top of page
Image by Francesca Tosolini

PROJEKT
KONEČNĚ DOMOV

Jsme zde pro rodiny a samoživitele s dětmi v bytové nouzi.

Cílem našeho terénního projektu je v průběhu 35 měsíců zajistit podporu rodinám a samoživitelům s dětmi v bytové nouzi v oblasti bydlení a současně nastavit ucelený a navzájem propojený systém sociálních služeb CSSP s návaznou službou poskytující podporu v bytech jak na začátku zabydlení, tak v průběhu. Zejména pak v krizových situacích, abychom zároveň pozitivně působili na prevenci ztráty bydlení.

☏ +420 731 350 298
✎ barbara.halirova@csspraha.cz

 

Projekt Konečně domov

Systém je tvořen vytipováním rodin (samoživitelů) s nezletilými dětmi, které při přechodu do bytu budou potřebovat intenzivnější podporu, a zároveň vytipováním vhodných lokalit pro bydlení včetně nastavení dalších sítí podpory. 

 

V rámci projektu poskytujeme nejen podporu v bytech, ale ve spolupráci s Městskou nájemní agenturou také pomáháme získat reálné bydlení. MNA úspěšně pilotuje projekt zabydlování bytů získaných na soukromém trhu. Projekt Konečně domov chce na dosavadní výsledky MNA navázat tím, že bude součástí systému spolupráce mezi MNA a poskytovateli případné podpory rodinám (samoživitelům) v bytech. Vyhledává také možnosti bydlení na volném trhu i mimo MNA a zajišťuje formy garance pro pronajímatele.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Cílová skupina / klientela

  • Rodiny s dětmi

  • Jednotlivci s dětmi

Služby a činnosti klíčových pracovníků projektu 

  • Zajištění přímé podpory klienta od vstupního pohovoru až po zabydlení

  • Podílení se na zajištění vybavení domácnosti klienta

  • Aktivní působení v oblasti prevence ztráty bydlení

  • Spoluvytváření individuálního plánu

  • Koordinace podpory v rámci individuální podpůrné sítě

  • Průběžné mapování potřeb klientů a zajištění vhodné intervence

  • Vyhodnocování a evaluace průběhu spolupráce

  • Doprovázení klientů v případě potřeby

Obrázek1.jpg

Název projektu: Konečně domov

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0001037

Realizace: od 1.2.2023 do 21.12.2025

Barbara Halířová

vedoucí projektu

+420 731 350 298

barbara.halirova@csspraha.cz

Magdalena Pomaresová

podpora v bydlení

+420 734 119 675

magdalena.pomaresova@csspraha.cz

Michaela Pavelková

podpora v bydlení

+420 734 734 966

michaela.pavelkova@csspraha.cz

Eva Kudrnová

vedoucí týmu klíčových pracovnic

eva.kudrnova@csspraha.cz

Irena Buchtová

podpora v bydlení

+420 737 891 919

irena.buchtova@csspraha.cz

Patrik Plvan

sociální bytový specialista

+420 739 236 717

patrik.plvan@csspraha.cz

bottom of page