top of page

Pražská linka důvěry

„V době lockdownu jsme byli pro mnoho lidí jednou z mála neustále dostupných služeb, protože pracujeme distančně – není nutné za námi někam jezdit, stačí jen zavolat nebo napsat… Řešili jsme pocity izolace, nové obavy o sebe i blízké, postcovidové syndromy, situačně vyhrocené konflikty v mezilidských vztazích či osamělost.“


Pražská linka důvěry funguje již bezmála 30 let. Je určena lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou už nejsou schopni řešit vlastními silami, případně je tato jejich schopnost omezená. Nabízí podporu všem bez rozdílu věku, pobytu, pohlaví či řešené problematiky. Záběr témat, se kterými je možné se na linku obrátit, je velmi široký – vždy záleží na konkrétním prožívání a potřebách těch, kteří se rozhodnou službu využít. Podle vedoucí služby Jitky Griga Medřické linku v současné době kontaktují i lidé, kteří zatím nemají s podobnou službou zkušenost a v minulosti by je patrně ani nenapadlo ji využít.


„Mnozí čelí novým výzvám a problémům, které se mohou negativně podepsat i na jejich psychickom zdraví, například pocity úzkosti, deprese, ztráty zmyslu života a tak podobně.“


Pracovníci linky důvěry poskytují kromě krizové intervence zejména možnost sdílení v bezpečném prostředí, prostor pro ventilaci pocitů, přijetí, podporu, ale také základní sociálně právní poradenství. Mnoho volajících potřebuje nasměrovat či informovat o možnostech pomoci.


„Jsme taková první pomoc pro duši neboli obvoďák… Něco zvládneme s klientem vyřešit my, když to ale přesahuje naše kompetence a možnosti, klienty nasměrujeme dál, například na psychiatra, psychoterapeuta, lékaře, právníka či sociální službu odpovídající jeho potřebám. Mnohdy se podaří společně najít i zdroje podpory, které nebyly vlivem prožívané krize tak viditelné (například možnosti na straně samotného klienta či v jeho blízkém okolí).“


Přibližně jedna třetina kontaktů je opravdu krizová ve smyslu reálného akutního ohrožení klienta, ostatní mají často spíše podpůrně ventilační charakter, kdy si volající potřebuje o problému promluvit a nebýt na něj sám, nebo poznat pohled „zvenčí“.


Pražská linka důvěry také spolupracuje s ostatními jí podobnými pracovišti napříč celou republikou a v případě potřeby na ně může klienty odkazovat. Existují například specializované linky pro děti, seniory, nebo oběti domácího násilí a mnohé jiné. I v případě, že je číslo Pražské linky důvěry zrovna obsazeno, záznamníkový vzkaz nabídne volajícímu další dvě čísla, na které může zavolat.


Kromě telefonické Pražské linky důvěry, která operuje v režimu 24/7 každý den v roce, funguje také e-mailová služba a online chat. Ten je dostupný 60 hodin týdně a tuto možnost většinou využívají především mladší generace. Veškeré služby jsou samozřejmě anonymní, pracovníci nevidí telefonní číslo ani IP adresu a není nutná žádná identifikace. Vždy komunikuje jeden pracovník s jedním klientem, kterému se plně věnuje. Nejzásadnějším pravidlem této služby je právě důvěrnost a bezpečí. „Naše služby jsou také bezplatné, klienti platí jenom operátorovi za tarif, nebo v případě online služeb za připojení k internetu.“


A kdo sedí na té druhé straně? Konzultanti z řad psychologů či sociálních pracovníků, kteří prošli dlouhodobým výcvikem v krizové intervenci i intenzivním zácvikem. Pravidelné supervize a intervize pak brání před jejich vyhořením a pomáhají jim filtrovat, co si během služby vyslechnou. Konzultanti jsou tak schopni „unést“ i to, co se můžete obávat říci svým blízkým. Jsou tu pro Vás jako profesionálové, ale i jako lidé.


Znáte někoho, komu by se pomoc Pražské linky důvěry mohla hodit, nebo jen chcete informace o ní šířit dál? Budeme rádi za každé sdílení.


Comments


bottom of page