového chování ukázalo dobrou praxi v realizaci prevence na školách. Více ZDE

Příspěvky účastníků fóra jsou ke dostupné ZDE