top of page
Centrum sociálních služeb Praha > Služby > Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Image by Marcus Loke

KONEČNĚ DOMOV

Naším cílem je zajistit podporu rodinám a samoživitelům s dětmi v bytové nouzi v oblasti bydlení. 

Systém je tvořen vytipováním rodin (samoživitelů) s nezletilými dětmi, které při přechodu do bytu budou potřebovat intenzivnější podporu, a zároveň vytipováním vhodných lokalit pro bydlení včetně nastavení dalších sítí podpory.

O Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. 

Většina klientů přichází s partnerským, manželským či rodinným trápením, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází. Nabízíme  pomoc především v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí, bez ohledu na příslušnost k jakékoliv menšině.

Nejčastější problémy, s nimiž lidé do Poradny přicházejí

 • nedorozumění a hádky

 • odcizení ve vztahu

 • rozhodování o rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí

 • vyrovnávání se s opuštěním partnerem

 • sociálně právní problémy rodiny

 • problémy soužití více generací

 • vztahy mezi rodiči a dětmi

 • podezření na nevěru, odhalení nevěry a žárlivost

 • nesoulad povah a zájmů

 • volba životního partnera

 • problémy se seznamováním

 • rodičovská bezradnost při výchově dětí

 • problémy vztahů v rodinných firmách

 • a řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů

Cílová skupina / klientela

 • manželské a partnerské páry, rodiny, i jednotliví jejich členové

 • cílová skupina není omezena věkem, práce s nezletilými klienty je ale podmíněna souhlasem jeho zákonného zástupce

Poskytované služby

 • sociálněprávní poradenství

 • psychologické poradenství a terapie

 • zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra)

 • pomoc při uzavírání rodičovských dohod především ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem

 • poradenská, psychologická a psychoterapeutická práce s neslyšícími a jejich rodinami

bottom of page