top of page

Neumrznout na ulici. Praha spustila od konce listopadu zimní pomoc pro lidi bez domova

Hlavní město opět provozuje kompletní zimní humanitární opatření na ochranu zdraví a životů lidi bez přístřeší. Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem této pomoci, která funguje od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023. V případě přetrvávajících mrazů může být tato pomoc v příštím roce prodloužena.


Mimořádně chladný konec listopadu a prosince vyvolal zvýšený zájem o nabízené ubytování a rychlé zaplňování dodatečných kapacit. Pro zvlášť ohrožené jedince nebo lidi se zdravotním hendikepem bylo na letošní zimu připraveno 82 lůžek ve 2 zařízeních s nepřetržitým provozem. Dále jsou k dispozici 3 noclehárny s novou či rozšířenou kapacitou celkem 308 lůžek, včetně noclehárny na lodi Hermes s kapacitou 180 lůžek, která funguje celoročně.


Počty lůžek postupně narůstají, během prosince přibylo dalších 50 v režimu 24/7 a od pátku tohoto týdne bude k dispozici další noclehárna s kapacitou 75 míst. Celkový počet lůžek pro letošní zimní humanitární opatření se tím dostane na číslo 515, přičemž se předpokládá postupné doplňování další kapacity nocleháren a zařízení v režimu 24/7 s očekávanou rostoucí potřebou v průběhu zimy. Dodatečná pomoc dále zahrnuje posílení terénní práce, která má vyhledávat přímo ohrožené osoby v terénu, rozšíření provozu denních center, zřízení zvláštního Intervenčního týmu pro spolupráci se zdravotnickými zařízeními a řadu dalších opatření.


„Praha opět odpovědně připravila pomoc pro lidi bez domova a chrání tak jejich zdraví a životy před umrznutím. Pověřili jsme Centrum sociálních služeb Praha organizací zimních opatření, do spolupráce je zapojena městská policie, zdravotnická záchranná služba, Metropolitní zdravotnický servis, neziskové organizace a další subjekty,“ říká Alice Mezková, která řídí odbor sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy.


Centrum sociálních služeb Praha koordinuje zimní humanitární opatření prostřednictvím Dispečinku CSSP, který v režimu 24/7 zprostředkovává lidem bez přístřeší sociální služby, propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření a eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení. Již přes rok jsou v provozu webové stránky bezdomova.eu, které obsahují návody pro širší i odbornou veřejnost, jak poskytovat pomoc osobám bez domova.


Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat mrazivé dny a zejména noci v přijatelných podmínkách. Jejich realizace by se neobešla bez podpory a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb i dalších zainteresovaných organizací a institucí. Jen tak je možné zajistit v co největší míře ochranu zdraví nebo i života lidí bez domova na území hlavního města. Kromě Centra sociálních služeb Praha, které zimní humanitární opatření nad rámec obvyklých sociálních služeb organizuje každoročně, jsou do jejich realizace přímo zapojené organizace Naděje, Armáda spásy, Jako doma, Arcidiecézní charita, Farní charita Praha 1, Sananim, Drop In, Progressive. Na zimních humanitárních opatření dále spolupracují Městská policie hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytná stanice, Městská poliklinika Praha, kurátoři MČ a další instituce…


„Od začátku zimy vidíme, že na ulici je více lidí než loni, a to v souvislosti s energetickou krizí i mimořádně velkou inflací. Vydáváme mnohem více jídel pro potřebné a vidíme, že si pro něj přichází i lidé, kteří pracují, ale už nemají dost peněz na zajištění základních potřeb, včetně bydlení. Již nyní připravujeme další navýšení kapacit lůžek na leden, musíme být připraveni. Zkušenosti z loňského roku ukazují, že lidé si pro pomoc přichází stále více i v průběhu zimy, když už se naše kapacity blíží k naplnění,“ uvedl Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. „Rád bych požádal občany Prahy, aby byli v průběhu zimy k lidem bez domova všímaví a nebáli se je oslovit, zda nepotřebují pomoc. Mohou tak zachránit lidský život, pokud potkají někoho, kdy bude potřebovat akutní lékařskou pomoc záchrannou službou. Na našem webu bezdomova.eu najdou návody, jak v takové situaci postupovat,“ doplnil Šimáček.


Základním doporučením zůstává, aby občané, kteří potkají osobu bez domova, tuto osobu oslovili a zjistili, zda potřebuje pomoc. V případě ohrožení života nebo zdraví je prosíme, aby volali záchrannou službu na čísle 155.


Praha, 21.12.2022

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.

Vedoucí oddělení analýz a koncepcí

+420 737 440 839


Gabriela Dolanská

PR specialistka

+420 604 611 215


Comentarios


bottom of page