Loď Hermes – noclehárna

Loď Hermes byla postavena v roce 1962 jako plavidlo určené pro přepravu nákladů a zboží. Již od svého počátku nesla jméno "Hermes" podle boha Herma, který byl synem boha Dia a Maii. Hermes byl bohem cest a poutníků, ale zároveň i zlodějů a řečníků.
Na konci roku 2006 byla loď Hermes přestavěna na ubytovací zařízení. Přestavba lodě byla financována Magistrátem hl.m. Prahy. Uvedená přestavba plavidla byla koncipována již s cílem využívání plavidla jako noclehárny pro osoby bez přístřeší, a tak tedy splňuje veškeré potřebné stavební i provozní náležitosti k tomuto účelu.

Noclehárna pro osoby bez přístřeší byla na lodi Hermes otevřena 1.2.2007. 

Noclehárna na lodi Hermes je od svého počátku mezi potencionální klientelou jednou z nejvyhledávanějších sociálních služeb svého druhu v hlavním městě Praze. Toto je dáno nejen vysokým počtem nabízených lůžek, ale i kvalitou a šíří nabízených služeb. Přímo na lodi Hermes je poskytováno sociálně právní poradenství, právní poradenství, psychologické poradenství a zdravotní ošetřovna. Klienti mají také možnost využívat návazné služby, jež poskytují další pracoviště provozovatele - Centra sociálních služeb Praha, jako jsou např. rodinné poradenství, krizové centrum RIAPS, azylový dům pro muže bez přístřeší, Dům tréninkového bydlení, resocializační a neintegrační programy apod. Velká míra poskytovaných služeb je též zaměřena na sociální a pracovní reintegraci klientů.

Obecný popis základní poskytované služby

 • noclehárna pro osoby bez přístřeší
 • ubytování
 • osobní hygiena

Cílová skupina/klientela

Na lodi Hermes mohou přespávat muži i ženy v sociální a bytové nouzi, kteří splňují tyto požadavky

 • plnoletost (věk nad 18 let)
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, náhradní doklad, cestovní doklad, pas apod.)
 • střízlivý stav
 • zdravotní soběstačnost
 • sociální potřebnost

Doplňkové poskytované služby

 • sociální poradenství
 • zdravotní ošetřovna
 • právník
 • psycholog
 • sociální a speciální pedagog

Ceník poskytovaných služeb

Poplatek za nocleh je 20 Kč za noc. Tento poplatek se vybírá každý večer při nástupu na loď

Oblast působnosti pracoviště dle registrace soc. služby

 

NázevLoď Hermes – noclehárna
Adresa Nábř. kpt. Jaroše, pod Štefánikovým mostem, Praha 7 - MAPA
Kontaktní telefon 774 986 792
Kontaktní e-mail na loď recepce.hermes@csspraha.cz

 

Kontakty na toto pracoviště naleznete zde pod tímto odkazem

Provozní hodiny pracoviště

19:00 - 07:00 hodin

Noclehárna na lodi Hermes je v provozu každou noc (pondělí - neděle), a to celoročně. Klienti musí večer přijít na loď v době 19:30 - 20:30 hodin. Pozdější příchod je třeba předem domluvit s personálem lodi. Ráno je budíček v 6:00 hodin a do 6:30 hodin musí všichni loď opustit.

 

3D prohlídka lodi Hermes (klikni na obrázek)

loď Hermes