top of page

Usilujeme o vytváření vzájemně propojeného a informovaného systému podpory lidí zasažených násilím v blízkých vztazích. Uskutečňujeme mezioborová setkání, školíme odborníky, pořádáme konference s cílem snižovat toleranci k násilí jak odborné, tak laické veřejnosti. 

  • Pokud máte ve své sociální službě nebo odborné praxi osoby, které zažívají domácí násilí, nebo se domníváte, že jsou násilím ohroženi, nabízíme možnost anonymizované konzultace.

    • Obracet se můžete přímo na Intervenční centrum na čísle +420 734 510 292 nebo na icpraha@csspraha.cz

  • Pokud máte zájem o školení na téma domácí násilí a násilí v blízkých vztazích, můžeme takové školení pro vaši organizaci nebo pracoviště zajistit.

Akreditovaný kurz: Vyhodnocování míry rizika domácího násilí pro dítě DARAC.

Darac je nástroj k vyhodnocení míry ohrožení pro děti, které vyrůstají v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. Je určen pro rodiny, ve kterým bylo rozpoznáno, nebo existuje riziko násilí na matce.

Darac slouží k podpoře profesionálního rozhodování ve dvou klíčových otázkách:

  • Jaká je úroveň rizika pro dítě?

  • Existuje riziko, že se násilí v rodině bude stupňovat a míra ohrožení zvyšovat?

Darac pomáhá:

  • Identifikovat rizika domácího násilí a vyhodnotit je.

  • Rozhodnout se, zda konkrétní případ vyžaduje podporu rodiny prostřednictvím specializovaných služeb nebo zásah OSPOD.

  • Identifikovat vhodné intervence pro dítě, matku a otce (otcovskou figuru).

  • Metodu lze využívat na základě absolvování akreditovaného školení (akreditace MPSV).

 

Máte-li o školení zájem, napište na darac@csspraha.cz

Darac
bottom of page