top of page

NOVÁ PODOBA ADOSU

ADOS dostal relativně nedávno novou vedoucí Petru Mlejnkovou, která ve službě nastartovala množství pozitivních změn. Vedle naplňování základního poslání ADOS, jímž je nahradit osobám bez domova s nepříznivým zdravotním stavem možnost domácího léčení, a to prostřednictvím poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a základní ošetřovatelské péče, pracuje také na zkompetentňování klientů. Cílem této přidané hodnoty je motivace k sebepéči, tedy aby se o sebe uměli lidé bez domova postarat i po odchodu z ADOS a měli možnost se tak nezaseknout v nekonečném kole – z nemocnice na ulici a zpět.ADOS (Azylový dům s ošetřovatelskou službou) je sociální služba poskytovaná dle § 57, Zákona o sociálních službách, tedy není službou zdravotní. Tím, že lidem bez domova supluje prostor na domácí doléčení, je pro něj spolupráce s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními klíčová. Tedy mezi ostatními prioritami je rozvíjení oboustranné spolupráce. Za veliký úspěch je považované např. současné využívání technologií k jednání se zájemci právě z nemocnic, jež bylo zavedeno s cílem výrazně zpružnit přijímání zájemců z tohoto prostředí. Významnou podporou zpružnění procesu přijímání do služby je také sada základních informací a stěžejních dokumentů pro přístup ke službě na webových stránkách ADOS v rámci CSSP.


Petra Mlejnková tyto dva světy (sociální a zdravotní) propojila a nastavila mezi nimi fungující a přátelské vztahy. Do sociálních služeb přišla ze zdravotnictví, téměř 20 let působila jako zdravotní sestra. Nejdříve na septické chirurgii, kde se aktivně začala věnovat problematice akutních a chronických ran. Poté bezmála 13 let pracovala na Jednotce intenzivní péče dětské hematologie a onkologie s transplantační jednotkou. Rozumí tak stavu klientů a umí rozeznat, zda je ADOS pro ně tím správným místem a může jim pomoct nebo by jim mohl naopak uškodit.


„Intenzivně jsme se věnovali transparentní komunikaci a spolupráci s nemocnicemi a síťování služeb obecně, neboť si uvědomujeme význam kvalitní spolupráce pro naše společné klienty. S vedoucí sociálního úseku Nikol Němcovou jsme začaly jezdit do nemocnic a tam jednaly se sociálními pracovnicemi, poté společně s jejich pomocí nastavily řadu dnes již osvědčených mechanismů pro komunikaci."


Jednání se zájemci o službu je možné dělat už i online přímo z nemocnic, odkud s námi za podpory personálu zájemci komunikují nejčastěji přes WhatsApp. ADOS jsme plně zaplnili a nově využívá také pořadník, ten nejčastěji pro vozíčkáře a osoby s výraznou poruchou hybnosti. Součástí všech jednání je vždy posouzení komplexní situace klienta včetně místa, odkud přichází, přičemž osoby bez přístřeší ohrožené akutní újmou na životě a zdraví, mají vždy v rámci bodového hodnocení pro naléhavost příjmu poněkud vyšší prioritu. Nemocnice díky pořadníku vědí, zda je na ADOSU místo nebo nikoli. Pacienty, které propouštějí v době plné kapacity pak nakontaktují přímo na ADOS, kam poté sami na jednání se zájemcem přicházejí.


„Klienty naší služby v rámci zavedených změn také např. aktivně připravujeme na vyšetření ve zdravotním zařízení, na úřadech apod. v rámci posilování základních kompetencí v oblasti péče o jejich zevnějšek. Jedna z pracovnic týmu je aktivně podporuje v oblasti zajištění oholení, kadeřnického servisu, potřebné hygienické péče a zajištěním čistého oblečení ze šatníku, jímž disponujeme. Děláme to pro to, aby měli i lidé bez domova možnost si zachovat důstojnost při využití veřejně dostupných služeb. S nemocnicí aktivně komunikujeme a se souhlasem klienta píšeme záznam o tom, jaké vyšetření klient potřebuje a co ho/ji trápí. Na oplátku k nám do azylového domu posílají lidi s léky na 3 dny, s receptem a poukazy na obvazový materiál. Spolupráce nám funguje skvěle.“


Pracovníci ADOS usilují o to, aby se klienti po opuštění služby do nemocnic zbytečně nevraceli v důsledku sociálně nepříznivé situace, jež je do služby přivedla. Je potřeba je připravit na samostatný život v návazném bydlení, je-li to jiný azylový dům, ubytovna nebo v krajním případě bohužel i ulice. Například takový diabetik… Kdyby v ADOSU dostával diabetickou stravu 5 až 6krát denně a podle toho si píchal inzulin, co se s ním stane, když se vrátí do jiného ubytování nebo ven a omezené finanční prostředky? Koupí si konzervu a půlku chleba, neupraví si dávku inzulínu a do 42 hodin má dekompenzovaný diabetes a je zpátky v nemocnici. Pracovníci Azylového domu s ošetřovatelskou službou své klienty učí například výměnné jednotky, aby tak posílili jejich kompetence důležité pro další život v jejich přirozeném prostředí.


„V ADOSU jsem začala tvořit tým specialistek - zdravotních sester. Mám tady sestru, která se věnuje muzikoterapii, co je vlastně terapie zpěvem, pro pacienty s chronicko-obstrukční nemocí (nemoc plic). Jsou tady také kuřáci a lidi s nádory na plicích. Další sestra si vybrala, že se chce věnovat paliativní a hospicové péči a přidala se k ní i sociální pracovnice. Potřebovala bych ještě stomickou sestru, protože spousta lidí bez domova má vývody a také sestru specialistku na diabetologii. Pracovníci v sociálních službách se pak chtějí rozvíjet např. v zoo-terapiích nebo aktivní práci se závislostmi klientů či podpoře v abstinenci.”


Zatímco jsou klienti zdravotně stabilizováni převážně zdravotním personálem, probíhá v rámci základní činnosti azylového domu v kooperaci intenzivní sociální práce v podobě základního sociálního poradenství, podpory při zajištění dokladů, zajištění příjmu a to nejdůležitější - síťování na další návazné bydlení/služby, kam může klient odcházet v okamžiku dořešení zdravotní zakázky. Na těchto zakázkách pracují klienti s výraznou podporou vedoucí sociálního úseku Nikoly Němcové a sociální pracovnice Olgy Brůhové. Významnou oporou jsou jim pracovníci v sociálních službách.

Vizí Petry Mlejnkové do budoucna je kromě jiného otevřít ADOS ostatním službám Centra, aby si jejich pracovníci i klienti mohli přijít za sestrami specialistkami pro radu v různých odborných oblastech (např. péče o stomii, diabetes, rány aj.).


Comments


bottom of page