Image by Janine Robinson

kontakty

Humanitární oddělení

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Nikol Hladíková
vedoucí oddělení
732 622 614
nikol.hladikova@csspraha.cz
PhDr. Vratislav Faukner
ved. odd. služeb osob bez přístřeší
605 310 255
vratislav.faukner@csspraha.cz

_

_