top of page
Naučte se používat smartphone

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY

Procházíte si psychicky náročným obdobím a máte pocit, že už to sami nezvládáte? Nebojte se nás kontaktovat, nemusíte na to být sami.

Pražská linka důvěry poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství. Vedle telefonické intervence je možné využít služeb internetového poradenství, a to formou e-mailu či chatu.

☏ +420 222 580 697
linka.duvery@csspraha.cz
★ chat-pomoc.cz
★ krizova-pomoc.cz

 

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

KONTAKTY
 

Pavel Řeháček

vedoucí oddělení

+420 603 403 821
pavel.rehacek@csspraha.cz

Mgr. Simona Šimíčková

asistentka oddělení

+420 731 119 718
simona.simickova@csspraha.cz

Mgr. Hana Zahajská, DiS.

koordinátorka MUb

+420 605 351 332
hana.zahajska@csspraha.cz

Michaela Mácová

koordinátorka MUb

+420 732 409 785
michaela.macova@csspraha.cz


KE STAŽENÍ
 

O SLUŽBĚ
 

​Základní funkce

Služba je nabízena všem klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci - nezávisle na místě pobytu, věku, pohlaví či řešené problematice. Jediným omezením je schopnost dorozumět se v češtině. Pracoviště nabízí klientům anonymitu, nemusí sdělovat své jméno, ani místo pobytu. Hovory nejsou nahrávány, nezobrazuje se číslo volajícího. Služby jsou poskytovány bezplatně, klient hradí pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, který využívá pro spojení s „pevnou linkou“, případně poplatek za internetové připojení.


Pražská linka důvěry rovněž zabezpečujeme informační servis z oblasti návazných psychosociálních služeb pro laickou i odbornou veřejnost. Spolupracuje s dalšími organizacemi působícími v rámci sociální sítě, podílí se na projektech zaměřených na rozvoj kvality poskytovaných služeb (např. projekt „Poskytování krizové pomoci – výměna zkušeností a know how“ na krizova-pomoc.cz).

Pražská linka důvěry je členem České asociace pracovišť linek důvěry a dodržuje její etické kodexy práce. 

Oblasti, se kterými se na nás klienti nejčastěji obracejí:

 • intrapsychické problémy (stres, psychické vyčerpání, samota a osamění, úzkost a deprese, psychická krize, duševní či fyzické onemocnění)

 • problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské a rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, problematické vztahy na pracovišti, s vrstevníky, sousedy)

 • ohrožení trestnou činností (domácí násilí, týrání a zneužívání, šikana)

 • prožité trauma (tragické úmrtí, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda)

 • tíživá sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce)

 • ohrožení sebevražedným jednáním (myšlenky na smrt, sebepoškozování, sebevražedný pokus)

 • závislostní chování (alkohol, drogy, hráčství)

 • nemoc, umírání a smrt (vlastní nebo blízkého člověka)

 • a mnoho dalších...

Postup přijetí zájemce o ubytování

K ubytování na MUb je třeba podat žádost o ubytování, a to na Kontaktních místech pro bydlení (“KMB”) nebo v Sociálně právní poradně Kontakt CSSP (“Kontakt”). Žádost je možné podat pouze osobně, s jejím sepsáním může zájemci o ubytování pomoci pracovník KMB/Kontaktu, který žádost včetně všech příloh zkompletuje a odešle na Oddělení koordinace MUb CSSP.

 

Seznam míst pro podání žádosti:

 • KMB při Magistrátu HMP - Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1 - Nové Město, přízemí, přepážka č. 8

 • Kontakt - Ječná 1317/3, Praha 2 - Nové Město

 • KMB Praha 3 - Havlíčkovo náměstí 746/11, Praha 3 - Žižkov, 1. patro 

 • KMB Praha 7 - U Průhonu 1338/38, Praha 7 - Holešovice, 2. patro, č. dveří 2.11

 • KMB Praha 12 - Generála Šišky 2375/6, Praha 12 - Modřany, 3. patro, č. dveří 391

 • KMB Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, Praha 14 - Černý Most, č. dveří 219

 

Seznam KMB na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy zde.

 

Do 40 dní od podání žádosti na KMB/Kontaktu zasedá Pracovní skupina MUb, která žádost vyhodnotí, a v případě schválení je zájemce zařazen do pořadníku. Podle dostupné kapacity je zájemce osloven pracovníky Oddělení koordinace MUb CSSP.

 

Podrobnější informace o MUb a procesu přijímání žádostí a zájemců naleznete v dokumentu “Průvodní informace pro zájemce o ubytování”.

Ceny ubytování

Místo na jednolůžkovém pokoji: 7.000 Kč/měsíc

Místo na dvoulůžkovém pokoji: 5.500 Kč/měsíc

120,- Kč za m2 + poplatky za služby a energie; orientační cena za pokoj cca 4 000,- Kč až 4 500,- Kč

bottom of page