top of page
Image by Külli Kittus

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ
A MEZILIDSKÉ VZTAHY

Řešíte partnerské, manželské či rodinné trápení, rozvodovou či porozvodovou problematiku, nebo jiné vztahové či osobní nesnáze? Pomůžeme Vám.

O Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. 

Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Nabízíme  pomoc především v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí, bez ohledu na příslušnost k jakékoliv menšině.

Nejčastější problémy, s nimiž lidé do Poradny přicházejí

 • nedorozumění a hádky

 • odcizení ve vztahu

 • rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí

 • vyrovnávání se s opuštěním partnerem

 • sociálně právní problémy rodiny

 • problémy soužití více generací

 • vztahy mezi rodiči a dětmi

 • podezření na nevěru, odhalení nevěry a žárlivost

 • nesoulad povah a zájmů

 • volba životního partnera

 • problémy se seznamováním

 • rodičovská bezradnost při výchově dětí

 • problémy vztahů v rodinných firmách

 • a řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů

Cílová skupina / klientela

 • manželské a partnerské páry, rodiny, i jednotliví jejich členové

 • cílová skupina není omezena věkem, práce s nezletilými klienty je ale podmíněna souhlasem jeho zákonného zástupce

Poskytované služby

 • sociálněprávní poradenství

 • psychologické poradenství a terapie

 • zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra)

 • pomoc při uzavírání rodičovských dohod především ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem

 • poradenská, psychologická a psychoterapeutická práce s neslyšícími a jejich rodinami

Terapie párů

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ

 • k návštěvě není třeba žádné doporučení

 • chcete-li, můžete vystupovat anonymně

 • můžete navštívit kterékoli pracoviště, místo vašeho bydliště není rozhodující

 • můžete přijít sám/a, přítomnost dalšího člena rodiny není nezbytná

 • pracoviště Jordana Jovkova a V Jámě jsou bezbariérová

 • veškeré služby Poradny jsou ze zákona o sociálních službách bezplatné

UPOZORNĚNÍ: Pokud nejste s konzultantem předem domluveni na účasti dětí, např. v rámci rodinné terapie, pak si pro ně prosím zajistěte předem hlídání. Na pracovištích nejsme s to zajistit podmínky pro to, aby po dobu konzultace mohly děti přečkat v bezpečí pod dohledem. Zároveň je vysoce nežádoucí, aby děti byly konzultacím přítomny. Taková situace je pro obě strany rušivá a pro děti mnohdy i probíraným obsahem zbytečně traumatizující.

bottom of page