top of page
Image by Scott Graham

AZYLOVÝ DŮM

S OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBOU (ADOS)

Nemáte kde bydlet a jste v nepříznivém zdravotním stavu? 

Azylový dům s ošetřovatelskou službou Vám může pomoci.

☞ Šromova 861/1, 198 00 Praha 14
☏ +420 732 235 072
petra.mlejnkova@csspraha.cz
 

O Azylovém domu s ošetřovatelskou službou 

Posláním ADOS je nahradit osobám bez domova s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a základní ošetřovatelské péče s cílem podpory v překonávání jejich nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) jsou osoby bez domova (muži i ženy) starší 18 let s akutně zhoršeným zdravotním stavem či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který jim v současnosti znemožňuje samostatný běžný život, a dále splňují:

 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce

 • jsou soběstačné při pohybu a běžné sebeobsluze (může se jednat o samostatnou chůzi, ale také o chůzi o berlích nebo o holi, či jízdu na invalidním vozíku), včetně vstávání z lůžka, přesunu na vozík a podobně,

 • netrpí akutním infekčním onemocněním, které vážně ohrožuje zdraví ostatních osob, a které vyžaduje hospitalizaci na infekčním oddělení,

 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi,

 • jsou schopny regulace užívání návykových látek po dobu pobytu v ADOS do takové míry, aby nebylo narušováno bezpečí ostatních klientů a personálu služby.

Nejsme schopni zajistit kvalifikovanou pomoc pro osoby:

 • imobilní (tj. osoby připoutané na lůžko),

 • s akutním či chronickým břišním onemocněním,

 • s hepatitidou v akutní fázi (nutnost navázání na léčbu),

 • na invalidním vozíku v kapacitě vyšší než 2 lůžka.

Náplň služby

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klient má možnost buď odebírat stravu od poskytovatele, nebo si připravovat stravu z vlastních potravin ve společné kuchyňce se základním vybavením.

 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále je klientům služby zajištěna základní ošetřovatelská péče. Přesný rozsah ošetřovatelské péče závisí na potřebách klienta a možnostech služby.

Zásady poskytování sociální služby

 • důraz na dodržování a ochranu práv klienta,

 • individuální přístup ke klientovi,

 • respektování vlastní volby klienta,

 • podpora klienta k samostatnosti,

 • odbornost poskytované služby,

 • multidisciplinární spolupráce.

 

TÝM AZYLOVÉHO DOMU S OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBOU PRO KOMUNIKACI

Petra Otčenášek

vedoucí pracoviště a zdravotního úseku

+420 732 235 072

petra.otcenasek@csspraha.cz

Lenka Kašíková, DiS.

sociální pracovnice

+420 734 182 686

lenka.kasikova@csspraha.cz

Mgr. Olga Brůhová

sociální pracovnice

+420 737 895 211

olga.bruhova@csspraha.cz

 

SESTERNA (NONSTOP)

 +420 734 182 685

ados.jpg

 

KDE NÁS NAJDETE: ŠROMOVA 861/1, 198 00 PRAHA 14

bottom of page