Městská nájemní agentura

Městská nájemní agentura (MNA) je nová služba bytové politiky hlavního města Prahy založená za účelem poskytování dostupného bydlení Pražanům v bytové nouzi v rámci stávajícího realitního trhu. Provoz MNA byl svěřen Centru sociálních služeb Praha (CSSP).

Hlavním úkolem MNA je navazovat spolupráci s majiteli bytů a poskytnuté byty následně pronajmout svým klientům, a to prostřednictvím zvýšených záruk majitelům na jedné straně a prvků sociálních služeb potřebným klientům na straně druhé. Tím by mělo dojít k rozšíření realitního trhu o nový nástroj, který vychází vstříc oběma stranám, předchází situacím bytové nouze a ty stávající pomáhá řešit.

Základní funkce Městské nájemní agentury

 • Městská nájemní agentura nabízí spolupráci majitelům bytů, která povede k uzavření smlouvy o poskytnutí jejich volných bytových jednotek za úplatu a sadu záruk.
 • Na druhou stranu MNA koordinuje procesy vedoucí k uzavírání nájemních smluv mezi Městskou nájemní agenturou a klienty – nájemníky, včetně jejich oslovení a výběru.
 • Po uzavření nájemní smlouvy bude MNA klientům v potřebném rozsahu asistovat se zabydlením a poskytovat poradenství pro udržení bydlení.
 • Zároveň MNA zajišťuje správu a běžné opravy bytů i ostatní služby souvisejících s bydlením.

Cíle Městské nájemní agentury

 • Snížit vnímaná rizika ze strany majitelů bytů.
 • Zvýšit dostupnost bydlení pro osoby v bytové nouzi či bytovou nouzí ohrožené využitím realitního trhu, a tím zmenšit převis poptávky po městských bytech.
 • Zajistit stabilitu, zázemí a jistotu dlouhodobé spolupráce majitelům i klientům.
 • Snižovat riziko segregace a tvorby vyloučených lokalit.

Cílové skupiny Městské nájemní agentury

Majitelé bytů - Městská nájemní agentura nabízí spolupráci všem majitelům jednoho či více bytů v osobním vlastnictví, kteří preferují dlouhodobý a společensky odpovědný pronájem svého bytu, který generuje stabilní a garantovaný příjem a výrazně snižuje rizika poškození bytu, a minimum starostí spojených se správou bytu, kterou za ně vykonává MNA. Byty jsou vybírány komisí na základě jejich kvality, dispozic i místa, kde se nachází.

Klienti - Našimi klienty jsou zletilí jednotlivci či rodiny s dětmi s omezenou možností získat dostupné bydlení na realitním trhu, tj. osoby v ubytovnách, azylových domech nebo jiných nevyhovujících formách ubytování, které mají: 

 • určitý příjem, který neumožňuje dosáhnout na standardní nájemní bydlení ani na městský byt
 • zájem svoji situaci řešit a získat stabilní bydlení za podmínek MNA
 • v případě potřeby vůli spolupracovat se sociálním pracovníkem.

Může se jednat např. o nízkopříjmové nebo mladé rodiny, rodiče samoživitele, seniory a seniorky či osoby s jinými specifickými potřebami. Výběr klientů je prováděn zaměstnanci MNA na základě vstupních rozhovorů. Hodnoceno je nejen splnění vstupních kritérií, ale i konkrétní potřeby a představy klienta tak, aby spolupráce měla potenciál klienta stabilizovat. V první fázi fungování MNA jsou klienti vytipováni z řad osob, kterým již byla schválena žádost o byt pro osoby v sociální tísni a čelí dlouhé čekací lhůtě, včetně osob v pobytových službách CSSP. Zájemci o získání dostupného bydlení se mohou obrátit na kontaktní místo pro bydlení při Magistrátu hl. m. Prahy.

 

NázevMěstská nájemní agentura
Adresa Žilinská 2769/2,  141 00  Praha 4
Vedoucí pracoviště Mgr. Kristýna Andrlová, LL.M.
Telefon 739 381 750 
E-mail

kristyna.andrlova@csspraha.cz

Webové stránky najemniagentura.cz