• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS

Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS (dále jen ADOS) jsou osoby bez přístřeší (muži i ženy) starší 18 let s akutně zhoršeným zdravotním stavem či dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který jim v současnosti znemožňuje samostatný běžný život a dále splňují následující podmínky

 • jsou schopny se dorozumět v českém jazyce
 • jsou schopny prokázat svou totožnost – např. osobní doklady, náhradní doklad totožnosti, ztotožnění Policií ČR, lékařská zpráva, potvrzení od sociálního kurátora ÚMČnemají dostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života, například nízké důchody, dávky hmotné nouze
 • přichází na základě doporučení ošetřujícího lékaře (z nemocnice, praktického nebo odborného lékaře), sociálního kurátora či sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou spolupracují na řešení své nepříznivé sociální situace
 • jejich zdravotní stav nevyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení nebo nebyla ukončena hospitalizace na žádost pacienta tzv. negativní reverz
 • jsou soběstačné při pohybu po budově i venku (může se jednat o samostatnou chůzi, ale také o chůzi o berlích nebo o holi, či jízdu na invalidním vozíku), včetně vstávání z lůžka, přesunu na vozík a podobně
 • netrpí akutním infekčním onemocněním, které vážně ohrožuje zdraví ostatních osob, a které vyžaduje hospitalizaci na infekčním oddělení
 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi
 • nejsou závislé na návykových látkách (vyjma nikotinu), anebo během pobytu v ADOS jsou schopny abstinovat

 

Specifikace poskytované sociální služby

Kapacita ADOS je 20 lůžek (kapacita je snížena z důvodu probíhající rekonstrukce objektu, běžná kapacita je 26 lůžek). Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok, 24 hodin denně. Maximální doba pobytu uživatele je 6 měsíců.
Po dobu pobytu není tolerován alkohol ani návykové látky.

Náplň služby

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - uživatel má možnost buď odebírat stravu od poskytovatele, nebo si připravovat stravu z vlastních potravin ve společné kuchyňce se základním vybavením.
 • Poskytnutí ubytování, včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu, úklid, praní a žehlení osobního prádla a výměnu ložního prádla.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále je uživatelům služby zajištěna základní ošetřovatelská péče. Přesný rozsah ošetřovatelské péče závisí na potřebách uživatele a možnostech služby.

Ceník poskytovaných služeb

Poskytnutí ubytování
- prvních 30 dní pobytu 1 Kč za den
- od 31. dne pobytu 50 Kč za den

Poskytnutí celodenní stravy v rozsahu 3 hlavních jídel - snídaně, oběd, večeře (odebírání stravy není povinné, uživatel si může stravování zajišťovat sám)

 • prvních 30 dní pobytu 1 Kč za den
 • od 31. dne pobytu 20 Kč za den

Ostatní služby jsou poskytovány bezplatně.

Poslání služby

Posláním ADOS je nahradit osobám bez přístřeší s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí základní ošetřovatelské péče a ubytování na přechodnou dobu, a pomoci jim se začleněním do společnosti.

Cíle poskytované služby

 • zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu
 • zajištění finančních prostředků
 • vyřízení základních dokladů
 • zprostředkování dalších služeb
 • zajištění následného bydlení

Zásady poskytované služby

 • důraz na dodržování a ochranu práv uživatele
 •  individuální přístup k uživateli
 • respektování vlastní volby uživatele
 • podpora uživatele k samostatnosti
 • odbornost poskytované služby

Postup přijetí zájemce o službu

 1. Odborník, který spolupracuje se zájemcem o službu (sociálního kurátor, sociálního pracovník zdravotnického zařízení, úřadu nebo jiné organizace nebo ošetřujícího lékař apod.) zavolá do ADOS (kontakt uveden níže). V případě, že zájemce dle informací poskytnutých odborníkem splňuje základní podmínky pro přijetí a ADOS má volnou kapacitu, je domluven termín osobního jednání se zájemcem v ADOS. O přijetí zájemce do ADOS bude definitivně rozhodnuto až na osobní schůzce se zájemcem.
 2. Zájemce o službu se v domluveném termínu dostaví osobně do ADOS. Pokud se během schůzky ukáže, že zájemce splňuje všechna kritéria pro přijetí a že souhlasí s podmínkami poskytování služby, je se zájemcem podepsána smlouva o poskytnutí služby a zájemce je ihned ubytován.

Osobní jednání se zájemcem o službu nemůže proběhnout, pokud:

 • zájemce je slovně nebo fyzicky agresivní
 • zájemce je pod vlivem alkoholu nebo drog
 • zájemce přichází do ADOS bez předchozí telefonické domluvy mezi pracovníky ADOS a doporučujícím odborníkem

 

Telefon pro domluvení osobní schůzky se zájemcem o službu: 734 182 686. V provozu každý den (včetně svátku) od 8:00 do 20:00.

Název pracoviště Azylový dům s ošetřovatelskou službou ADOS
Adresa Šromova 861/1, Praha 14 - Černý Most, 198 00
Vedoucí pracoviště
Martin Freund

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem