top of page

Hlavní město a Armáda spásy úspěšně pokračují v decentralizaci velkých zařízení pro lidi bez domova

Dnešním dnem naplňuje hlavní město další závazek memoranda o decentralizaci a v rámci zmírňování dopadů na životy lidí bez přístřeší otevírá nízkokapacitní denní centrum a noclehárnu. Poslední, čtvrtý závazek je již také ve fázi realizační přípravy. Kapacita bude 28 lůžek pro nocleh, ve dne bude mít centrum 30 míst.


Hlavní město a Armáda spásy podepsaly v září 2020 memorandum o spolupráci na transformaci komplexu služeb pro osoby bez přístřeší Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše v ulici Tusarova poskytovaných Armádou spásy, které patří mezi historicky největší zařízení svého druhu v metropoli. Obě strany se shodly, že transformace podobných velkých komplexů služeb je nutná, neboť jejich pojetí nevyhovuje filozofii komunitních služeb, jsou zátěžové pro své okolí a stigmatizující pro samotné lidi bez domova. Ve dne bude moci být v centru 30 osob, v noci pak 28.


Cílem transformace zařízení je rozdělení a rozmístění stávajících kapacit ambulantních i pobytových služeb do více různých lokalit na území hlavního města Prahy při zachování celkového objemu kapacit dotčených služeb v krajské síti sociálních služeb, vznik specializované služby pobytového typu pro osoby bez domova v seniorském věku s komplexními potřebami podpory a modernizace zbylé služby azylového domu. První ze dvou ambulantních služeb doplněných menší noclehárnou vzniká po konzultaci s místními aktéry v Malešicích.


„Jsem ráda, že se konečně daří najít způsoby, jak decentralizovat velkokapacitní zařízení, jako je Tusarova, jejíž transformace existuje na papíře od roku 2013, ale předchozí vedení města si počínala trochu bezradně. My jsme s vedením Armády spásy vytvořili rámcový plán o čtyřech krocích a začali systematicky hledat zdroje potřebné k jejich naplnění. Výsledkem je, že v loňském roce se z Tusarovy přesunula část pobytové služby do nového Domova Přístav, dneškem přesouváme větší část denního centra a noclehárny, a pro zbylou část denního centra rekonstruujeme nové zázemí. Nečekáme ale až do doby, než bude rekonstrukce hotová, hledáme dočasnou lokalitu, aby se denní centrum mohlo z Tusarovy přestěhovat celé najednou a zbylá služba azylového domu se mohla upravit bez dalších průtahů na daleko menší a klidnější provoz,“ řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.


Dokončení decentralizace zařízení Tusarova tak spěje do finální fáze. Druhá část nízkoprahového denního centra a noclehárny pro cca 35 osob bude zaměřená na ženy. Pro dobu rekonstrukce bývalé ubytovny, kam se má následně stěhovat, hledá hlavní město spolu s Armádou spásy dočasné prostory, což umožní dokončit proměnu zbylé služby na azylový dům.


„Naplňování dohody o decentralizaci, tedy rozmělnění velkého centra sociálních služeb s množstvím klientů na několik malých služeb provozovaných v různých částech města, pro Armádu spásy představuje především kroky směřující ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Díky rozdělení velkých služeb na menší můžeme naše služby více individualizovat a specializovat podle potřeb klientů. V současné době se připravujeme na poslední krok, kdy vznikne malé nízkoprahové centrum a noclehárna pro ženy a v Tusarově ulici zůstane jen azylový dům, který už nyní je na téměř polovině původního počtu lůžek,“ popsala Lenka Sadilová, ředitelka sociálních služeb Armády spásy pro oblast Čechy.


„Roli nás, coby městské části, vidím především v dobrém informování místních občanů a v diskusi s nimi. V případě Malešického zámku jsme se na ně obrátili bezprostředně poté, co jsme se o záměru magistrátu dozvěděli. Uspořádali jsme setkání s nimi a zodpověděli všechny dotazy. O provozu humanitární noclehárny pro lidi bez přístřeší, která v objektu fungovala už loňskou zimu, jsme napsali i reportáž do našeho měsíčníku, aby občané názorně viděli, jak taková služba funguje,“ dodala Renata Chmelová, starostka městské části Praha 10.


Stejně jako v případě objektu v Malešicích počítá Magistrát hlavního města Prahy se zadáním realizace příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha, které zajistí, aby Armáda spásy mohla začít službu v lokalitě dostupné pro cílovou skupinu žen bez domova poskytovat co nejdříve.

„Pomáhat rozšiřovat zázemí a kapacity sociálních služeb pro lidi bez domova bereme jako dlouhodobý úkol Centra sociálních služeb Praha. Jsem rád, že se nám podařilo zrekonstruovat tento krásný objekt na Malešickém náměstí tak rychle. Věřím, že další budou brzy následovat i na území dalších městských částí,“ uzavřel ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček.

Comments


bottom of page