top of page
Image by Ben Wicks

DĚTSKÁ SKUPINA BONA

Hledáte pro své dítě místo, které ho obohatí ve všech směrech jeho rozvoje?

Dětská skupina BONA je zařízení alternativní péče s celodenním provozem, zaměřené na mimoškolní výchovu a vzdělávání, nezařazené do rejstříku škol a školských zařízení, v režimu zákona o dětské skupině.

☞ Šromova 862, Praha 14
☏ +420 731 695 084
✎ jana.bochnakova@csspraha.cz
★ dsbona.cz

 

  • Facebook

Dětská skupina BONA

  • Jedna třída s kapacitou 12 dětí ve věku 2 až 6 let.

  • Členění dětí dle věku do dvou věkově odpovídajících skupin se specifickými aktivitami a potřebami.

  • Dítě může zařízení navštěvovat celodenně nebo ve zkrácené denní době.

  • Důraz je kladen na optimální rozvoj dětí, respektování jejich individuálních potřeb a zvláštností, efektivní práci s malými skupinami dětí, ale také na flexibilní přístup vůči rodičům.

Poskytované služby

  • Komplexní podávání zpráv o individuálním úspěchu.

  • Individuální pozornost díky malému počtu dětí.

  • Učební program s mimoškolní péčí.

  • Pozitivní a nově vytvořené prostředí pro vaše dítě.

  • Kvalifikovaný tým zaměstnanců.

 

TÝM DĚTSKÉ SKUPINY BONA

Jana Bochňáková

vedoucí pracoviště, hospodářka

+420 731 056 172 | +420 737 959 704

jana.bochnakova@csspraha.cz

Edita Šromovská

Pavla Lutovská

Tena Matysová

 

PRACOVIŠTĚ

 +420 731 695 084

šromova.jpg

 

KDE NÁS NAJDETE: ŠROMOVA 862, PRAHA 14

Dětská skupina Bona je provozována z finanční podporou projektu „Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha“, reg.č. CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002333 podpořeného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

logolink-OP-PPR.JPG
bottom of page