top of page
Image by Alex Sawyer

AZYLOVÝ DŮM MICHLE

Jste mužem v nouzi a nemáte kde bydlet? Azylový dům Michle Vám může pomoci s dočasným ubytováním i podporou při řešení Vaší situace.

O Azylovém domu Michle

Posláním AD Michle je pomoci mužům bez přístřeší překonat obtížnou životní situaci, začít žít běžným způsobem života a opětovně se začlenit do společnosti. Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně. Maximální doba pobytu uživatele je 1 rok. Celková kapacita AD Michle je 26 lůžek. V našem AD se mohu muži po domluvě ubytovat i se zvířetem. Na zahradě AD jsou k dispozici 2 kotce pro střední a velké psy a dále jsou k dispozici šest lůžek pro muže s malými a středními zvířaty.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou Azylového domu Michle jsou muži ve věku od 18 let, kteří:

 • jsou schopni se dorozumět v českém jazyce

 • jsou soběstační při běžné sebeobsluze

 • nepotřebují bezbariérové ubytování

 • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob

 • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

 • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

Náplň služby

 • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy

 • ubytování, umožnění celkové hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledáve

Terapie párů

INFORMACE K PŘIJETÍ

Postup přijetí zájemce o službu

 • Zájemce o službu si domluví se sociálním pracovníkem AD Michle konkrétní termín jednání.

 • Zájemce se dostaví do AD Michle, kde absolvuje vstupní pohovor. Zároveň s ním sociální pracovník sepíše „Záznam z jednání se zájemcem o sociální službu“. Je ověřeno, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Zájemce je seznámen s platným ubytovacím řádem AD Michle a sociální pracovník jej podrobně informuje o chodu zařízení.

 • Pokud se zájemce rozhodne sociální službu AD Michle využít, je s ním domluven závazný termín nástupu a to s ohledem na volnou ubytovací kapacitu. Pokud není momentálně volná kapacita, je zájemce zařazen do pořadníku.

 • V den nástupu je zájemce povinen sociálnímu pracovníkovi předložit platný doklad totožnosti a potvrzení o zdravotní způsobilosti. Následně je se zájemce podepsána smlouva o poskytnutí služby. Zájemce svým podpisem stvrdí, že byl seznámen s ubytovacím řádem a obdrží jeho kopii. Zájemce obdrží klíč od ubytovací jednotky, je mu zapůjčeno ložní prádlo a základní potřeby pro stolování. Tímto okamžikem se zájemce stává uživatelem sociální služby a pracovník recepce jej uvede na přidělenou ubytovací jednotku.

Smlouvu o poskytnutí služeb nelze uzavřít, pokud:

 • AD Michle neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá (a to i s ohledem na cílovou skupinu služby).

 • Kapacita zařízení je naplněna.

 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).

 • Z době kratší než 6 měsíců byla zájemci vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ceník poskytovaných služeb

Cena za noc pobytu činí 100,- Kč

 • 1x praní / 20,- Kč

 • 1x sušení prádla v sušičce / 20,- Kč

Image by Erik Witsoe

KONTAKTUJTE NÁS

☞ Chodovská 3137/6, Praha 4
☏ +420 734 795 474 
✎ magdalena.melusova@csspraha.cz

_

michle.jpg

 

Tým Azylového domu Michle

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Magdalena Melušová DiS.
vedoucí pracoviště
734 795 474
magdalena.melusova@csspraha.cz
Lucie Štefaniková DiS.
sociální pracovnice
730 540 177
lucie.stefanikova@csspraha.cz
Pavla Ladýřová DiS.
sociální pracovnice
603 904 562
pavla.ladyrova@csspraha.cz
recepce
734 280 424
michle.recepce@csspraha.cz
Josef Poupě
pracovník v sociálních službách
Lukáš Němota
pracovník v sociálních službách
Renáta Němotová
pracovník v sociálních službách
Jiřina Lepšová
pracovník v sociálních službách
Renáta Šrámková
pracovník v sociálních službách

 

Provozní doba

Pondělí
8:00–12:30
13:00–15:30
Úterý
8:00–12:30
13:00–15:30
Středa
8:00–12:30
13:00–15:30
Čtvrtek
8:00–12:30
13:00–15:30
Pátek
8:00–12:30
13:00–15:30

_

bottom of page