top of page

Program Viola

„Razíme humanistický přístup… Vidíme každého člověka jako někoho, kdo je hodný podpory, násilí ale odsuzujeme.“


Program Viola je součástí Intervenčního centra, které jsme Vám představili minulý týden. Cíl mají obě tyto pracoviště stejný, bojovat proti domácímu násilí. Zatímco však Intervenční centrum pracuje s oběťmi domácího násilí, program Viola je určen pro jeho původce.


„Snažíme se oslovit část systému, s kterou dlouhodobě nebylo pracováno vůbec. Recidiva domácího násilí je vysoká, a proto ochrana obětí jenom formou represe osoby, která se násilí dopouští, nestačí. S původci domácího násilí je potřeba pracovat,“ zdůvodňuje psycholog Oleg Šuk, pracovník Intervenčního centra, který je za program Viola odpovědný.


A jak taková práce s násilnou osobou vlastně vypadá? Jedná se o psychologickou konzultaci, v současnosti jenom individuální. Intenzita spolupráce se různí. „Pokud však spolupráce trvá aspoň pár měsíců, závažné fyzické násilí často velmi rychle opadá, možná už jenom tím, že má klient možnost své pocity ventilovať.“


Jednou z podmínek vstupu do programu je také to, že pracovníci získají kontakt na partnera či partnerku, kterým pak v některých případech sdělují, že klient program začal nebo ukončil. Ti tak mají nad situací trochu větší kontrolu.


Klienti programu VIOLA jsou různého věku a ze všech socioekonomických skupin, vzdělání taky nesehrává žádnou roli. Stejně jako oběti domácího násilí, i jeho původci bývají jak muži, tak ženy. Muži mají snadnější přístup k fyzické síle, domácí násilí však nemá vždy podobu fyzického násilí. „Naší filozofií je, že vidíme každého člověka jako někoho, kdo je hodný podpory, násilí ale odsuzujeme.“


Základem úspěchu je samozřejmě vůle. Klienti do programu VIOLA přicházejí z různých důvodů. Některým byl program doporučen institucemi po vykázání, jiné doporučí soud, OSPOD či známí. Pro změnu chování je ale hodně důležité, aby člověk sám cítil potřebu a mohl tak za své chování převzít zodpovědnost.


Psychologové se s klienty snaží odhalit příčinu výbuchů hněvu i další širší souvislosti. „Situace, ve které klienti jsou, je často spletitá a my se snažíme je podpořit při zlepšování jejich vztahů nejlépe, jak dovedeme. Na druhé straně je nutné dávat si pozor na to, abychom klienta nepodporovali v obhajovaní násilného chování a jeho činy nebagatelizovali, ale naopak mu pomohli hledat nenásilné řešení jeho situace.“


Znáte někoho, komu by se pomoc programu Viola mohla hodit, nebo jen chcete informaci o něm poslat dál? Budeme rádi za každé sdílení!


Comments


bottom of page