top of page

Intervenční centrum

„Osoby ohrožené domácím násilím jsou převážně ženy, muži ale nejsou výjimkou. Pracujeme také například s dětmi nebo seniory, kteří se potkávají s mezigeneračním násilím.“


Intervenční centrum poskytuje pomoc a podporu jak osobám přímo ohroženým domácím násilím, tak i těm, kteří jsou svědky takového násilí ve svém okolí. Často jde o násilí ze strany blízkých osob, buďto ve společném obydlí, nebo třeba i na studentské koleji. Domácí násilí přitom nemusí být pouze fyzické, ale také psychické, sociální, ekonomické či sexuální.


Mezi služby Intervenčního centra patří sociálně právní poradenství, zaměřené na zmapování situace a zjištění potřeb klienta, psychologická podpora, například v procesu osamostatnění se, nebo právní poradenství.


„Je to například poradenství v oblasti civilního a občanského práva, zejména v rodinné agendě. To znamená pomoc s úpravou poměrů k dětem nebo při opatrovnickém řízení a tak podobně,“ vysvětluje vedoucí pracoviště, právnička Barbora Holušová.


Velkou roli hraje také spolupráce s policií, OSPOD, ostatními pracovišti Centra sociálních služeb Praha, jako jsou například azylové domy, manželské poradny či Krizové centrum RIAPS, nebo s jinými organizacemi. Domácí násilí je často propletené s dalšími problémy, které klient řeší a úlohou Intervenčního centra je kromě jiného nasměrovat klienty na správná zařízení a pomoct jim vzít situaci zpět do vlastních rukou.


Klienti přicházejí buď sami, nebo jsou to ohrožené osoby po vykázání, které Intervenční centrum povinně kontaktuje na základě příslušného zákonného ustanovení. O této skutečnosti (vykázání ze společného obydlí) má policie povinnost informovat jak Intervenční centrum, tak příslušný orgán péče o dítě (jsou-li v domácnosti nezletilé děti) a soud.


Oběťmi domácího násilí jsou převážně ženy, muži ale nejsou výjimkou. Do cílové skupiny Intervenčního centra spadají například i senioři, kteří se potkávají s mezigeneračním násilím.


Intervenční centrum již druhým rokem pracuje terapeuticky také s nezletilými dětmi, které zažívají či zažívaly domácí násilí.


„Terapeutická práce s dětmi, které jsou ohrožené domácím násilím, je taková trochu unikátní služba, kterou kromě nás a organizace Locika na území hlavního města snad ani nikdo jiný neposkytuje,“ popisuje Holušová jednu ze služeb, jejímž cílem je navázat například na situaci po vykázání, kdy děti nevědí, co se děje a potřebují krizovou pomoc. Psycholog jim vysvětlí, co je to vykázání, jak s touto situací naložit a pomůže jim zpracovat případné traumatické zážitky. Pro děti je také důležité naučit se, jak s rodiči dále komunikovat.


Specifickou kategorii klientů Intervenčního centra představují také osoby násilné, kterým se věnuje samostatně program VIOLA, o tom ale až příště...


Znáte někoho, komu by se pomoc Intervenčního centra mohla hodit, nebo jste se sami potkali s jakoukoliv formou domácího násilí? Kontaktujte Intervenční centrum.תגובות


bottom of page