• Nacházíte se zde:
  • Projekty
  • Ukončené
  • Vzděláváním ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji

Vzděláváním ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji

EU - Evropský sociální fond - operační program Zaměstnanost

 

 

Projekt: Vzděláváním ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji

Registrační č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001274

Datum zahájení: 1. 9. 2016

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2018

Stručná anotace: Projekt je zaměřen na kvalitní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Účastníky vzdělávacího kurzu budou zaměstnanci čtyř partnerů projektu, kteří jsou rovněž poskytovateli sociálních služeb. Účastníci z řad cílové skupiny se budou také síťovat s dalšími organizacemi působícími v daném kraji a to prostřednictvím účasti na pěti kulatých stolech. Další aktivitou projektu budou odborné stáže, kterých se zúčastní vybraní pracovníci partnerů projektu.

Kontaktní osoba:

Karolína Miháliková, koordinátorka projektu

Email: carolmihalikova@gmail.com

Tel.: 733223584