• Nacházíte se zde:
 • Pracoviště
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

 

Vážení klienti,

Jsme tu stále s Vámi, již 53 let – i v nouzovém stavu!

 • Nadále nabízíme naše služby, a to formou osobních, telefonických i online konzultací
 • Jsme zde pro jednotlivce, páry a rodiny, kteří jsou aktuálně kromě obvyklých vztahových témat vystavení i nejistotám a obavám plynoucích z pandemie, nouzového stavu, přetížení, obav o budoucnost,  zaměstnání, ekonomické důsledky atd. Ukázku specifických témat našich klientů vyplývající z aktuální epidemiologické situace naleznete zde.
 • Poskytujeme jednorázové poradenské konzultace i delší poradenskou a terapeutickou spolupráci
 • Osobní konzultace probíhají za zvýšených hygienických podmínek, proto se prosím dostavte přesně na objednaný čas, noste roušku a dbejte na další hygienu. Pokud vykazujete příznaky nemoci, zrušte konzultaci a domluvte si náhradní termín nebo formu.

Děkujeme, za vaši ohleduplnost.

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze poskytuje své služby nepřetržitě od r. 1967, kdy byla založena pod názvem "Stálá manželská poradna". Později nesla název Manželská a předmanželská poradna. Současný název je z r. 1990. Za dobu její existence ji vyhledalo bezmála 180 000 klientů a uskutečnil se zhruba 1 000 000 konzultací. V současné době má poradna v Praze 10 pracovišť v různých městských částech. Pracuje v ní 30 odborníků, převážně psychologů. Tým doplňují sociální pracovnice a externě spolupracují právníci a psychiatr.

Obecný popis poskytované služby

Dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., je Poradna poskytovatelem odborného sociálního poradenství - poskytuje odborné poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Jde především o pomoc v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí. Více informací o rodinném poradenství lze získat i na stránkách Asociace manželských a rodinných poradců - www.amrp.cz

Oblast působnosti pracoviště dle registrace sociální služby

 • odborné sociální poradenství

Cílová skupina

 • Cílovou skupinou jsou především rodinné, manželské a partnerské systémy ohrožené rozvratem, rozpadem, sociálně patologickými jevy, ať už jde o ohrožení z vnitřních či vnějších zdrojů. Klientem poradny se tak stávají manželské a partnerské páry, rodiny, i jednotliví jejich členové. Cílová skupina není omezena věkem. Práce s nezletilými klienty je podmíněna souhlasem jeho zákonného zástupce

Druhy služeb

 • sociálněprávní poradenství
 • psychologické poradenství
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa)
 • oddělení rodinné mediace a podpory rodinných kompetencí. Poskytuje odbornou mediaci především ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem. Zároveň může v indikovaných případech nabídnout i asistovaný styk dětí s rodiči. Zájemci se mohou obrátit přímo na vedoucí tohoto oddělení, PhDr. Danu Žáčkovou - viz pracoviště poradny Říčanská
 • poradna Jordana Jovkova (Praha 4 - Modřany) patří mezi nízkoprahová zařízení (bezbariérové)
 • služby poradny jsou bezplatné (viz Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)
 • k návštěvě není třeba doporučení
 • chcete-li, můžete vystupovat anonymně
 • můžete k nám přijít odkudkoli, místo vašeho bydliště není rozhodující
 • můžete navštívit kterékoli pracoviště - máte právo svobodné volby konzultanta (k jeho omezení může dojít jen s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých pracovníků)
 • můžete přijít sám/a, přítomnost dalšího člena rodiny není nezbytná. Řadu problémů se daří zvládnout i bez ní

Nová služba

 • Pracoviště Poradny Žernovská nabízí novou službu – poradenská, psychologická a psychoterapeutická práce s Neslyšícími a jejich rodinami. Služba je určena pro dospělé, dospívající, děti s rodiči, ale i celé rodiny. Pro objednání či bližší informace kontaktujte poradnu na těchto kontaktech, viz. tento odkaz

Nejčastější problémy, s nimiž lidé do poradny přicházejí

 • nedorozumění a hádky
 • odcizení ve vztahu
 • rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí
 • vyrovnávání se s opuštěním partnerem
 • sociálně právní problémy rodiny
 • problémy soužití více generací
 • vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi
 • podezření na nevěru, odhalení nevěry a žárlivost
 • nesoulad povah a zájmů
 • volba životního partnera
 • problémy se seznamováním
 • rodičovská bezradnost při výchově dětí
 • problémy vztahů v rodinných firmách
 • a řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů

Příběhy

Následující příběhy uvádíme pro ilustraci konkrétní poradenské práce a rozmanitosti témat, se kterými se na nás klienti obracejí. Ve všech příbězích jsou pozměněna jména, veškeré osobní údaje i možné identifikující detaily. Činíme tak, abychom chránili soukromí a důvěrnost vztahu s našimi klienty.

Články, rozhovory, blogy

Připomínky a stížnosti

Na každém pracovišti je k dispozici schránka na případné stížnosti a připomínky. V první instanci je adresujte prosím vedoucímu daného pracoviště poradny, ev. s kopií vedoucímu poradny. Přímo vedoucímu poradny pak připomínky k práci vedoucího jednotlivého pracoviště. Nadřízeným orgánem pro stížnosti a připomínky je Centrum sociálních služeb Praha, Žilinská 2, 141 00 Praha 4 – Záběhlice.

Upozornění

Pokud nejste s konzultantem předem domluveni na účasti dětí, např. v rámci rodinné terapie, pak si pro ně prosím zajistěte předem hlídání. Konsultace obvykle trvá hodinu a na našem pracovišti nejsme s to zajistit ani personální, ani prostorové podmínky pro to, aby tu dobu mohly děti přečkat v bezpečí pod dohledem. Zároveň je vysoce nežádoucí, aby děti byly konzultacím přítomny. Taková situace je pro obě strany rušivá a pro děti mnohdy i probíraným obsahem zbytečně traumatizující.

Vedoucí poraden: PhDr. Petra Nebesová

Viz. kontakty Trojská 46/8

Omluva

Vážení zájemci o poradenské služby, omlouváme se, ale na některých pracovištích poradny jsou v současné době poměrné dlouhé objednací lhůty. Zájem klientů překračuje jejich kapacitní možnosti. Vynasnažíme se vám vyhovět, případně vás odkážeme na aktuálně méně vytížené pobočky.