top of page

Významná změna v oblasti exekucí

Novela Exekučního řádu 2023 přináší významnou změnu v oblasti exekucí, která má za cíl zastavit marné exekuce po 6 letech od jejich zahájení.


Tato důležitá legislativní úprava, která je v praxi již od 1. 1. 2023, klade důraz na ochranu dlužníků před nadměrným tlakem exekučního procesu a umožňuje jim znovu získat finanční stabilitu.


Podle novely exekučního zákonu jsou exekuční orgány povinny pravidelně prověřovat, zda má exekuce stále smysl a zdali nenastaly okolnosti, které by mohly vést k jejímu zrušení. Pokud bude zjištěno, že dlužník po dobu šesti let nebyl schopen exekuci splatit a neexistují žádné reálné vyhlídky na úspěšné vymožení dluhu, exekuce bude automaticky zastavena.


Novela se ale setkala i překážkami, které její uplatňování ztěžují. Hned na počátku se objevil problém s neochotou exekutorské komory a exekutorů samotných, kteří nechtěli exekuce bez náhrady nákladů zastavit. Od srpna 2023 pak vstoupila do platnosti vyhláška přisuzující exekutorům odměnu ve výši 1050 Kč v případě, že exekuci na žádost věřitele zastaví. Měli by tak učinit u každé exekuce, u které za posledních 6 let nebylo nic vymoženo. Exekutor osloví věřitele, a ten pokud nebude chtít v exekuci pokračovať, požádá o její zastavení. V případě, že pokračovat chce, musí exekutorovi složit zálohu 500 Kč a lhůta exekuce se prodlouží o dalších 6 let.


Ne každý exekutorský úřad však na tuto úpravu zákona aktivně reaguje a proto je nutné je oslovovat. S tím dlužníkům mohou pomoci různé organizace, v Centru sociálních služeb Praha má tuto agendu na starosti Sociálně právní poradna KONTAKT.

Zatím máme jen pár zpráv o tom, že se některé exekuce zastavují. Bohužel stále není jednotná praxe a v některých případech exekutoři požadují zaplacení nákladů exekuce, což je sporné a čekáme na informace od jiných organizací, které věc dávají k projednání soudu,” popisuje překážky v praxi metodička Sociálně právní poradny Kontakt, Barbara Halířová.

Pro případné zájemce, kterým by tato novela mohla pomoci zbavit se nezaplatitelných dluhů, mají pracovníci v Sociálně právní poradně Kontakt připravený mustr k oslovení exekutorského úřadu podnětem k dané věci.

Tato změna je významným krokem k posílení práv dlužníků a snížení finančního tlaku na ty, kteří se ocitli v obtížné finanční situaci. Novela Exekučního řádu 2023 by mohla významně přispět k větší spravedlnosti a sociální stabilitě v naší společnosti.


Comments


bottom of page