Azylový dům Šromova

Azylový dům Šromova (dále jen ADŠ) je zařízením sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence dle §53 a je dále vymezen jako azylový dům dle §57.

Kapacita ADŠ je 66 lůžek. Sociální služba se poskytuje na základě uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavírána zpravidla na 1-2 měsíce, smlouvu lze však prodlužovat, pokud uživatel služby splňuje podmínky uvedené ve smlouvě. Maximální doba ubytování je celkem 12 měsíců. Služba je poskytovaná nepřetržitě, po celý rok.

Pro koho je služba určena

Mezi cílovou skupinu ADŠ patří jednotlivci (muži i ženy), páry, samoživitelé s dětmi nebo rodiny s dětmi, kteří se ocitli v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Do ADŠ mohou být přijati pouze lidé, kteří

 • jsou schopni se dorozumět a porozumět českému jazyku
 • jsou ve věku 18 a více let (v případě rodiny musí alespoň jedna osoba splňovat tuto věkovou hranici)
 • jsou soběstační při běžné sebeobsluze
 • netrpí závažným duševním onemocněním v akutní fázi
 • netrpí infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob
 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • mají dostatek prostředků pro hrazení poplatků za služby
 • v posledních 12 měsících nevyužili služby ADŠ
 • přicházejí z jiného azylového domu nebo podobného pobytového zařízení a mají kladné doporučení k přijetí

Z kapacitních důvodů nelze přijmout více než pětičlennou rodinu.

Náplň služby

 • Zajištění podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy: Uživatelé mají možnost připravovat si stravu z vlastních surovin v kuchyňkách v ubytovacích jednotkách
 • Poskytnutí ubytování: Ubytovací jednotky jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči, kuchyňskou linkou, koupelnou a WC. Rodina obývá ubytovací jednotku samostatně, jednotlivec se o ubytovací jednotku dělí s dalšími uživateli služby
 • Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Při pravidelných setkáních sestaví uživatel s klíčovým sociálním pracovníkem individuální plán změny dosavadní nepříznivé sociální situace, na kterém budou poté spolupracovat

Ceník poskytovaných služeb

Poplatek za poskytnutí ubytování činí

 • v případě jednotlivce 110,- Kč/den,
 • v případě rodiny 80,- Kč dospělá osoba/den, 50,- Kč dítě/den.

Při nástupu do ADŠ je vybírána vratná záloha na krytí případných škod ve výši 300,- Kč na jednu osobu a poplatek za poskytnutí ubytování na přibližně jeden měsíc pobytu nebo dle individuální domluvy.

 Doplňkové služby

 • možnost využití automatické pračky (poplatek za jedno praní je 20 Kč, nezahrnuje prací prostředek)

Poslání služby

Poskytování překlenovací pobytové služby a poradenství za účelem zmírnění životní krize a zabránění sociálního vyloučení osobám, které jsou rozhodnuty svou nepříznivou sociální situaci aktivně řešit.

Cíle služby

 • zlepšení případných narušených společenských vztahů uživatelů
 • rozvinutí schopností uživatelů směřujících k samostatnému řešení problémových životních situací
 • rozvinutí schopností uživatelů směřujících ke zdravému vývoji jejich dítěte
 • zlepšení finanční situace uživatelů
 • zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu uživatelů
 • nalezení nebo udržení odpovídajícího uplatnění na trhu práce
 • odchod uživatelů do stabilnějšího bydlení

Zásady poskytované služby

 • dodržování základních lidských a občanských práv
 • dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti
 • individuální přístup k uživateli
 • citlivý přístup k uživatelům
 • rovný přístup k uživatelům
 • podpora samostatnosti uživatele
 • budování nezávislosti uživatele na službě
 • zajištění podpůrného a bezpečného prostředí
 • týmová spolupráce

Postup přijetí zájemců o poskytnutí služby

 • Pro získání základních informací se může zájemce obrátit na ADŠ telefonicky, případně osobně a to v pracovní dny v rozmezí 8:00-15:00 hodin. ADŠ je možné kontaktovat také e-mailem nebo poštou, všechny kontakty jsou uvedené níže
 • Se zájemcem je domluven termín osobního jednání v ADŠ. V případě, že se zájemce z vážných důvodů nemůže dostavit na osobní schůzku, je domluveno náhradní řešení
 • Během osobní schůzky jsou doplněny informace o zájemci a je společně jednáno o případném nastavení individuálního plánu průběhu služby. Zájemce je požádán o doložení dalších nezbytností k přijetí do ADŠ
 • Podmínkou pro přijetí do ADŠ je vyplnění a odevzdání žádosti na předepsaném formuláři. Žádost je možné si stáhnout níže nebo si ji vyzvednout osobně v ADŠ. Vyplněnou žádost zle po domluvě osobně předat sociálnímu pracovníkovi ADŠ nebo zaslat poštou
 • Pokud zájemce splňuje kritéria přijetí a doloží potřebné dokumenty, domlouvá se datum nástupu zájemce do ADŠ
 • V případě naplnění kapacity ADŠ je zájemce zařazen do pořadníku a je nezbytné, aby se 1x měsíčně ozval pracovníkům ADŠ s tím, že má o využití služby stále zájem (nedojde-li k pravidelnému měsíčnímu kontaktování, bude zájemce z pořadníku vyřazen). Při uvolnění odpovídající ubytovací kapacity pracovníci zájemce telefonicky kontaktují a je domluveno datum nástupu do ADŠ

Ke stažení

Žádost o poskytnutí služby v ADŠ

 

Název pracovištěAzylový dům Šromova
Adresa Šromova 862, 198 00 Praha 14 - MAPA
Telefon
281 914 376
Email adsromova@csspraha.cz
Vedoucí Martina Majerová, DiS.

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Dopravní spojení - MHD

 • ze stanice metra "B" Rajská zahrada 10 minut pěšky.

Fotogalerie