top of page
Image by Scott Graham

AZYLOVÝ DŮM MICHLE

Jste mužem v nouzi a nemáte kde bydlet?

Azylový dům Michle Vám může pomoci s dočasným ubytováním i podporou při řešení Vaší situace.

☞ Chodovská 3137/6, Praha 4
☏ +420 734 795 474 
✎ magdalena.melusova@csspraha.cz

 

O Azylovém domu Michle

Posláním AD Michle je pomoci mužům bez přístřeší překonat obtížnou životní situaci, začít žít běžným způsobem života a opětovně se začlenit do společnosti. Služba je poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně. Maximální doba pobytu uživatele je 1 rok. Celková kapacita AD Michle je 26 lůžek. V našem AD se mohu muži po domluvě ubytovat i se zvířetem. Na zahradě AD jsou k dispozici 2 kotce pro střední a velké psy a dále jsou k dispozici šest lůžek pro muže s malými a středními zvířaty.

Cílová skupina / klientela

Cílovou skupinou Azylového domu Michle jsou muži ve věku od 18 let, kteří:

  • jsou schopni se dorozumět v českém jazyce

  • jsou soběstační při běžné sebeobsluze

  • nepotřebují bezbariérové ubytování

  • netrpí akutním infekčním onemocněním ohrožujícím zdraví ostatních osob

  • netrpí duševní poruchou, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

  • nepotřebují ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

Náplň služby

  • Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy nebo pomoc s přípravou stravy.

  • Ubytování, umožnění celkové hygieny, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla.

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů.

  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

TÝM AZYLOVÉHO DOMU MICHLE

Magdalena Melušová DiS.

vedoucí pracoviště

+420 734 795 474

magdalena.melusova@csspraha.cz

Pavla Ladýřová DiS.

sociální pracovnice

+420 603 904 562

pavla.ladyrova@csspraha.cz

Lukáš Němota

pracovník v sociálních službách

Josef Poupě

pracovník v sociálních službách

Lucie Štefaniková DiS.

sociální pracovnice

+420 730 540 177

lucie.stefanikova@csspraha.cz

Jiřina Lepšová

pracovnice v sociálních službách

Renáta Němotová

pracovnice v sociálních službách

Renáta Šrámková

pracovnice v sociálních službách

 

RECEPCE

 +420 281 914 376

 

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00–12:30 | 13:00–15:30

8:00–12:30 13:00–15:30

8:00–12:30 | 13:00–15:30

8:00–12:30 13:00–15:30

8:00–12:30 13:00–15:30

 

KDE NÁS NAJDETE: CHODOVSKÁ 3137/6, PRAHA 4

michle.jpg
bottom of page