top of page

Praha otevře další ubytovnu pro lidi bez domova, stávající kapacity jsou na hraně svých možností

Denní i noční centra jsou aktuálně zcela plná. Bez střechy nad hlavou je ale stále řada lidí, jejichž životy ohrožuje mrazivé počasí. Praha proto v pátek otevře dočasnou celodenní ubytovnu pro nejkřehčí osoby. Vedení Magistrátu hlavního města Prahy se na tom dohodlo s Centrem sociálních služeb Praha a dalšími poskytovateli sociálních služeb. V ubytovacích zařízeních také pokračuje pravidelné testování lidí bez domova na covid-19.

Víc než kdy jindy panují v těchto mrazivých dnech obavy o životy lidí na ulici. Praha proto v pátek otevře zvláštní ubytovací kapacity pro nejkřehčí osoby bez přístřeší. „Hostel s kapacitou 78 lůžek bude sloužit nejkřehčím lidem, u nichž sociální pracovníci denních center a terénních týmů vyhodnotí, že jsou nejvíce ohroženi a hrozí reálné riziko, že by v mrazech mohli přijít o život. Hostel situovaný v Holešovicích bude fungovat jako dočasná ubytovna, takže lidé zde budou mít možnost zůstat po celý den a bude jim také zajištěna strava,“ vysvětluje Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.


Sociální pracovníci očekávají, že kapacita nově otevřeného hostelu bude velmi brzy zaplněna. Město počítá s provozem dočasného ubytování po dobu následujících 2 až 3 týdnů. V méně komfortních noclehárnách se tím pádem uvolní lůžka pro další osoby bez domova.


S ohledem na epidemickou situaci pak nadále pokračují sociální pracovníci v pobytových centrech s testováním lidí bez domova na covid-19. Kromě ochrany lidí bez přístřeší před mrazem se tak městu daří chránit všechny Pražany před dalším šířením infekce.

Chod ubytovny zajistí Centrum sociálních služeb Praha, které koordinuje zimní humanitární opatření pro lidi bez domova v Praze. Na zajištění služeb se podílí také organizace Naděje, Armáda spásy, Jako doma a R-Mosty.


„Od okamžiku rozhodnutí připravíme novou ubytovnu k otevření do 48 hodin. To je možné jen díky úzké spolupráci všech organizací, které se na humanitárních opatřeních podílí. Zajistíme ubytování, základní ošetření a stravu v režimu 24/7. Při hlubokých mrazech hrozí umrznutí především u starších a nemocných lidí nejen v noci, ale i přes den,” říká Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.


Kapacity nocleháren již byly v tomto týdnu navýšeny, zároveň jsou k dispozici krizová místa v denních centrech, která zůstávají otevřená i přes noc. Zatím se nestalo, že by pracovníci sociálních služeb neměli kam uložit zájemce o střechu nad hlavou, nicméně noclehárny a ubytovny jsou naplněné do posledního místa. Všichni ovšem očekávají, že přetrvávající mrazivé počasí přivede v následujících dnech do nocleháren a denních center ještě víc promrzlých lidí, než na jaké jsou služby dimenzovány.


Rozšíření nabídky humanitární pomoci považuji za naprosto nezbytné. Praha nesmí dopustit, aby na ulicích umírali lidé umrznutím,” uzavírá radní Johnová.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page