top of page

Se psem na ulici

Sociální sítě v létě obletěly záběry zanedbaných psů, se kterými lidé bez domova žebrali a vydělávali si tak nemalé peníze. Přestože se nakonec ukázalo, že se jednalo o organizovanou skupinu z Rumunska, která objížděla česká města s vidinou snadného výdělku, začalo se diskutovat o tom, zda by lidé bez domova měli psy vlastnit a využívat je k tomu, aby ze soucitných kolemjdoucích loudili peníze. V médiích se poté objevila zpráva, že se Praha chystá lidem bez domova psy odebírat.


Tato zpráva osoby bez přístřeší samozřejmě zaskočila a v Centru sociálních služeb Praha jsme se rozhodli, že je i s kamerou navštívíme, aby se k ní mohli také vyjádřit. Seznámili jsme se přitom s Bubu, Lolou a Amálou. S naší kolegyní Simonou Šimíčkovou jsme se zaměřili na to, zda mají tito psi dostatek stravy, přístup k veterinární péči, a také jsme si položili otázku, co by šlo udělat pro to, aby se život psů na ulici i jejich majitelů zlepšil.


Během natáčení vyšlo najevo, že šlo o dezinformaci a nikdo z pražských politiků ve skutečnosti nenavrhoval, aby se lidem v nouzi psi plošně odebírali. Rozhodli jsme se ale, že video i přesto zveřejníme, abychom ukázali, jaký vztah osoby bez domova se svými psy mají, co pro ně znamenají, jak se o ně starají, a co v nich pomyšlení na to, že by o ně mohli přijít, vyvolává – kdyby někdo opravdu volal po tom, aby se jim psi odebírali…Comments


bottom of page