top of page

Zaměstnanostní program na sezónních trzích

Koordinátoři Centra sociálních služeb Praha (dále jen CSSP) Ing. Petra Háčková a pan Zdeněk Horák se s námi podělili o informace týkající se zaměstnávání klientů CSSP na sezónních trzích.

 

Již více než pět let probíhá spolupráce mezi CSSP a sociálně uvědomělým zaměstnavatelem Cateringarden s.r.o., jejímž jednatelem je Karel Chotek. Ten na své náklady zaměstnává klienty CSSP na celkový úklid, aby pomohl zmírnit jejich tíživou situaci. My na oplátku vytipujeme vhodné zaměstnance, zaškolíme je v pracovních povinnostech, určujeme směny a namátkově kontrolujeme dodržování pracovních povinností.Na přelomu roku 2022/2023 proběhly vánoční trhy a poté velikonoční trhy, kde bylo v součtu zaměstnáno 29 brigádníků. Podzimní trhy, které se měly uskutečnit v září a říjnu, se z provozních důvodů nekonaly. Nyní probíhá obsazování pracovních pozic na vánočních trzích, které začaly 24. 11. 2023 na Václavském náměstí a od 1. 12. 2023 na Kampě. Směny jsou rozvrženy tak, že ve všední dny od pondělí do čtvrtka obsazujeme 5 pracovních míst a v pátek, o víkendech a o svátcích máme pro naše brigádníky 8 až 9 pracovních pozic.

 

Cateringarden s.r.o nemá ze zaměstnávání těchto osob krom naší podpory v rámci CSSP žádné úlevy. Naopak, sociálně uvědomělý zaměstnavatel by měl znát možná rizika, kdy může dojít i k selhání brigádníků na pracovišti. Z našich zkušeností víme, že k nejčastějšími rizikům patří požívání alkoholu a jiných látek před směnou a na pracovišti, nevhodné chování, neplnění pracovních povinností a nezodpovědný přístup k práci. Abychom zaměstnavateli vykompenzovali tato rizika, stáváme se prostředníky, kteří jsou okamžitě připraveni tato selhání řešit. Samozřejmě se snažíme vybírat takové pracovníky, u kterých je předpoklad, že danou práci dokážou zvládnout.

 

Proč spolupracujeme s tímto zaměstnavatelem a jaké to má výhody?

  • Jedná se o velice efektivní způsob, jak jednotlivé osoby prověřit, zda zvládnou pravidelné pracovní nasazení.  Vzhledem k tomu, že doporučujeme pracovníky i na hlavní pracovní poměr zejména do úklidových firem, je tato práce na trzích nejlepším a nejrychlejším způsobem, jak si ověřit, zda je pracovník na takový úvazek připravený.

  • Nedílnou součástí je i finanční pomoc těmto lidem, kteří často bývají v insolvenčním řízení, splácí své dluhy, mají rodiny nebo jen potřebují vyšší výdělek na Vánoce.

  • Jedná se o tréninkovou pracovní pozici, kde si pracovníci upevňují smysl pro zodpovědnost, plnění pracovních povinností a respektování pracovního řádu.

  • Vypozorovali jsme, že určitou přidanou hodnotou pro některé pracovníky je i to, že jsou během svátků zaměstnáni a necítí se osaměle.

  • Po skončení trhů s osobami bez domova nebo s osobami ohroženými sociálním vyloučením dále spolupracujeme a pokud mají zájem, zařazujeme je do dalších zaměstnanostních tréninkových programů.

 

Poděkování si zaslouží pan Karel Chotek nejen za zaměstnávání osob v nouzi, ale i za jeho sociální přístup k nim. Letos stejně jako minulý rok pan Chotek uspořádal na Štědrý den zdarma společnou večeři pro naše pracovníky a jejich známé. Díky němu si mohli vychutnat dobrou polévku, bramborový salát s kaprem nebo řízkem buď přímo na vánočních trzích i s vánoční atmosférou, nebo si odnést jídlo s sebou v krabičce na místo, kde se cítí příjemně. Těchto akcí pro naše pracovníky pan Chotek za dobu naší spolupráce uspořádal více. Nutno vyzdvihnout například velikonoční snídani nebo vánoční večírek, kde se mohli brigádníci sejít a užít si darovaného občerstvení od Cateringarden.

 

A co o spolupráci s CSSP říká sám pan Karel Chotek?

 

„Velice si vážím každého člověka bez domova, který má zájem pracovat. Příběhy bezdomovectví jsou různé. Důležité je podat efektivně ruku tomu, kdo o ni stojí. V našem projektu dochází k velmi efektivní souhře státního a soukromého sektoru. Ing. Petra Háčková a pan Zdeněk Horák vyhledávají ty nezranitelnější osoby v Praze, ale i ty mimopražské, které se rozhodly v hlavním městě zkusit štěstí. Myslím si, že je důležité, aby byl takový člověk zachycen hned v prvních dnech poté, co přijde o svůj domov, aby se na ulici příliš neadaptoval. Okamžité začlenění i těchto osob do pracovního provozu na trzích je jistou šancí, že se v Praze jejich situace ještě nezhorší. Práce na trzích je placená a o dobrou stravu mají také postaráno. Výdělek tedy může opravdu sloužit k řešení různých komplikovaných situací. Důležité také je, že trhy jsou bezpečným prostorem pro setkání těchto lidí. Lze zde sdílet životní příběh a zkušenosti. Na trzích je toho dovoleno hodně, platí však jedno pravidlo – žádný alkohol. Přes toto opatření nejede vlak. S potěšením se setkávám s klienty, kteří u nás v předchozích letech pracovali. Je radostné slyšet, že mají bydlení, pracují, setkávají se opět s rodinou, začínají znovu žít svůj život. Práce paní Háčkové a pana Horáka je práce na malých zázracích. Rád pro ně vytvářím zázemí, které poskytuje šanci postavit se lidem znovu na vlastní nohy. Zároveň je zřejmé, že podobně nastavený model by mohlo rozjet více podnikajících subjektů, pokud by měly zájem. Já sám denně přemýšlím, jak vytvořit práci pro lidi bez domova. Projekt, který bude dávat smysl a bude pomáhat. Návštěva každého, kdo nám přijde říct, že už se zase na své nohy postavil, je velice dojemná a inspirativní.“


Comments


bottom of page