top of page

Krizové centrum RIAPS

„Jsme tu pro klienty, kteří jsou pozůstalí, stali se oběťmi nehody, trestného činu nebo třeba řeší partnerské problémy, rozchod nebo rozvod. Také sloužíme jako prvozáchyt rozvíjejících se duševních chorob, úzkostných poruch či depresí.“


Krizové centrum RIAPS pracuje s lidmi, kteří se ocitli v náhlé životní situaci, kterou sami nedokážou řešit, a která ohrožuje jejich psychické zdraví. Tým složený z psychiatrů, psychologů a sester-terapeutek, jim tuto akutní situaci pomůže stabilizovat a nastaví s nimi kroky potřebné k jejímu vyřešení. Mnohdy je ale nutná i další práce s odborníky, na kterou je RIAPS nasměruje.


RIAPS poskytuje svým klientům tři služby. První z nich jsou ambulantní konzultace, na které se mohou předem objednat. Druhou je možnost krátkodobého pobytu na lůžkovém oddělení, na které se klient dostane po rozhodnutí lékaře Krizového centra. V rámci této služby klient absolvuje například skupinové a individuální psychoterapie či různé relaxační techniky. Má také možnost pokračovat docházením do krátkodobého denního stacionáře. Poslední, avšak velice důležitou službou, je nepřetržitá pohotovost. Na ní je podle vedoucí RIAPSu Gabriely Šivicové každý den úplně jiný.


„Některé dny jsou hodně náročné, jindy je služba klidnější… Chodí nám sem například oběti různých násilných či trestných činů, lidé s panickými atakami, sebevražednými sklony, úzkostmi, nebo také lidé, kteří přišli o nějakou blízkou osobu.“


Stává se ale i to, že do RIAPSu přijdou lidé, kteří do kategorie „akutní“ úplně nespadají. Na příjmu jim určitě nezabouchnou dveře před nosem a minimálně je nasměrují na služby, které jsou pro ně vhodnější. Jedná se často o klienty s chronickými problémy, závislostmi a tak podobně. Komu tedy RIAPS může pomoci a komu nikoliv?


„Nesuplujeme psychiatrické ambulance. Pokud má někdo svého ošetřujícího psychiatra, čili je vedený v běžné ambulantní síti, můžeme mu poskytnout pouze podpůrný krizový pohovor, nikoli předepsat léky,“ vysvětluje vedoucí Gabriela Šivicová.


Dalším důležitým pravidlem je, že Krizové centrum RIAPS nemůže pracovat s lidmi, kteří nedovršili 18 let. Neposkytují léčbu ani osobám závislým na drogách či alkoholu, nebo pobytové sociální služby.


„Hodně ale navazujeme na naše ostatní pracoviště, spolupracujeme s poradnami pro mezilidské vztahy, Kontaktem, Intervenčním centrem, azylovými domy nebo s noclehárnou Hermes. Klienty se snažíme také odkazovat na partnerské organizace, aby péče nějakým způsobem navazovala.​“


Znáte někoho, komu by se pomoc Krizového centra Riaps mohla hodit, nebo jen chcete informace o něm šířit dál a pomoct tak bourat předsudky? Budeme rádi za každé sdílení.


コメント


bottom of page