top of page

Městská nájemní agentura má nový systém poptávání a vstupu do služby

Rádi bychom Vás seznámili s novým systémem příjmu klientů do Městské nájemní agentury. Daný systém vznikl v reakci na nepoměr mezi vysokou poptávku po bytech zprostředkovaných naší službou a naší reálnou kapacitou několika desítek nových bytů ročně. Zároveň pomůže pružněji reagovat na potřeby klientů a možnosti našich partnerů, kteří poskytují podporu při zabydlování.

Nový systém je založen na cyklické poptávce z naší strany. Tu spouštíme ihned, kdy se nám uvolní místo čekajících klientů v některé z našich kategorií. V prvé řadě poptáváme zájemce u pobytových služeb v CSSP a OBF, dále u poradenských služeb Kontakt (CSSP) a KMB (MHMP) a doplňkově u spolupracujících sociálních služeb poskytující podporu při zabydlování.

Cyklickým poptáváním zajistíme rovnoměrnost mezi jednotlivými službami. Naše poptávka bude vždy specifikována s ohledem na parametry volných bytů v našem fondu a zároveň kapacity partnerů zajišťujících sociální službu. Specifická poptávka poběží vždy přes e-mail k vedoucí/mu dané služby.

Poptávka proběhne v kategoriích:

· jednotivec

· dvojice (dospělý pár nebo rodič s dítětem)

· malá rodina (3-4 lidi)

· větší rodiny (5 a více lidí)

Více informací naleznete na našem webu v sekci Chci bydlet a níže Časté otázky.


bottom of page