top of page
Image by Janine Robinson

SLUŽBY SPOJENÉ S ŘEŠENÍM
DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Image by Nadine Shaabana
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Intervenční centrum
Osobám ohroženým domácím násilím poskytujeme sociální poradenství, psychologickou, psychoterapeutickou a právní pomoc, rychle, bezplatně a v případě potřeby anonymně. Služba je určena dospělým i dětem.

 
Image by Quinn Buffing
Poradenství osobám, které nezvládají svou agresi

Program Viola
Nabízíme pomoc dospělým osobám, které mají v důsledku svého chování konflikty v blízkých vztazích a chtějí to změnit. Pomůžeme Vám porozumět příčinám problému a ovládnout praktické postupy a techniky, jak kontrolovat své emoce.

 
Image by Priscilla Du Preez
Poradenství a terapie pro rodiny a jejich členy

Triangl - centrum pro rodinu
Nabízíme odborné sociální poradenství, psychologické a terapeutické služby pro rodiny s dítětem/dětmi nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

 
bottom of page