top of page

Pražské centrum primární prevence realizuje krajský projekt prevence rizikového chování

Našim kolegům z Pražského centra primární prevence se podařilo získat grant Ministerstva školství. Díky němu budou do konce školního roku realizovat především řadu zajímavých rozvojových a vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky v Praze.

Projekt byl připraven a obhájen ve spolupráci s Projektovým oddělením CSSP a Oddělením prevence MHMP a má se zaměřovat na aktuální problémy v oblasti rizikového chování a duševního zdraví dětí.


„Uskutečníme dlouhodobé vzdělávání v práci s metodikou aART, která se zaměřuje na rozvoj sociálních kompetencí a nahrazení agresivního jednání. Další několikadenní kurzy se zaměřují na výcvik krizové intervence či traumarespektující přístup ve škole. Jsme moc rádi, že můžeme také pokračovat v kurzu Jablíkovi kamarádi pro ukrajinsky hovořící pedagogy. Zaměřuje se na podporu duševního zdraví dětí a je tak stále aktuálním tématem,“ vysvětluje náplň projektu Pavel Dosoudil z týmu Pražského centra primární prevence.


Díky grantové podpoře bude možné také pokračovat v každoročním průzkumu rizikového chování dětí v pražských školách, který se již etabloval jako zásadní zdroj dat o této problematice na celonárodní úrovni.

Zajímá vás toto téma? Více o rizikovém chování a jeho formách najdete na stránkách PCPP zde: http://www.prevence-praha.cz/index.php/rizikove-chovani.html


O zmíněných metodikách a kurzech se dočtete víc zde: http://www.prevence-praha.cz/index.php/aktivity-projekty.html


Zdá se, že Pražské centrum primární prevence čeká mnoho práce a vy se rozhodně máte na co těšit. V době realizace jednotlivých programů vás budeme informovat a rádi vám je blíže představíme.

Comentários


bottom of page