top of page

Azylový dům pro muže Skloněná má novou vedoucí: Nikolu Němcovou

„Tato služba má obrovský potenciál, hlavně co se týče týmu, který je motivovaný a naladěný na změnu. (…) Já jsem za to strašně ráda, protože přicházím do služby, kterou čeká hodně změn, ale vím, že na to budu mít podporu ze strany toho týmu.“


Bývalá vedoucí Azylového domu pro muže Zuzka Kapusňáková se vydala plnit další důležitý úkol v rámci Centra sociálních služeb Praha a přesunula se do Humanitárního oddělení. Tam vede tým lidí odpovědných za dočasné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Azylový dům pro muže Skloněná předala do kompetentních rukou další naší kolegyně, doposud působící v Azylovém domě s ošetřovatelskou službou (ADOS), Nikole Němcové. Jak se jí zatím v nové službě šéfuje a jaké změny toto zařízení čekají?


Zatím je to jenom chvilka, co jsi vedoucí tohoto zařízení. Je ale něco, co i za tuto krátkou dobu můžeš o Azylovém domě pro muže Skloněná říct, co by šlo vyzdvihnout, čím se tato služba liší od ostatních?

Výměna vedení AD proběhla v červenci, oficiálně a naplno jsem tady od 1. srpna. Je to tedy opravdu krátko. Můžu ale říct, že tato služba je na rozdíl od ostatních poměrně velká, máme kapacitu až 52 klientů, plus 3 byty využívají Resocializační a reintegrační programy. (RRP jsou také součástí Centra sociálních služeb Praha, jedná se ale o odlišnou službu) Na rozdíl od Azylového domu s ošetřovatelskou službou (ADOS), kde jsem působila dříve, je to pro mě změna hlavně ve velikosti, tam je kapacita v podstatě poloviční. Ta práce je také kontinuálnější, klienti jsou zde delší dobu a není tak provázána s ošetřovatelskou péčí. Jestli mám na službě něco vyzdvihnout, je to určitě tým lidí, kteří zde pracují. Tato služba má obrovský potenciál, hlavně co se týče týmu, který je motivovaný a naladěný na změnu. Už plánujeme nějaké nové aktivity i intenzivnější práci s klienty… byť je to ještě kratičká doba. Jsem za motivaci zdejších pracovníků strašně ráda, protože přicházím do služby, kde se musí hodně dotáhnout a udělat, ale vím, že na to budu mít podporu ze strany týmu, a že je tu chuť.


K zmiňovaným změnám se ještě vrátíme, mohla bych tě ale ještě před tím požádat o krátké představení a také o rychlou rekapitulaci tvé cesty v CSSP? Už zde zaznělo, že jsi začínala v Azylovém domě s ošetřovatelskou službou.

Do CSSP jsem nastoupila 1. června 2022, takže loni, na pozici vedoucí sociálního úseku na ADOSu. Před tím jsem dělala na úřadě práce, na dávkách pro osoby se zdravotním postižením – tam jsem byla asi tři roky a pak necelých sedm let na úřadě Městské části Praha 6, na oddělení sociální péče a prevence. Primárně jsem měla tedy trochu jinou cílovou skupinu, byli to z 90 procent senioři a lidé se zdravotním postižením. Moje cesta do Centra byla vlastně trošičku náhoda (smích). Byla jsem tehdy na pohovoru ještě do jiné práce, kam jsem už měla nastoupit, čekal mě ale ještě pohovor na ADOS. Říkala jsem si, nebudu to rušit… nakonec se to ale úplně obrátilo a já jsem nastoupila na ADOS.


Čím to bylo? Proč ses rozhodla pro ADOS?

Musím říct, že pro mě to rozhodnutí padlo vlastně až na tom pohovoru. Mluvila tam tehdy Lucka Průšová (metodička ADOS, i AD Skloněná) a současná vedoucí ADOS Petra Mlejnková a já si říkala, sem patřím. Měla jsem pocit, že bych fakt měla být tady. Bude to dobré, bude mě to bavit a budou mě hlavně bavit i ti lidi. Prostě si to sedlo a já nastoupila. ADOS byl pro mě takový rychlík. Ne klasický vlak, bylo to pro mě v mnoha ohledech převratné, ta práce byla ale hodně nabíjející. Pobytová služba je celkově něco jiného, než když jste někde na úřadě, nebo i když chodíte k lidem do domácnosti, ale pak zase odejdete. V té pobytové službě je to intenzivnější, lidi tam máte pořád a jste pořád na dosah. Bylo to ale hrozně fajn. Také se toho v té době hodně dělo, měnil se vedoucí služby a vzhledem k podstatným změnám týkajících se vedení jsme na chvíli měla možnost vyzkoušet si i krizové řízení. Z rychlíku se najednou stalo Pendolíno, jak říkaly mé kolegyně. No a teď jsem se stala vedoucí Azylového domu pro muže Skloněná a přestoupila jsem do Shinkanzenu (poznámka – jeden z nejrychlejších vlaků na světě v Japonsku), Nabývá to na rychlosti, ale strašně mě to baví! (smích)


Proč ten přestup na rychlejší vlak?

Byla jsem oslovena ze strany ředitelství, což mě velmi potěšilo i překvapilo. Oslovení mi bylo odůvodněno tím, že mé lidské i profesní kvality odpovídají této pozici a také právě tím, že jsem se osvědčila při náročných úkolech souvisejících s už zmiňovanou změnou vedení v ADOS. Dalším důvodem pak bylo samozřejmě to, že po revizi služby ADOS je možné optimalizovat střední management neboť službu vede kompetentní vedoucí služby Petra Mlejnková. ADOS tu personální změnu zvládne a já jsem se mohla přesunout do Azylového domu pro muže Skloněná. Vzala jsem to jako výzvu.


Co od toho očekáváš? A co může naopak ta služba očekávat od tebe?

Chci usilovat o přiblížení služby lidem a chtěla bych dát víc prostoru právě pracovníkům v sociálních službách, aby se mohli realizovat. Díky většímu zapojení klientů, např. při vaření s klienty, si někdo může vzpomenout, že třeba jeho babička připravovala před 20 lety stejné jídlo a díky tomu se třeba víc otevře a získá větší pocit sounáležitosti a smyslu života. Tyto plány jsou zatím jenom v jakési mapovací rovině, bavila jsem se o nich s kolegy a zjišťovala, co by je bavilo. Kromě toho tady už něco třeba běží, například kolegové vaří a pečou s klienty na Vánoce cukroví. V tom budeme určitě pokračovat a ideálně to ještě trochu rozšíříme. Nastoupila nám teď třeba nová kolegyně, která dělá ráda výtvarné činnosti a zpívá. Určitě bychom tímhle směrem rádi šli. Zjistila jsem také, že máme v společenské místnosti plátno. První, co mě napadlo je, že můžeme pořádat filmové večery. Jsou vlastně věci, které jsou strašně jednoduché a ve výsledku nic nestojí, ale mohou udělat velkou parádu. Ukážeme tím klientům, že se o ně někdo zajímá, a že tady mají možnost nějaké činnosti. Aby to nebylo jen o tom, že přijdou z práce a pak sedí na pokoji a nemají žádnou náplň volného času. A je jedno, jestli si budou číst, luštit křížovku nebo třeba vytvářet něco kreativního, co nám pomůže dům trochu rozveselit.

Kromě toho, byť je Skloněná větší, pracovníků je tu méně než na ADOS. Je to i tím, že nekombinujeme pracovníky v sociálních službách a ošetřovatelský personál. Na směně je kromě sociálního pracovníka zpravidla jenom jeden pracovník v sociálních službách. To znamená, že nemá čas se na dvě až tři hodiny sebrat pryč z recepce a jít něco individuálně řešit s klientem. To je určitě změna, která nás čeká až budeme posilovat směny, abychom měli prostor na aktivity.


Koho Azylový dům pro muže Skloněná hledá?

Momentálně se hledá sociální pracovník na půl úvazku, později možná i na celý. Máme také vypsané výběrové řízení na pracovníka v sociálních službách.


Proč by měli lidé chtít pracovat zrovna tady?

Krom skvělého týmu je to možnost být u nějaké změny – být u vize otevření se služby více k lidem.No a také prostor realizovat se.


Comments


bottom of page