top of page

Triangl - centrum pro rodinu

„Občas to v rodině takříkajíc ‚neklape‘, řeší se finanční problémy, nezaměstnanost, nezájem jednoho z rodičů o výchovu dětí, neshody partnerů, nebo třeba rozvod. Všechny obtíže, kterými si rodina prochází a prošla, se negativně podepisují na jejích nejzranitelnějších členech – na dětech. Někdy si lidé myslí, že tady to dítě pak jednoduše ‚opravíme‘, tak to ale není, Triangl se snaží pomoct celé rodině.“


Centrum pro rodinu Triangl je specializované zařízení, které kromě základního sociálního poradenství poskytuje také odborné psychologické a terapeutické služby rodinám s dětmi. Mezi poskytované služby patří například individuální či rodičovské poradenství, rodinná terapie a nabídka hledání východiska pro všechny, kteří se v rodině potýkají s osobnostními, vztahovými či výchovnými problémy. Služby Trianglu jsou tedy určené jak dětem, tak i dospělým a dospívajícím.


Zpočátku nebývá úplně jasné, kde hledat jádro rodinných nesnází a zda by bylo lepší podpořit rodinu jako celek, nebo se raději věnovat jednotlivci. Pracovníci centra Triangl se proto setkávají nejprve s rodiči, mapují rodinnou situaci a snaží se postupně seznamovat s tématem, které potřebuje rodina řešit. Až poté se začne zvažovat, s kým a jak bude vhodné spolupracovat dál. Děti často potřebují provést určitým životním či vývojovým obdobím a dostat podporu. Nepřiměřenou zátěžovou událostí se pro ně může stát například rozvod či smrt jednoho z rodičů.


Na tomto místě je potřeba zmínit, že centrum Triangl není klinickým pracovištěm, a tedy nemůže stanovovat psychologickou diagnózu. „Stává se, že rodiče nabydou podezření, že jejich potomek trpí nějakým nebezpečným syndromem, o kterém slyšeli od rodičů spolužáků ve škole. Nebo například přicházejí s cílem získat potvrzení, na základě kterého by mohli pro své děti požadovat nejrůznější studijní úlevy. I když rádi vycházíme vstříc, v této situaci bohužel příliš pomoci nemůžeme,“ uvádí vedoucí pracoviště Juraj Žáček. V centru zájmu týmu Trianglu zůstává terapeutická a poradenská práce s rodinou a jejími členy. Cílem je podporovat zlepšování a harmonizaci rodinných vztahů, přispívat ke zdárnému řešení psychosociálních problémů, snažit se o obnovu a rozvíjení kompetencí jednotlivých členů rodiny.


Veškeré služby Trianglu jsou poskytovány bezplatně. Samozřejmostí je i možnost vystupovat anonymně a k přihlášení se do služby není potřeba ani žádné předchozí doporučení.


Víte o někom, komu by se pomoc Centra pro rodinu – Triangl mohla hodit, nebo jen chcete informace o něm šířit dál? Budeme rádi a děkujeme za každé sdílení.댓글


bottom of page