top of page
Image by Jr Korpa

krizové centrum riaps

 • Facebook - Bílý kruh

Je u Vás v důsledku náročné životní situace ohroženo Vaše duševní zdraví?

Krizové centrum RIAPS Vám pomůže.

 

O Krizovém centru RIAPS

Krizové centrum RIAPS poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu. Tým centra tvoří zkušení krizoví interventi z řad psychologů, psychiatrů a středního zdravotnického personálu. Pracujeme s plnoletými klienty, kterým poskytujeme pomoc v krizových situacích a v situacích, které nejsou aktuálně schopni zvládat vlastními silami. V práci využíváme zejména techniky krizové intervence, skupinové a individuální psychoterapie, relaxační techniky, práci s tělem a doplňkově i farmakoterapie. Hlavní náplní naší práce je krizová intervence s cílem stabilizace aktuálně vzniklé situace a posílení individuální kompetence klienta k hledání případného dalšího řešení. Z tohoto důvodu je naše péče krátkodobá a nenahrazuje systematickou ambulantní psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči. Péči poskytujeme i  odborné veřejnosti z řad zdravotníků a pracovníků pomáhajících profesí.

Cílová skupina / klientela

 • lidé vyrovnávající se se ztrátou blízké osoby

 • lidé vystaveni závažným událostem – obětem trestných činů, hromadných neštěstí aj.

 • lidé s akutním rozvojem úzkostných či depresivních potíží

 • lidé, kteří řeší akutní partnerské či osobní problémy

 • lidé s akutním zhoršením stávající psychické poruchy

 • lidé s rozvíjejícími se příznaky duševní poruchy, kterým zajišťujeme prvotní péči a kontakty na následnou péči

Pomoc poskytujeme formou

 • nepřetržité pohotovostní služby

 • ambulantních konzultací, na které je možné se předem objednat

 • pobytu na lůžkovém oddělení krizového centra v délce až 5 dnů, nebo docházením do denního stacionáře rovněž v délce až 5 dnů /o hospitalizaci či DS rozhoduje výhradně lékař KC RIAPS/

Ceník poskytovaných služeb

 • služby jsou hrazeny zákonným zdravotním pojištěním

 • pohotovostní poplatek 90,- Kč se hradí ve všední dny od 17:00 do 7:00, o víkendech a svátcích


Oblast působnosti pracoviště dle registrace

 • odborná zdravotnická péče

Neposkytujeme

 • neposkytujeme zástup při nepřítomnosti lékaře v psychiatrické ambulanci

 • nevystavujeme recepty klientům jiných psychiatrických ambulancí

 • neposkytujeme léčbu závislostí na psychoaktivních látkách

 • neposkytujeme telefonickou krizovou intervenci a internetové poradenství > Pražská linka důvěry

 • neposkytujeme pobytové sociální služby

Pamětní svíčka
1.png

PORADENSTVÍ A PODPORA PRO POZŮSTALÉ

Pomáháme lidem, kteří se vyrovnávají s úmrtím blízkého člověka.

 

Umírání a smrt blízkého člověka bývá spojena s různorodým prožíváním. Mohou se objevovat pocity smutku, lítosti, napětí, vzteku, pocit osamocení a prázdnoty, strachu z budoucnosti. Často vyvstávají otázky typu „Jak to mám zvládnout?“ nebo „Je to, co prožívám, ještě normální?“

 

Nemusíte na to být sami! Rádi Vám budeme v tomto těžkém období oporou a pomocí.

 

Neobávejte se nás kontaktovat na telefonním čísle 222 586 768.

 

Kdy nás vyhledat?

V období péče o těžce nemocného či umírajícího člověka.

Po úmrtí blízké osoby.

Po úmrtí blízkého, který ukončil svůj život.

Podporujeme dospělé, kteří chtějí pomoci truchlícím dětem.

Kdykoli, i po delší době, kdy ucítíte potřebu promluvit si o prožívání související se ztrátou blízkého člověka.

 

Co nabízíme?

Poskytujeme informace, jak zajistit pohřeb a poslední rozloučení.

Prostor a čas na rozhovor o zemřelém.

Porozumět vlastním pocitům, prožívání a tělesným projevům.

Co může pomoci projít truchlením.

Hledáme cestu k obnovení síly (nespavost, potíže s jídlem).

Pomáháme při návratu do zaměstnání, komunikaci v rodině.

Předáme kontakty na případnou navazující péči (psychoterapie, právní poradenství).

Respektujeme individuální prožívání.

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Chelčického 39, 130 00 Praha 3
☏ +420 222 586 768
✎ riaps@csspraha.cz

_

riaps2.jpg

 

Tým Krizového centra RIAPS

 

Provozní doba: NONSTOP

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
MUDr. Gabriela Šivicova
vedoucí krizového centra
222 586 768
gabriela.sivicova@csspraha.cz
Štěpánka Machalická
vrchní sestra
222 586 768
stepanka.machalicka@csspraha.cz
bottom of page