top of page

Projekt Konečně domov má za cíl zajistit podporu rodinám a samoživitelům s dětmi v bytové nouzi

Rádi bychom Vám představili projekt Konečně domov, který probíhá od 1. 2. 2023 do 21. 12. 2025 a jeho cílem je v průběhu 35 měsíců zajistit podporu rodinám a samoživitelům s dětmi v bytové nouzi v oblasti bydlení a současně nastavit ucelený a navzájem propojený systém sociálních služeb CSSP s návaznou službou poskytující podporu v bytech.


Tento systém je tvořen vytipováním rodin nebo samoživitelů s nezletilými dětmi, které při přechodu do bytu budou potřebovat intenzivnější podporu, vytipováním vhodných lokalit pro bydlení pro tyto rodiny a nastavením sociální sítě podpory pro tyto rodiny v bytech.

Návaznou službou není jen poskytnutí podpory v bytech, ale rovněž poskytnutí bytů Městskou nájemní agenturou. Městská nájemní agentura úspěšně pilotuje systém získávání i zabydlování bytů získaných na soukromém trhu. Tento projekt chce na dosavadní výsledky MNA navázat tím, že jeho součástí bude ukotvení systému spolupráce mezi MNA a poskytovateli případné podpory rodinám (samoživitelům) v bytech.


Jak by měl vypadat výše vzpomínaný „ucelený a navzájem propojený systém služeb CSSP“?

Holistický přístup péče o zranitelné rodiny v rámci CSSP umožňuje především rozmanitost poskytovaných služeb. V ideálním případě je ohrožená rodina podpořena intenzivní terénní službou, která podle druhu problémů, se kterými se rodina potýká nadále síťuje další odborné služby. Rodiny kontaktuje v pobytových zařízeních CSSP a následně hledá možnosti jejich ubytování mimo systém pobytových služeb a navazuje na služby specializované. V rámci činnosti CSSP se primárně jedná o specializované poradny typu Intervenčního centra, sociálně právní poradny Kontakt nebo poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Díky spolupráci s MNA má také CSSP možnost získat ubytovací kapacity ze soukromého sektoru.


Jak probíhá vytipování rodin do projektu Konečně Domov?

Hlavním klíčem je aktuální situace rodin s ohledem na jejich reálné možnosti získaní bydlení v nějakém časovém horizontu v kombinaci s posouzením jejich připravenosti na samostatné bydlení. Vstupuje do toho řada faktorů, jako je například příjmová situace, stabilita stavu rodiny a jejích členů jako takové a mnoho dalších. Rodiny do programu vyhledávají klíčové pracovnice ve spolupráci s vedoucími pobytových služeb CSSP nebo jsou kontaktovány dalšími organizacemi či institucemi i mimo zařízení CSSP.


Jak vypadá vybírání vhodných lokalit? Co je předpokladem takové lokality?

Vytipování vhodných lokalit je v podstatě orientováno jen dle potřeb péče o děti, tedy tak, aby rodiny s dětmi bydleli blíž vzdělávacím institucím jakou jsou mateřské školky, základní a střední školy.


Jakou úlohu v projektu sehrává Městská nájemní agentura?

V rámci zajištění bydlení ve spolupráci s MNA zprostředkováváme zmapování situace vytipovaných rodin dle parametrů MNA. V případě, že MNA má volné kapacity či některá z našich rodin vyhovuje aktuálnímu volnému bytu a MNA osloví pracovníky KD dochází ke společným schůzkám, nastavení spolupráce klientů s MNA a klíčovými pracovnicemi KD.


O tom, jak se projektu Konečně Domov daří a kolika lidem pomohl k získání domova vás budeme průběžně informovat prostřednictvím sociálních sítí Centra sociálních služeb Praha, magazínu Siréna i v budoucích epizodách podcastu Žilinská 2.


Comments


bottom of page