top of page
Image by Janine Robinson

kontakty

Oddělení analýz a koncepcí

Jméno a příjmení
Pracovní pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
vedoucí oddělení
737 440 839
filip.pospisil@csspraha.cz
Mgr. Vojtěch Měřička
metodik oddělení
736 278 482
vojtech.mericka@csspraha.cz
Markéta Hajská
koordinace implementace SRI
marketa.hajska@csspraha.cz

_

_

bottom of page