top of page

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

„Doba se změnila a jít k psychologovi už není tak stigmatizující jako dřív. Přesto se ale mnoho lidí stydí vyhledat pomoc. Mají pocit, že jejich problém není tak velký, aby potřebovali psychologa, neví, jak terapie probíhá nebo se bojí reakce okolí.“


Prevence je podle vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Petry Nebesové úplně nejdůležitější. Kdyby odborníka navštívil každý, kdo má v mezilidských vztazích nějaká váhání již v počátcích, mnohé z problémů by se daly vyřešit za pár sezení. Lidé ale často vyhledávají pomoc až ve chvíli, kdy je konflikt tak vyhrocený, že se s ním už velmi těžko nakládá.


Pod Centrum sociálních služeb Praha spadá celkem deset pracovišť Poradny. Jsou to relativně malá pracoviště, s dvěma až čtyřmi odborníky – manželskými a rodinnými poradci, jako jsou psychologové a sociální pracovníci. Na jednom z pracovišť se nachází i právní poradkyně. I když se jedná o službu s více než padesátiletou tradicí, neustále se přizpůsobuje současným potřebám lidí i mezilidských vztahů.


„Původně jsme se jmenovali ‚Manželská a předmanželská poradna‘, ne všichni jsou ale v dnešní době manželé. Existuje spousta partnerských svazků či rodin, které fungují dlouhodobě bez sezdání, z různých důvodů. Službu poskytujeme například i homosexuálním párům, transgender osobám a tak dále. Jsme tu opravdu pro všechny, bez ohledu na příslušnost k jakékoliv menšině.“


Služba není omezena ani věkem klientů. V kontextu rodinné terapie je na některých pracovištích možné pracovat dokonce i s malými dětmi. Samozřejmě spolu s rodičem nebo jako součást rodinné terapie. Většina klientů je v produktivním věku, výjimkou ale nejsou ani senioři.


Služby Poradny jsou potřebám klienta či klientů přizpůsobené na míru. V praxi to znamená, že když se třeba rodiče rozvádí, každý z nich může navštěvovat svého psychologa individuálně a k jinému pak mohou chodit na párovou terapii a nebo také na terapii pro celou rodinu. Cílem této terapie nebo poradenství může být snaha o vyřešení konfliktů, obnovení vztahu a jeho další rozvíjení, nebo to, aby se zvládli rozejít slušně, se vzájemným respektem a s co nejmenším dopadem na děti. I po rozvodu totiž zůstávají rodiči, i když partnerský či manželský vztah ukončili.


Intenzita a délka terapie pak závisí na individuální situaci klientů. „Klienti, kteří jsou například traumatizování z dětství, si pak v některých klíčových oblastech života neví rady. K nám přicházejí například řešit své potíže s partnerskými vztahy a později se někdy vrací, když se jim narodí dítě a řeší vztahy v širší rodině. Naše spolupráce může být dlouhodobá. To jsou problémy, které se nedají vyřešit jednoduše a jednorázově.“


U všech problémů ale platí, že čím dřív se začnou řešit, tím lépe, a že není nad již zmiňovanou prevenci. Kdyby si spolu například všechny páry před vstupem do manželství povídaly o tom, jak si společný život představují, jaké modely si do manželství přinášejí, zda chtějí děti a jak si představují jejich výchovu, předešlo by se spoustě problémů. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy může pomoci partnerům například i naučit se o takových věcech otevřeně a srozumitelně komunikovat.


Znáte někoho, komu by se pomoc Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy mohla hodit, nebo jen chcete informaci poslat dál a pomoci bourat předsudky? Budeme rádi za každé sdílení!Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page