Image by Max Bender

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

Image by Julian Hochgesang

KONTAKTy

Ředitelství Centra sociálních služeb Praha

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Martin Šimáček
ředitel
777 787 974
martin.simacek@csspraha.cz
Bc. Markéta Chkheidze
zástupkyně ředitele
776 255 745
marketa.chkheidze@csspraha.cz

Manažerka interních procesů a správy řízené dokumentace

Jméno a příjmení
Telefon
E-mail
Anna Marešová
773 008 512
anna.maresova@csspraha.cz